Пратите нас

Image Alt

Огласна табла

  /  Огласна табла

Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор Владимира Поповића у звање истраживач сарадник [pdf]

(29.04.2024. године)


Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор Марка Седлака у звање истраживач сарадник [pdf]

(29.04.2024. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Геопросторне основе животне средине [pdf]

(29.04.2024. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиње Љубице Душков [pdf]

(18.04.2024. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Просторно планирање. [pdf]

(10.04.2024. године)


У среду, 17. априла 2024. године, у 12 часова у амфитеатру Географског факултета, Војвођанска бр. 1, ЉИЉАНА МИХАЈЛОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ЕКОЛОШКА И РУРАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПЛАНИНСКИХ ПОДРУЧЈА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА“.

(05.04.2024. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиње Терезе Нанаши [pdf]

(04.04.2024. године)


Обавештење о приступном предавању [pdf]

(28.03.2024. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Физичка географија [pdf]

(27.03.2024. године)


Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор др Славице Малиновић-Милићевић у научно звање научни саветник [pdf]

(27.03.2024. године)


О Д Л У К А

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА У СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 10 (десет) финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева:

  1. учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и
  2. боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти од треће године основних или интегрисаних академских студија, студенти мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду.

ОДЛУКА

ПРИЈАВА

(22.03.2024. године)


У петак, 29. марта 2024. године, у 14 часова у сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III НАТАЛИЈА МИНИЋ браниће докторску дисертацију под називом „УЛОГА РЕГИОНАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ФОРМИРАЊУ ИНТЕГРАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ“.

(20.03.2024. године)


Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор др Тивадара Гаудењија у научно звање научни саветник [pdf]

(11.03.2024. године)


Одлуку о расписивању Конкурса за доделу Награде Веселина Лучића за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду и пријаву.

Рок за пријаву је од 1. марта до 30. априла 2024. године.

КОНКУРС

ПРИЈАВА

(21.02.2024. године)


Одлуку о расписивању Конкурса за доделу Награде Веселина Лучића за најбоље књижевно  остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду.

Рок за пријаву је од 1. марта до 30. априла 2024. године.

КОНКУРС

(21.02.2024. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиње Љиљане Михајловић [pdf]

(13.02.2024. године)


 

О Д Л У К А

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ

ЗАДУЖБИНЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА

У ТРОШКОВИМА ШКОЛАРИНЕ СТУДЕНАТА

ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за учешће у трошковима школарине 3 (три) студента докторских академских студија Универзитета у Београду, на акредитованим студијским програмима из области правних и економских наука, а које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука, за школску 2023/2024. годину.

Члан 2.

Учешће у трошковима школарине у износу од 60.000,00 динара доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

У петак, 02. фебруара 2024. године, у 14 часова у сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III НИКОЛА ТОДОРОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ФАКТОРИ УСМЕРАВАЊА ДОМАЋЕ ТРАЖЊЕ КА ТУРИСТИЧКИМ ДЕСТИНАЦИЈАМА У СРБИЈИ“.

КОНКУРС

ПРИЈАВА

(26.01.2024. године)


У петак, 02. фебруара 2024. године, у 14 часова у сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III НИКОЛА ТОДОРОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ФАКТОРИ УСМЕРАВАЊА ДОМАЋЕ ТРАЖЊЕ КА ТУРИСТИЧКИМ ДЕСТИНАЦИЈАМА У СРБИЈИ“.

(25.01.2024. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиње Терезе Нанаши [pdf]

(23.01.2024. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Физичка географија [pdf]

(28.12.2023. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиње Наталије Минић [pdf]

(28.12.2023. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиње Анђелине Марић Станковић [pdf]

(21.12.2023. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Николе Тодоровића [pdf]

(16.11.2023. године)


На основу члана 6 Статута Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“, 03-15 број: 61212-2145/1-22 од 30. маја 2022. године, Одбор Фондацијe „Нови добротвори Универзитета у Београду“, на сeдници одржаној 14. новембра 2023. године, донео је:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“

ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Више информација можете пронаћи на ОВДЕ.

УГОВОР

ПРИЈАВА

УВЕРЕЊЕ

(15.11.2023. године)


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

На основу Одлуке о ученичким и студентским стипендијама („Службени лист града Београда”, број 10/16 и 138/20) и Закључка градоначелника број 6-8052/23-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, Секретаријат за образовањe и дечју заштиту,  Краљице Марије 1, објављује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ

115 стипендија студентима високошколских установа (60 стипендија студентима природно-математичког усмерења, 40 стипендија студентима друштвено-хуманистичког усмерења и 15 стипендија студентима уметничког усмерења).

Нето износ стипендије за студенте високошколских установа је 30.000,00 месечно динара по кориснику стипендије.

Стипендије се исплаћују у 5 једнаких месечних рата.

Више информација можете пронаћи на ОВДЕ.

(14.11.2023. године)


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

На основу Одлуке о ученичким и студентским стипендијама („Службени лист града Београда”, број 10/16 и 138/20) и Закључка градоначелника број 6-8052/23-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, Секретаријат за образовањe и дечју заштиту,  Краљице Марије 1, објављује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ

40 стипендија студентима са инвалидитетом високошколских установа у Београду за 2023. годину

Нето износ стипендије за студенте високошколских установа је 30.000,00 динара по кориснику стипендије.

Стипендије се исплаћују у 5 једнаких месечних рата.

Више информација можете пронаћи ОВДЕ.

(14.11.2023. године)


Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор Драгана Петровића у звање истраживач сарадник [pdf]

(14.11.2023. године)


Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор Уроша Дурлевића у звање истраживач сарадник [pdf]

(07.11.2023. године)


Извештај Комисије за утврђивање предлога о избору два наставника у звање редовног професора за ужу научну област Демографија [pdf]

(01.11.2023. године)


О Д Л У К А

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ

ЗАДУЖБИНЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА

У ТРОШКОВИМА ШКОЛАРИНЕ СТУДЕНАТА

ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за учешће у трошковима школарине 8 (осам) студената докторских академских студија Универзитета у Београду, на акредитованим студијским програмима из области правних и економских наука, а које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука, за школску 2023/2024. годину.

Члан 2.

Учешће у трошковима школарине у износу од 60.000,00 динара доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

КОНКУРС

ПРИЈАВА

(19.10.2023. године)


Извештај Комисије o избору једног сарадника у звање асистента са докторатом за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

(18.09.2023. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Физичка географија [pdf]

(08.09.2023. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(08.09.2023. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Физичка географија [pdf]

(05.09.2023. године)


[pdf]Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор др Николе Крунића у научно звање научни саветник

(30.08.2023. године)


Обавештење о приступном предавању  – др Филип Крстић [pdf]

(28.08.2023. године)


Обавештење о приступном предавању  – др Марко Ланговић [pdf]

(28.08.2023. године)


Извештај комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета) [pdf]

(28.08.2023. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(22.08.2023. године)


Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Taње Срејић у научно звање научни сарадник [pdf]

(18.07.2023. године)


У уторак, 11. јула 2023. године, у 10 часова у амфитеатру Факултета, Ул. Војвођанска бр. 1, ТАЊА СРЕЈИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКА ВАРИЈАБИЛНОСТ ИНТЕНЗИТЕТА МЕХАНИЧКЕ ВОДНЕ ЕРОЗИЈЕ У НЕПОСРЕДНОМ СЛИВУ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ“.

