Пратите нас

Image Alt

Туризмологија (ОАС 2021-2028)

  /  Туризмологија (ОАС 2021-2028)

I година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Увод у туризмологију (TT11O1) 6 3+2
Физичка географија (TT11O2) 5 3+2
Друштвено-географске основе развоја туризма (TT11O3) 5 3+2
Примењена картографија (TT11O4) 6 3+2
Практикум из софтверских алата (TT11O5) 4 0+2
Енглески језик (TT11O5) 4 2+0

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Социологија туризма (TT12O1) 4 2+0
Пословна статистика (TT12O2) 5 3+0
Основе ГИС-а (PP12O4) 5 2+3
Планински туризам (TT12O4) 5 2+2
Енглески језик у туризму 1 (TT12O5) 5 2+0
Туристичка десперзиви и насеља (TT12I1) 6 2+2
Етнолошке основе туризма (TT12I2) 6 2+2

II година

III семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Географија Србије (TT21O1)

6

2+2

Регионална географија света 1 (TT21O2)

6

2+2

Енглески језик у туризму 2 (TT21O3)

6

2+0

Градски туризам (TT21I1)

6

2+2

Туризам и просторно планирање (TT21I2)

6

2+2

Општа и туристичка инфраструктура (TT21I3)

6

2+2

Наутички туризам (TT21I4)

6

2+2

IV семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Економика туризма (TT22O1)

5

2+2

Регионална географија света 2 (TT22O2)

5

2+1

Културно-историјско наслеђе и туризам (TT22O3)

5

3+2

Анимација у туризму (TT22O4)

5

2+0

Енглески језик у туризму 3 (TT22O5)

5

2+0

Теренска настава 2 (TT22O6)

0

0+0

Сеоски туризам (TT22I1)

5

2+2

Приморски туризам (TT22I2)

5

2+2

III година

V семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Пословање туристичких агенција (TT31O1)

5

2+2

Туристичка географија Србије (TT31O2)

5

2+1

Бањски туризам (TT31O3)

5

2+2

Саобраћајни системи и туризам (TT31O4)

5

2+2

Енглески језик у туризму 4 (TT31O5)

4

2+0

Географија религија и туризам (TT31I1)

6

2+1

Манифестациони туризам (TT31I2)

6

2+1

VI семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Туризам и заштита животне средине (TT32O1)

5

2+2

Споменичко наслеђе и туризам у Србији (TT32O2)

5

2+2

Менаџмент у туризму (TT32O3)

5

2+2

Туристичка географија света (TT32O4)

4

2+1

Енглески језик у туризму 5 (TT32O5)

5

2+0

Теренска настава 3 (TT32O6)

0

0+0

Стручна пракса 1 (TT32O7)

2

0+0

Екотуризам и заштита природе (TT32I1)

4

2+2

Људски ресурси у туризму (TT32I2)

4

2+2

IV година

VII семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Маркетинг у туризму (TT41O1)

5

2+2

Туристичка политика (TT41O2)

6

2+2

Пословно право (TT41O3)

5

2+0

Понашање потрошача у туризму (TT41O4)

5

2+2

Специфични облици туризма (TT41O5)

5

2+2

Руски језик 1 (TT41I1)

4

2+0

Шпански језик 1 (TT41I2)

4

2+0

Немачки језик 1 (TT41I3)

4

2+0

VIII семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Туризам и међународни привредни токови (TT42O1)

5

3+2

Становништво и туризам (TT42O2)

4

2+1

Хотелијерство (TT42O3)

5

2+3

Стручна пракса 2 (TT42O4)

2

0+0

Геопростор и туристички простор (TT42I1)

3

2+2

Едукативни туризам (TT42I2)

3

2+2

Руски језик 2 (TT42I3)

4

3+0

Шпански језик 2 (TT42I4)

4

3+0

Немачки језик 2 (TT42I5)

4

3+0

Завршни рад – истраживачки рад (TT42O5)

2

0+0

Завршни рад (TT42O6)

5

0+0