(06.07.2023. године)


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана у згради Задужбине Веселина Лучића, у Београду, у Ул. Ђорђа Јовановића број 5.

Оглас

Пријава

Списак обавезне документације

(23.06.2023. године)


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пословног простора у згради Задужбине Миливоја Јовановића И Луке ћеловића, у Београду, Кнеза Милоша број 2.

Оглас

Пријава

Списак обавезне документације

(23.06.2023. године)


Одлука Задужбине Ђоке Влајковића о расписивању конкурса за подршку студентима у стручном и научном усавршавању.

Одлука

Пријава

(15.06.2023. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(29.05.2023. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиње Тање Срејић [pdf]

(10.05.2023. године)


У понедељак, 15. маја 2023. године, у 13 часова у сали 1 Факултета, Ул. Ватрослава Јагића бр. 5, БОЈАНА ПЈАНОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ПРИМЕНА МЕТОДА СЦЕНАРИЈА У ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У СРБИЈИ“.

(09.05.2023. године)


Поштоване колегинице, поштоване колеге,

Правилник о докторским студијама бр. 487 од дана 20.04.2023. године ступио је на снагу и може се пронаћи на интернет страници Факултета – о Факултету/правни оквир/студије.

(28.04.2023. године)


Извештај Комисије о избору сарадника у звање асистента за ужу научну област Географски информациони системи [pdf]

(26.04.2023. године)


У петак, 21. априла 2023. године у 12 часова, ВЕДРАН ЖИВАНОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ НОДАЛНА РЕГИЈА – ФАКТОР РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА БАНАТА“

Одбрана ће бити одржана у сали 1, Студентски трг 3/III.

(13.04.2023. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(31.03.2023. године)


ДРЖАВНА МАТУРА ЗА ШКОЛСКУ 2024/25. ГОДИНУ

Поштовани,

Од школске 2024/25. године за упис на Географски факултет кандидати неће полагати пријемни испит, већ ће бити вредновани резултати остварени на државној матури.

У прилогу погледајте предлог Географског факултета [pdf]

(29.03.2023. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(24.03.2023. године)


Извештај Комисије о избору сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Физичка географија [pdf]

(23.03.2023. године)


О Г Л А С

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

У ЗГРАДИ ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА

И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке даје у закуп пословни простор површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у виђеном стању, празан, у стамбено-пословном објекту у Београду, Теразије 39, екстра зона, у поступку јавног надметања.

Пријаве се подносе у року од 20 (двадесет) календарских дана од дана објављивања Огласа, најкасније до 12. априла 2023. године до 15,00 часова, непосредно на адресу Фондације Милана Стефановића – Смедеревца и супруге Даринке, Београд, Студентски трг број 1.

Материја који вам је потребан за пријаву можете преузети ОВДЕ.

(23.03.2023. године)


У четвртак, 23. марта 2023. године у 12 часова, АЛЕКСАНДРА ГАЈИЋ ПРОТИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ РУРАЛНИХ И УРБАНИХ ПОДРУЧЈА У ПРОСТОРНО-ФУНКЦИЈСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СРБИЈЕ“.

Одбрана ће бити одржана у сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III.

(17.03.2023. године)


На основу члана 6 Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012.године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  6. фебруара 2023. године, доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ

 НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА

ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу Награде Веселина Лучића за 2023. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2022. години.

Опширније погледајте ОВДЕ.

ПРИЈАВА

(03.03.2023. године)


На основу члана 6 Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012. године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  6. фебруара 2023. године, доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ

НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА

ЗА НАЈБОЉЕ НАУЧНО ОДНОСНО СТРУЧНО ОСТВАРЕЊЕ

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) Награде Веселина Лучића за 2023. годину, за најбоље научно односно стручно остварење (у даљем тексту: остварење) наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2022. години.

Опширније погледајте ОВДЕ.

ПРИЈАВА

(03.03.2023. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Бојане Пјановић [pdf]
(28.02.2023. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Ведрана Живановића [pdf]

(13.02.2023. године)


У четвртак, 09. фебруара 2023. године у 14 часова, НОВИЦА ЛОВРИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ПРИРОДНИ УСЛОВИ КАО ДЕТЕРМИНАНТЕ ИЗДВАЈАЊА ПОВРШИНА СКЛОНИХ КЛИЖЕЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БАЊА ЛУКA“.

Одбрана ће бити одржана у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III.

(01.02.2023. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Картографија [pdf]

(25.01.2023. године)


Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Емине Кричковић у научно звање научни сарадник [pdf].

(20.01.2023. године)


 

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

дана 13. jануара 2023. године расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА

Даје се у закуп локал површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39, екстра зона, у виђеном стању.

Локал се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с тим што се исти може продужавати за наредни исти, краћи или дужи период.

Опширније погледајте ОВДЕ.

(13.01.2023. године)


Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Александра Ковјанића у научно звање научни сарадник [pdf].

(22.12.2022. године)


У среду, 14. децембра 2022. године, у 10 часова у просторијама Факултета у Војвођанској улици, ЕМИНА КРИЧКОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ГЕОГРАФСКО-МЕДИЦИНСКИХ ФАКТОРА НА ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА АП ВОЈВОДИНЕ“.

(09.12.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента са докторатом за ужу научну област Физичка географија [pdf]

(05.12.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента са докторатом за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

(01.12.2022. године)


Задужбина Ђоке Влајковића

дана 30. новембра 2022. године расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 4, површине 131м2 на другом спрату уличне зграде Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5, екстра зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 1.120,00 дин/м2 без ПДВ, што укупно износи 146.720,00 дин без ПДВ (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

Опширније погледајте ОВДЕ.

(30.11.2022. године)


Задужбина Веселина Лучића

дана 30. новембра 2022. расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 10 површине 25м2 на трећем спрату у стамбено-пословној згради Задужбине Веселина Лучића, у Београду, у Ул. Венизелосова број 30, друга зона, у виђеном стању.

Стан се даје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

Почетни износ закупнине је 1.501,50 дин/м2, што укупно месечно износи 37.537,60 динара (Задужбина није у систему ПДВ).

Опширније погледајте ОВДЕ.

(30.11.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Новице Ловрића [pdf]

(26.11.2022. године)


Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Кристине Калкан у научно звање научни сарадник [pdf].

(25.11.2022. године)


У среду, 30. новембра 2022. године, у 14 часова у просторијама Факултета у Војвођанској улици, СЛОБОДАН ГЊАТО браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМJЕНА НА ПРОТИЦАЈ РИЈЕКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“.

(24.11.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Александре Гајић Протић [pdf]

(10.11.2022. године)


У четвртак, 17. новембра 2022. године, у 10 часова у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, ЈАСНА МИЦИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ЕВАЛУАЦИЈА ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СРЕМА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЕКОТУРИЗМА“.

(10.11.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

(25.10.2022. године)


Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Владимира Петровић у научно звање научни сарадник [pdf].

(24.10.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Емине Кричковић [pdf]

(28.09.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Демографија [pdf]

(22.09.2022. године)


У среду, 28. септембра 2022. Године, у 12 часова у просторијама Факултета, Војвођанска 1, ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА И ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА“.

(22.09.2022. године)


У среду, 28. септембра 2022. године у 11.00 часова у Сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III, АЛЕКСАНДАР КОВЈАНИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ГЕОГРАФСКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА БАНИЈЕ“

(22.09.2022. године)


У понедељак, 26. септембра 2022. године у 10.00 часова у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, СТЕФАН ДЕНДА браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА СТАВОВЕ СТАНОВНИШТВА О КВАЛИТЕТУ  ЖИВОТА НА ЗЛАТИБОРУ“.

(21.09.2022. године)


У понедељак, 26. септембра 2022. године у 14.30 часова у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, МАРКО ЛАНГОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ЕРОЗИЈЕ ОБАЛА ЈУЖНЕ МОРАВЕ“.

(21.09.2022. године)


У среду, 21. септембра 2022. године у 12 часова у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, МАРИЈАНА ДАВИДОВИЋ (АЗДЕЈКОВИЋ) браниће докторску дисертацију под називом „ОДНОС ЕКОЛОШКИХ И ЕКОНОМСКИХ ЧИНИЛАЦА РАЗВОЈА У ПРОСТОРНОМ И УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ У СРБИЈИ“.

(16.09.2022. године)


У петак, 23. септембра 2022. године у 11 часова у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, ЉИЉАНА ЦРНОГОРАЦ браниће докторску дисертацију под називом “УТИЦАЈ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ“.

(16.09.2022. године)


У петак, 23. септембра 2022. године у 11 часова у Сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III, ТЕОДОРА НИКОЛИЋ браниће докторску дисертацију под називом „УЛОГА УРБАНИХ ЦЕНТАРА У ПРОЦЕСИМА РЕГИОНАЛНОГ ДИФЕРЕНЦИРАЊА И ИНТЕГРИСАЊА СРБИЈЕ“.

(16.09.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Јасне Мицић [pdf]

(16.09.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Демографија [pdf]

(08.09.2022. године)


Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

дана 6. септембра 2022. године расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 15 површине 47м2 на четвртом спрату у стамбено-пословној згради Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у Београду, Андрићев венац број 12, зона екстра пословања, у виђеном стању.

Стан се даје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

Опширније погледајте ОВДЕ.

(08.09.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Слободана Гњата [pdf]

(07.09.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Љиљане Црногорац [pdf]

(25.07.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Стефана Денде [pdf]

(22.07.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Александра Ковјанића [pdf]

(20.07.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марка Ланговића [pdf]

(20.07.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Теодоре Николић [pdf]

(19.07.2022. године)


У петак, 15. јула 2022. године у 11 часова у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, МАРКО ГАЉАК браниће докторску дисертацију под називом „ПРЕВРЕМЕНИ МОРТАЛИТЕТ У СРБИЈИ“.

(12.07.2022. године)


У четвртак, 07. јула 2022. године у 11.00 часова, ДРАГАН ПАПИЋ браниће докторску дисертацију под називом „УЛОГА НОДАЛНИХ ЦЕНТАРА У ПРОЦЕСИМА РЕГИОНАЛНОГ ИНТЕГРИСАЊА И ДИФЕРЕНЦИРАЊА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ“

Одбрана ће бити одржана у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III.

(04.07.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Туризмологија (економска група предмета) [pdf]

(27.06.2022. године)


У среду, 29. јуна 2022. године у 12.00 часова, МАРИЈА ПЕРИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ПОДРУЧЈА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИЗМА СЕВЕРОЗАПАДНОГ ДЕЛА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ“

Одбрана ће бити одржана у амфитеатру Факултета, Војвођанска 1.

(22.06.2022. године)


У уторак, 28. јуна 2022. године у 11.00 часова, МИЛЕНА ЦВЕТКОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „Валоризација слива Јужне Мораве у функцији развоја екотуризма”

Одбрана ће бити одржана у просторијама Факултета, Јагићева 5.

(21.06.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Маријане Давидовић [pdf]

(10.06.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(07.06.2022. године)


Задужбина Ђоке Влајковића

дана 6. јуна 2022. године, расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 25/1, површине 49м2 на првом спрату дворишног објекта Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5А, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 935,75 дин/м2 без ПДВ, што укупно износи 45.851,72 дин без ПДВ (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

Опширније погледајте ОВДЕ.

(07.06.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Владимира Петровића [pdf]

(06.06.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Општа географија [pdf]

(06.06.2022. године)


У петак, 10. јуна 2022. године у 10.00 часова, ФИЛИП КРСТИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ФИЗИОНОМСКЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ ПРОМЕНЕ У ЈАБЛАНИЦИ КАО ПОСЛЕДИЦА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА“

Одбрана ће бити одржана у Сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III.

(03.06.2022. године)


Задужбина Александра Котуровића

дана 30. маја 2022. године расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 613,74 дин/m2 без обрачунатог ПДВ, што износи укупно 44.435,41 дин без ПДВ месечно (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

Опширније погледајте ОВДЕ.

(30.05.2022. године)


У понедељак, 06. јуна 2022. године у 12.00 часова, МАРИЈА ЖИВКОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „КАРТИРАЊЕ ПРОСТОРНИХ КОНФЛИКАТА И ИЗРАДА СЦЕНАРИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА“.

Одбрана ће бити одржана у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III.

(30.05.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марка Гаљака [pdf]

(12.05.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Драгана Папића [pdf]

(06.05.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Социологија [pdf]

(04.05.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Геопросторне основе животне средине [pdf]

(29.04.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Географски информациони системи [pdf]

(27.04.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Милене Цветковић [pdf]

(15.04.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Демографија [pdf]

(07.04.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(05.04.2022. године)


З А Д У Ж Б И Н А

 Ђоке Влајковића

дана 28. марта 2022. године, расписује

О Г Л А С

 ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 25/1, површине 49м2 на првом спрату дворишног објекта Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5А, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 935,75 дин/м2 без ПДВ, што укупно износи 45.851,72 дин без ПДВ (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

(29.03.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Филипа Крстића [pdf]

(28.03.2022. године)


У четвртак, 17. марта 2022. године у 13.30 часова, ЛАЗАР ДИВЈАК браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНИ АСПЕКТ ИНКЛУЗИЈЕ РОМА: ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА СТАНОВАЊА И УСЛОВА ЖИВОТА У РОМСКИМ НАСЕЉИМА У СРБИЈИ“.

Одбрана ће бити одржана у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III.

(11.03.2022. године)


З А Д У Ж Б И Н А

АЛЕКСАНДРА КОТУРОВИЋА

дана 9. марта 2022. године расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању.Почетни износ закупнине је 613,74 дин/m2 без обрачунатог ПДВ, што износи укупно 44.435,41 дин без ПДВ месечно (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

(09.03.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марије Живковић [pdf]

(07.03.2022. године)


У четвртак, 10. марта 2022. године у 10 часова, ИБРАХИМ САБРИ браниће докторску дисертацију под називом „ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ ИЗ АФРИКЕ У ЕВРОПУ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЛИБИЈЕ КАО ТРАНЗИТНЕ ДРЖАВЕ“.Одбрана докторске дисертације биће одржана путем видео конференцијске линије, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III.

(04.03.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Картографија [pdf]

(28.02.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Социологија [pdf]

(28.02.2022. године)


У петак, 04. марта 2022. године у 12 часова, ИРЕНА ТРАВАР браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ИМИЏА И КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА НА ЗАДОВОЉСТВО СТРАНИХ ТУРИСТА – ПРИМЕР БЕОГРАДА“

Одбрана докторске дисертације биће одржана путем видео конференцијске линије.

(25.02.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Енглески језик [pdf]

(11.02.2022. године)


Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

10. фебруара 2022. године расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

стана број 7, површине 78м2, на трећем спрату зграде Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, следеће садржине:

Даје се у закуп стан број 7 површине 78м2 у стамбеној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, екстра зона пословања, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 628,87 динара по метру квадратном без урачунатог ПДВ.

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

(10.02.2022. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 150/3
Датум: 08.02.2022. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: 1. др Мина Петровић, редовна професорка Универзитета у Београду – Филозофског факултета, 2. др Зора Живановић, ванредна професорка Универзитета у Београду – Географског факултета, 3. др Марија Јефтић, ванредна професорка Универзитета у Београду – Географског факултета број 150/2 од 08.02.2022. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња: др Милена Токовић

– пријављена на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Социологија, објављен у публикацији „Послови“ број 967-968, од 05.01.2022. године,
– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 17. фебруара 2022. године у 11.00 часова, Географски факултет, Студентски трг 3/III, сала 1.

Тема приступног предавања је „Брендирање као проактивна развојна стратегија града: традиционални културни идентитет града vs. идентитет узбудљивог града“.

(08.02.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Геопросторне основе животне средине [pdf]

(17.01.2022. године)


Задужбина Александра Котуровића
дана 10. јануара 2022. године расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 613,74 дин/m2 без обрачунатог ПДВ, што износи укупно 44.435,41 дин без ПДВ месечно (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

Опширније можете погледати ОВДЕ.

(14.01.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Картографија  [pdf]

(12.01.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(29.12.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марије Перић [pdf]

(23.12.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Физичка географија (геолошка група предмета) [pdf]

(23.12.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(03.12.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(02.12.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Лазара Дивјака [pdf]

(17.11.2021. године)


У понедељак, 15. новембра 2021. године у 12 часова на Студентском тргу 3/III, мр Марко Милошевић браниће докторску дисертацију под називом „ГЕОПРОСТОРНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ МЕГАКЛИЗИШТА СРБИЈЕ“

(08.11.2021. године)


Извештај Комисије о избору Данице Ђуркин у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

(02.11.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Геологија [pdf]

(26.10.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

(25.10.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Демографија [pdf]

(29.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(29.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

(27.09.2021. године)


У среду, 29. септембра 2021. године у 10 часова на Студентском тргу 3/III, Дијана Ђурић браниће докторску дисертацију под називом „ГЕОЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ СЕМБЕРИЈЕ И МАЈЕВИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“

(24.09.2021. године)


У понедељак, 27. септембра 2021. године у 13 часова на Студентском тргу 3/III, Драгана Кузмановић браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНО-ФУНКЦИЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСАВСКЕ ОСОВИНЕ РАЗВОЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“

(23.09.2021. године)


У четвртак, 30. септембра 2021. године у 14 часова на Студентском тргу 3/III, Абоса Хадоуд браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАНИ ВАЛИДА  –  УРБАНО-ГЕОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈ“

(23.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(21.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(17.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(17.09.2021. године)


У четвртак, 16. септембра 2021. године у 13:00 часова на Студентском тргу 3/3, ВЛАСТА КОКОТОВИЋ КАНАЗИР браниће докторску дисертацију под називом „ДЕМОГРАФСКЕ ОДРЕДНИЦЕ РАЗВОЈА ЉУДСКОГ КАПИТАЛА У СРБИЈИ“

(10.09.2021. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 957/3

Датум: 07.09.2021. године

Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Добрица Јовичић, редовни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, председник Комисије, др Сања Павловић, ванредни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, др Милан Брадић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду број 957/2 од 07.09.2021. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

ОБАВЕШТАВА СЕ  

кандидат:   др Марина Весић

– пријављена на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Туризмологија, објављен у публикацији „Послови“ број 947/948 од 18.08.2021. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 16. септембра 2021. године у 10.00 часова, зграда Факултета у Земуну, Војвођанска 1, амфитеатар.

Тема приступног предавања је „Туризам и заштита животне средине на примеру Предела изузетних одлика Власина“.

(07.09.2021. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 958/3

Датум: 07.09.2021. године

Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Иван Раткај, редовни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, др Микица Сибиновић, ванредни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, др Емилија Манић, редовни професор Е Универзитета у Београду – Економског факултета број 958/2 од 07.09.2021. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

ОБАВЕШТАВА СЕ  

кандидат: др Никола Јоцић

– пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Друштвена географија, објављен у публикацији „Послови“ број 947/948 од 18.08.2021. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у петак, 17. септембра 2021. године у 15.00 часова, зграда Факултета у Земуну, Војвођанска 1, учионица број 8.

Тема приступног предавања је „Увод у географију религија“.

(07.09.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Дијане Ђурић [pdf]

(06.08.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марка Милошевића [pdf]

(06.08.2021. године)


Извештај Комисије о избору Милице Лукић у истраживачко звање истраживач сарадник  [pdf]

(23.07.2021. године)


У четвртак, 15. јула 2021. године у 09:30 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, ЈЕЛЕНА БАСАРИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИЗМА ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА У СРБИЈИ“

(13.07.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Драгане Кузмановић [pdf]

(29.06.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(10.06.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Абосе Хадоуд [pdf]

(10.06.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Власте Кокотовић Каназир [pdf]

(03.06.2021. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 559/3
Датум: 28.05.2021. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Иван Раткај, редовни професор Географског факултета у Београду, др Мирко Грчић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Емилија Манић, редовни професор Економског факултета у Београду број 559/2 од 28.05.2021. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

ОБАВЕШТАВА СЕ

 кандидат:   др Аљоша Будовић

– пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Друштвена географија, објављен у публикацији „Послови“ број 933 од 12.05.2021. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у уторак, 08. јун 2021. године у 12.00 часова, у згради Факултета у Земуну, Војвођанска 1, амфитеатар.

Тема приступног предавања је „Просторни размештај знањем интензивних пословних услуга у градовима“.

(28.05.2021. године)


У понедељак, 31. маја 2021. године у 11.00 часова, у просторијама Факултета, Војвођанска 1, МАРИНА ВЕСИЋ браниће докторску дисертацију под називом „МАНИФЕСТАЦИОНИ МОТИВИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ИНОСТРАНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ“

(27.05.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Јелене Басарић [pdf]

(14.05.2021. године)


У петак, 21. маја 2021. године у 12.30 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, ДРАГАНА ПОПОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „РЕОРГАНИЗАЦИЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КАО ФАКТОР ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

(14.05.2021. године)


Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Јасне Петрић у научно звање научни саветник [pdf]

(21.04.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Физичка географија [pdf]

(07.04.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Драгане Поповић [pdf]

(22.03.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марине Весић [pdf]

(25.02.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Физичка географија

(26.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Физичка географија

(26.01.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Ирене Манојловић [pdf]

(22.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Географски информациони системи

(19.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Општа географија

(19.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Регионална географија

(19.11.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Општа географија

(27.10.2020. године)


Извештај Комисије о избору Љиљане Михајловић у истраживачко звање истраживач сарадник

(02.10.2020. године)


У среду,  30. септембра 2020. године у 14.00 часова, у Сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III, МАРКО ФИЛИПОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом  „ДНЕВНИ МИГРАЦИОНИ СИСТЕМ БЕОГРАДА“

(29.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Картографија

(29.09.2020. године)


Препоруке за превенцију болести COVID-19 на високошколским установама
fdfd

(29.09.2020. године)


У уторак, 29. септембра 2020. године у 13.00 часова, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, АЛЕКСАНДРА ЖАЈА браниће докторску дисертацију под називом  „НЕИЗГРАЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ФУНКЦИЈИ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ“
fdfd

(25.09.2020. године)


У понедељак, 28. септембра 2020. године у 11.00 часова, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III мр ТАМАРА ЈОЈИЋ ГЛАВОЊИЋ браниће докторску дисертацију под називом  “ГЕОЕКОЛОШКО ВРЕДНОВАЊЕ   РАМСАРСКИХ ПОДРУЧЈА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ“
fdf

(23.09.2020. године)


У четвртак, 24. септембра 2020. године у 13.00 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, мр СЛОБОДАНКА МАРКОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом  „ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И СОЦИОЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ДОЊЕГ ПОДРИЊА“

(22.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Физичка географија

(22.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање

(18.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета)

(16.09.2020. године)


У уторак, 25. августа 2020. године у 10.00 часова, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, Дејан Дољак браниће докторску дисертацију под називом  „ВРЕДНОВАЊЕ ГЕОПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПЛАНИРАЊА ФОТОНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРАНА У СРБИЈИ“

(20.08.2020. године)


Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Тамаре Јојић Главоњић

(10.08.2020. године)


Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Марка Филиповића

(27.07.2020. године)


Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата мр Слободанке Марковић

Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Александре Жаје

(24.07.2020. године)


У понедељак, 20. јула 2020. године у 13:30 часова, у просторијама Факултета, Војвођанска 1, Радмила Јовановић браниће докторску дисертацију под називом  „ГЕОЕКОЛОШКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ВИНОГРАДАРСКИХ ПОДРУЧЈА У СРБИЈИ“

(16.07.2020. године)


У понедељак, 20. јула 2020. године  у 11:00 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, Аљоша Будовић браниће докторску дисертацију под називом  „ДИНАМИКА И ФАКТОРИ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ ЗНАЊЕМ ИНТЕНЗИВНИХ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА У БЕОГРАДУ“

(16.07.2020. године)


У среду, 15. јула 2020. године у 09:00 часова у Сали 2 Факултета, Студентски трг 3/III, мр Дарко Лукић браниће докторску дисертацију под називом  „УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ ПРОБЛЕМСКЕ НАСТАВЕ ВОЈНЕ ГЕОГРАФИЈЕ НА ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА КАДЕТА“

(10.07.2020. године)


Имајући у виду најновију епидемиолошку ситуацију у Београду, обавештавамо кандидате да ће упис бити обављен у предвиђеним терминима, али уз додатне, појачане мере у вези са превенцијом ширења болести COVID-19.

(07.07.2020. године)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Друштвена географија

(10.06.2020. године)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Просторно планирање

– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Демографија

(22.05.2020. године)


– ПРЕПОРУКЕ ИНСТИТУТА „БАТУТ“ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19 НА ФАКУЛТЕТИМА И У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА У ОКВИРУ ПОСТУПНОГ УБЛАЖАВАЊА МЕРА ВЕЗАНИХ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА БОЛЕСТИ COVID-19

(18.05.2020. године)


– Извештај Комисије о избору Андријане Мирковић у истраживачко звање истраживач сарадник

(13.05.2020. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 258
Датум: 12.05.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Мирјана Девеџић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Александар Кнежевић, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Мирјана Рашевић, научни саветник Института друштвених наука, број 213/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17) и Одлуком Управе Факултета бр. 251 од 08.05.2020. године,

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња др Наталија Мирић, пријављена на конкурс за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област ДЕМОГРАФИЈА, објављен у публикацији „Послови“ број 869, од 19.02.2020. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 21. маја 2020. године у 10.00 часова, Улица Ватрослава Јагића 5, библиотека.

Тема приступног предавања је „Фертилитет високообразованих жена-квалитативно истраживање“.

(12.05.2020. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет
Број: 257
Датум: 12.05.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Едвард Јакопин, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Ђорђевић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Молнар, ванредни професор Економског факултета у Београду, број 216/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17) и Одлуком Управе Факултета бр. 251 од 08.05.2020. године,

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидат др Бојан Врачаревић, пријављен на конкурс за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета), објављен у публикацији „Послови“ број 869 од 19.02.2020. године

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 21. маја 2020. године у 11.00 часова, Студентски трг 3/ИИИ, кабинет 15.

Тема приступног предавања је „Урбани раст и величина града“.

(12.05.2020. године)


– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Дејана Дољака

– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Аљоше Будовића

– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата мр Дарка Лукића

(11.05.2020. год.)


ОДЛУКА О НАСТАВКУ РАДА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА

ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

(08.05.2020. год.)


Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета o радњама и роковима у вези са докторским дисертацијама

(27.03.2020. год.)


Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о конкурсима и уговорима о раду на одређено време у току ванредног стања

Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о раду и одржавању наставе у току ванредног стања

(18.03.2020. год.)


Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја – конкурси и уговори о раду на одређено време

(17.03.2020. год.)


Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о раду и одржавању наставе у складу са Одлуком Владе Републике Србије и препорукама Универзитета у Београду

(16.03.2020. год.)


Закључак о усвајању препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 12. марта 2020. године, у вези са појавом корона вируса

(13.03.2020. год.)


Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја због појаве COVID-а 19 (корона вируса)

(12.03.2020. год.)Универзитет у Београду – Географски факулутет

Број: 216/3
Датум: 10.03.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Едвард Јакопин, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Ђорђевић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Молнар, ванредни професор Економског факултета у Београду, број 216/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидат др Бојан Врачаревић, пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета), објављен у публикацији „Послови“ број 869 од 19.02.2020. године

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 19. марта 2020. године у у 10.00 часова, Студентски трг 3/III, кабинет 15.

Тема приступног предавања је „Урбани раст и величина града“.

(10.03.2020. год.)


Универзитет у Београду – Географски факулутет

Број: 213/3
Датум: 10.03.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Мирјана Девеџић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Александар Кнежевић, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Мирјана Рашевић, научни саветник Института друштвених наука, број 213/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња др Наталија Мирић, пријављена на конкурс за избор једног наставника у звањe доцента за ужу научну област ДЕМОГРАФИЈА, објављен у публикацији „Послови“ број 869, од 19.02.2020. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 19. марта 2020. године у 12.00 часова, Улица Ватрослава Јагића 5.

Тема приступног предавања је „Фертилитет високообразованих жена-квалитативно истраживање“.

(10.03.2020. год.)


– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Радмиле Јовановић

(18.02.2020. год.)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Демографија

(04.02.2020. год.)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Просторно планирање

(29.01.2020. год.)


– Предлог тема за завршне радове

Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Драгана Папића [pdf]

(06.05.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Социологија [pdf]

(04.05.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Геопросторне основе животне средине [pdf]

(29.04.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Географски информациони системи [pdf]

(27.04.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Милене Цветковић [pdf]

(15.04.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Демографија [pdf]

(07.04.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(05.04.2022. године)


З А Д У Ж Б И Н А

 Ђоке Влајковића

дана 28. марта 2022. године, расписује

О Г Л А С

. ГО ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 25/1, површине 49м2 на првом спрату дворишног објекта Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5А, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 935,75 дин/м2 без ПДВ, што укупно износи 45.851,72 дин без ПДВ (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

(29.03.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Филипа Крстића [pdf]

(28.03.2022. године)


У четвртак, 17. марта 2022. године у 13.30 часова, ЛАЗАР ДИВЈАК браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНИ АСПЕКТ ИНКЛУЗИЈЕ РОМА: ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА СТАНОВАЊА И УСЛОВА ЖИВОТА У РОМСКИМ НАСЕЉИМА У СРБИЈИ“.

Одбрана ће бити одржана у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III.

(11.03.2022. године)


З А Д У Ж Б И Н А

АЛЕКСАНДРА КОТУРОВИЋА

дана 9. марта 2022. године расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању.Почетни износ закупнине је 613,74 дин/m2 без обрачунатог ПДВ, што износи укупно 44.435,41 дин без ПДВ месечно (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

(09.03.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марије Живковић [pdf]

(07.03.2022. године)


У четвртак, 10. марта 2022. године у 10 часова, ИБРАХИМ САБРИ браниће докторску дисертацију под називом „ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ ИЗ АФРИКЕ У ЕВРОПУ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЛИБИЈЕ КАО ТРАНЗИТНЕ ДРЖАВЕ“.Одбрана докторске дисертације биће одржана путем видео конференцијске линије, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III.

(04.03.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Картографија [pdf]

(28.02.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Социологија [pdf]

(28.02.2022. године)


У петак, 04. марта 2022. године у 12 часова, ИРЕНА ТРАВАР браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ИМИЏА И КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА НА ЗАДОВОЉСТВО СТРАНИХ ТУРИСТА – ПРИМЕР БЕОГРАДА“

Одбрана докторске дисертације биће одржана путем видео конференцијске линије.

(25.02.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Енглески језик [pdf]

(11.02.2022. године)


Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

10. фебруара 2022. године расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

стана број 7, површине 78м2, на трећем спрату зграде Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, следеће садржине:

Даје се у закуп стан број 7 површине 78м2 у стамбеној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, екстра зона пословања, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 628,87 динара по метру квадратном без урачунатог ПДВ.

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

(10.02.2022. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 150/3
Датум: 08.02.2022. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: 1. др Мина Петровић, редовна професорка Универзитета у Београду – Филозофског факултета, 2. др Зора Живановић, ванредна професорка Универзитета у Београду – Географског факултета, 3. др Марија Јефтић, ванредна професорка Универзитета у Београду – Географског факултета број 150/2 од 08.02.2022. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња: др Милена Токовић

– пријављена на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Социологија, објављен у публикацији „Послови“ број 967-968, од 05.01.2022. године,
– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 17. фебруара 2022. године у 11.00 часова, Географски факултет, Студентски трг 3/III, сала 1.

Тема приступног предавања је „Брендирање као проактивна развојна стратегија града: традиционални културни идентитет града vs. идентитет узбудљивог града“.

(08.02.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Геопросторне основе животне средине [pdf]

(17.01.2022. године)


Задужбина Александра Котуровића
дана 10. јануара 2022. године расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 613,74 дин/m2 без обрачунатог ПДВ, што износи укупно 44.435,41 дин без ПДВ месечно (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

Опширније можете погледати ОВДЕ.

(14.01.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Картографија  [pdf]

(12.01.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(29.12.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марије Перић [pdf]

(23.12.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Физичка географија (геолошка група предмета) [pdf]

(23.12.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(03.12.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(02.12.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Лазара Дивјака [pdf]

(17.11.2021. године)


У понедељак, 15. новембра 2021. године у 12 часова на Студентском тргу 3/III, мр Марко Милошевић браниће докторску дисертацију под називом „ГЕОПРОСТОРНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ МЕГАКЛИЗИШТА СРБИЈЕ“

(08.11.2021. године)


Извештај Комисије о избору Данице Ђуркин у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

(02.11.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Геологија [pdf]

(26.10.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

(25.10.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Демографија [pdf]

(29.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(29.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

(27.09.2021. године)


У среду, 29. септембра 2021. године у 10 часова на Студентском тргу 3/III, Дијана Ђурић браниће докторску дисертацију под називом „ГЕОЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ СЕМБЕРИЈЕ И МАЈЕВИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“

(24.09.2021. године)


У понедељак, 27. септембра 2021. године у 13 часова на Студентском тргу 3/III, Драгана Кузмановић браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНО-ФУНКЦИЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСАВСКЕ ОСОВИНЕ РАЗВОЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“

(23.09.2021. године)


У четвртак, 30. септембра 2021. године у 14 часова на Студентском тргу 3/III, Абоса Хадоуд браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАНИ ВАЛИДА  –  УРБАНО-ГЕОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈ“

(23.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(21.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(17.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(17.09.2021. године)


У четвртак, 16. септембра 2021. године у 13:00 часова на Студентском тргу 3/3, ВЛАСТА КОКОТОВИЋ КАНАЗИР браниће докторску дисертацију под називом „ДЕМОГРАФСКЕ ОДРЕДНИЦЕ РАЗВОЈА ЉУДСКОГ КАПИТАЛА У СРБИЈИ“

(10.09.2021. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 957/3

Датум: 07.09.2021. године

Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Добрица Јовичић, редовни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, председник Комисије, др Сања Павловић, ванредни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, др Милан Брадић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду број 957/2 од 07.09.2021. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

ОБАВЕШТАВА СЕ  

кандидат:   др Марина Весић

– пријављена на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Туризмологија, објављен у публикацији „Послови“ број 947/948 од 18.08.2021. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 16. септембра 2021. године у 10.00 часова, зграда Факултета у Земуну, Војвођанска 1, амфитеатар.

Тема приступног предавања је „Туризам и заштита животне средине на примеру Предела изузетних одлика Власина“.

(07.09.2021. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 958/3

Датум: 07.09.2021. године

Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Иван Раткај, редовни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, др Микица Сибиновић, ванредни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, др Емилија Манић, редовни професор Е Универзитета у Београду – Економског факултета број 958/2 од 07.09.2021. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

ОБАВЕШТАВА СЕ  

кандидат: др Никола Јоцић

– пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Друштвена географија, објављен у публикацији „Послови“ број 947/948 од 18.08.2021. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у петак, 17. септембра 2021. године у 15.00 часова, зграда Факултета у Земуну, Војвођанска 1, учионица број 8.

Тема приступног предавања је „Увод у географију религија“.

(07.09.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Дијане Ђурић [pdf]

(06.08.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марка Милошевића [pdf]

(06.08.2021. године)


Извештај Комисије о избору Милице Лукић у истраживачко звање истраживач сарадник  [pdf]

(23.07.2021. године)


У четвртак, 15. јула 2021. године у 09:30 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, ЈЕЛЕНА БАСАРИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИЗМА ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА У СРБИЈИ“

(13.07.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Драгане Кузмановић [pdf]

(29.06.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(10.06.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Абосе Хадоуд [pdf]

(10.06.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Власте Кокотовић Каназир [pdf]

(03.06.2021. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 559/3
Датум: 28.05.2021. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Иван Раткај, редовни професор Географског факултета у Београду, др Мирко Грчић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Емилија Манић, редовни професор Економског факултета у Београду број 559/2 од 28.05.2021. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

ОБАВЕШТАВА СЕ

 кандидат:   др Аљоша Будовић

– пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Друштвена географија, објављен у публикацији „Послови“ број 933 од 12.05.2021. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у уторак, 08. јун 2021. године у 12.00 часова, у згради Факултета у Земуну, Војвођанска 1, амфитеатар.

Тема приступног предавања је „Просторни размештај знањем интензивних пословних услуга у градовима“.

(28.05.2021. године)


У понедељак, 31. маја 2021. године у 11.00 часова, у просторијама Факултета, Војвођанска 1, МАРИНА ВЕСИЋ браниће докторску дисертацију под називом „МАНИФЕСТАЦИОНИ МОТИВИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ИНОСТРАНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ“

(27.05.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Јелене Басарић [pdf]

(14.05.2021. године)


У петак, 21. маја 2021. године у 12.30 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, ДРАГАНА ПОПОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „РЕОРГАНИЗАЦИЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КАО ФАКТОР ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

(14.05.2021. године)


Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Јасне Петрић у научно звање научни саветник [pdf]

(21.04.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Физичка географија [pdf]

(07.04.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Драгане Поповић [pdf]

(22.03.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марине Весић [pdf]

(25.02.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Физичка географија

(26.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Физичка географија

(26.01.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Ирене Манојловић [pdf]

(22.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Географски информациони системи

(19.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Општа географија

(19.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Регионална географија

(19.11.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Општа географија

(27.10.2020. године)


Извештај Комисије о избору Љиљане Михајловић у истраживачко звање истраживач сарадник

(02.10.2020. године)


У среду,  30. септембра 2020. године у 14.00 часова, у Сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III, МАРКО ФИЛИПОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом  „ДНЕВНИ МИГРАЦИОНИ СИСТЕМ БЕОГРАДА“

(29.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Картографија

(29.09.2020. године)


Препоруке за превенцију болести COVID-19 на високошколским установама
fdfd

(29.09.2020. године)


У уторак, 29. септембра 2020. године у 13.00 часова, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, АЛЕКСАНДРА ЖАЈА браниће докторску дисертацију под називом  „НЕИЗГРАЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ФУНКЦИЈИ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ“
fdfd

(25.09.2020. године)


У понедељак, 28. септембра 2020. године у 11.00 часова, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III мр ТАМАРА ЈОЈИЋ ГЛАВОЊИЋ браниће докторску дисертацију под називом  “ГЕОЕКОЛОШКО ВРЕДНОВАЊЕ   РАМСАРСКИХ ПОДРУЧЈА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ“
fdf

(23.09.2020. године)


У четвртак, 24. септембра 2020. године у 13.00 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, мр СЛОБОДАНКА МАРКОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом  „ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И СОЦИОЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ДОЊЕГ ПОДРИЊА“

(22.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Физичка географија

(22.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање

(18.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета)

(16.09.2020. године)


У уторак, 25. августа 2020. године у 10.00 часова, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, Дејан Дољак браниће докторску дисертацију под називом  „ВРЕДНОВАЊЕ ГЕОПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПЛАНИРАЊА ФОТОНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРАНА У СРБИЈИ“

(20.08.2020. године)


Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Тамаре Јојић Главоњић

(10.08.2020. године)


Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Марка Филиповића

(27.07.2020. године)


Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата мр Слободанке Марковић

Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Александре Жаје

(24.07.2020. године)


У понедељак, 20. јула 2020. године у 13:30 часова, у просторијама Факултета, Војвођанска 1, Радмила Јовановић браниће докторску дисертацију под називом  „ГЕОЕКОЛОШКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ВИНОГРАДАРСКИХ ПОДРУЧЈА У СРБИЈИ“

(16.07.2020. године)


У понедељак, 20. јула 2020. године  у 11:00 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, Аљоша Будовић браниће докторску дисертацију под називом  „ДИНАМИКА И ФАКТОРИ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ ЗНАЊЕМ ИНТЕНЗИВНИХ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА У БЕОГРАДУ“

(16.07.2020. године)


У среду, 15. јула 2020. године у 09:00 часова у Сали 2 Факултета, Студентски трг 3/III, мр Дарко Лукић браниће докторску дисертацију под називом  „УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ ПРОБЛЕМСКЕ НАСТАВЕ ВОЈНЕ ГЕОГРАФИЈЕ НА ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА КАДЕТА“

(10.07.2020. године)


Имајући у виду најновију епидемиолошку ситуацију у Београду, обавештавамо кандидате да ће упис бити обављен у предвиђеним терминима, али уз додатне, појачане мере у вези са превенцијом ширења болести COVID-19.

(07.07.2020. године)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Друштвена географија

(10.06.2020. године)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Просторно планирање

– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Демографија

(22.05.2020. године)


– ПРЕПОРУКЕ ИНСТИТУТА „БАТУТ“ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19 НА ФАКУЛТЕТИМА И У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА У ОКВИРУ ПОСТУПНОГ УБЛАЖАВАЊА МЕРА ВЕЗАНИХ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА БОЛЕСТИ COVID-19

(18.05.2020. године)


– Извештај Комисије о избору Андријане Мирковић у истраживачко звање истраживач сарадник

(13.05.2020. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 258
Датум: 12.05.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Мирјана Девеџић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Александар Кнежевић, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Мирјана Рашевић, научни саветник Института друштвених наука, број 213/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17) и Одлуком Управе Факултета бр. 251 од 08.05.2020. године,

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња др Наталија Мирић, пријављена на конкурс за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област ДЕМОГРАФИЈА, објављен у публикацији „Послови“ број 869, од 19.02.2020. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 21. маја 2020. године у 10.00 часова, Улица Ватрослава Јагића 5, библиотека.

Тема приступног предавања је „Фертилитет високообразованих жена-квалитативно истраживање“.

(12.05.2020. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет
Број: 257
Датум: 12.05.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Едвард Јакопин, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Ђорђевић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Молнар, ванредни професор Економског факултета у Београду, број 216/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17) и Одлуком Управе Факултета бр. 251 од 08.05.2020. године,

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидат др Бојан Врачаревић, пријављен на конкурс за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета), објављен у публикацији „Послови“ број 869 од 19.02.2020. године

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 21. маја 2020. године у 11.00 часова, Студентски трг 3/ИИИ, кабинет 15.

Тема приступног предавања је „Урбани раст и величина града“.

(12.05.2020. године)


– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Дејана Дољака

– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Аљоше Будовића

– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата мр Дарка Лукића

(11.05.2020. год.)


ОДЛУКА О НАСТАВКУ РАДА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА

ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

(08.05.2020. год.)


Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета o радњама и роковима у вези са докторским дисертацијама

(27.03.2020. год.)


Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о конкурсима и уговорима о раду на одређено време у току ванредног стања

Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о раду и одржавању наставе у току ванредног стања

(18.03.2020. год.)


Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја – конкурси и уговори о раду на одређено време

(17.03.2020. год.)


Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о раду и одржавању наставе у складу са Одлуком Владе Републике Србије и препорукама Универзитета у Београду

(16.03.2020. год.)


Закључак о усвајању препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 12. марта 2020. године, у вези са појавом корона вируса

(13.03.2020. год.)


Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја због појаве COVID-а 19 (корона вируса)

(12.03.2020. год.)Универзитет у Београду – Географски факулутет

Број: 216/3
Датум: 10.03.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Едвард Јакопин, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Ђорђевић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Молнар, ванредни професор Економског факултета у Београду, број 216/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидат др Бојан Врачаревић, пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета), објављен у публикацији „Послови“ број 869 од 19.02.2020. године

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 19. марта 2020. године у у 10.00 часова, Студентски трг 3/III, кабинет 15.

Тема приступног предавања је „Урбани раст и величина града“.

(10.03.2020. год.)


Универзитет у Београду – Географски факулутет

Број: 213/3
Датум: 10.03.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Мирјана Девеџић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Александар Кнежевић, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Мирјана Рашевић, научни саветник Института друштвених наука, број 213/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња др Наталија Мирић, пријављена на конкурс за избор једног наставника у звањe доцента за ужу научну област ДЕМОГРАФИЈА, објављен у публикацији „Послови“ број 869, од 19.02.2020. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 19. марта 2020. године у 12.00 часова, Улица Ватрослава Јагића 5.

Тема приступног предавања је „Фертилитет високообразованих жена-квалитативно истраживање“.

(10.03.2020. год.)


– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Радмиле Јовановић

(18.02.2020. год.)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Демографија

(04.02.2020. год.)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Просторно планирање

(29.01.2020. год.)


– Предлог тема за завршне радове

Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Драгана Папића [pdf]

(06.05.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Социологија [pdf]

(04.05.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Геопросторне основе животне средине [pdf]

(29.04.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Географски информациони системи [pdf]

(27.04.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Милене Цветковић [pdf]

(15.04.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Демографија [pdf]

(07.04.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(05.04.2022. године)


З А Д У Ж Б И Н А

 Ђоке Влајковића

дана 28. марта 2022. године, расписује

О Г Л А С

 ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 25/1, површине 49м2 на првом спрату дворишног објекта Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5А, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 935,75 дин/м2 без ПДВ, што укупно износи 45.851,72 дин без ПДВ (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

(29.03.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Филипа Крстића [pdf]

(28.03.2022. године)


У четвртак, 17. марта 2022. године у 13.30 часова, ЛАЗАР ДИВЈАК браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНИ АСПЕКТ ИНКЛУЗИЈЕ РОМА: ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА СТАНОВАЊА И УСЛОВА ЖИВОТА У РОМСКИМ НАСЕЉИМА У СРБИЈИ“.

Одбрана ће бити одржана у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III.

(11.03.2022. године)


З А Д У Ж Б И Н А

АЛЕКСАНДРА КОТУРОВИЋА

дана 9. марта 2022. године расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању.Почетни износ закупнине је 613,74 дин/m2 без обрачунатог ПДВ, што износи укупно 44.435,41 дин без ПДВ месечно (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

(09.03.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марије Живковић [pdf]

(07.03.2022. године)


У четвртак, 10. марта 2022. године у 10 часова, ИБРАХИМ САБРИ браниће докторску дисертацију под називом „ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ ИЗ АФРИКЕ У ЕВРОПУ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЛИБИЈЕ КАО ТРАНЗИТНЕ ДРЖАВЕ“.Одбрана докторске дисертације биће одржана путем видео конференцијске линије, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III.

(04.03.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Картографија [pdf]

(28.02.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Социологија [pdf]

(28.02.2022. године)


У петак, 04. марта 2022. године у 12 часова, ИРЕНА ТРАВАР браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ИМИЏА И КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА НА ЗАДОВОЉСТВО СТРАНИХ ТУРИСТА – ПРИМЕР БЕОГРАДА“

Одбрана докторске дисертације биће одржана путем видео конференцијске линије.

(25.02.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Енглески језик [pdf]

(11.02.2022. године)


Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

10. фебруара 2022. године расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

стана број 7, површине 78м2, на трећем спрату зграде Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, следеће садржине:

Даје се у закуп стан број 7 површине 78м2 у стамбеној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, екстра зона пословања, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 628,87 динара по метру квадратном без урачунатог ПДВ.

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

(10.02.2022. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 150/3
Датум: 08.02.2022. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: 1. др Мина Петровић, редовна професорка Универзитета у Београду – Филозофског факултета, 2. др Зора Живановић, ванредна професорка Универзитета у Београду – Географског факултета, 3. др Марија Јефтић, ванредна професорка Универзитета у Београду – Географског факултета број 150/2 од 08.02.2022. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња: др Милена Токовић

– пријављена на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Социологија, објављен у публикацији „Послови“ број 967-968, од 05.01.2022. године,
– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 17. фебруара 2022. године у 11.00 часова, Географски факултет, Студентски трг 3/III, сала 1.

Тема приступног предавања је „Брендирање као проактивна развојна стратегија града: традиционални културни идентитет града vs. идентитет узбудљивог града“.

(08.02.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Геопросторне основе животне средине [pdf]

(17.01.2022. године)


Задужбина Александра Котуровића
дана 10. јануара 2022. године расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 613,74 дин/m2 без обрачунатог ПДВ, што износи укупно 44.435,41 дин без ПДВ месечно (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

Опширније можете погледати ОВДЕ.

(14.01.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Картографија  [pdf]

(12.01.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(29.12.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марије Перић [pdf]

(23.12.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Физичка географија (геолошка група предмета) [pdf]

(23.12.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(03.12.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(02.12.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Лазара Дивјака [pdf]

(17.11.2021. године)


У понедељак, 15. новембра 2021. године у 12 часова на Студентском тргу 3/III, мр Марко Милошевић браниће докторску дисертацију под називом „ГЕОПРОСТОРНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ МЕГАКЛИЗИШТА СРБИЈЕ“

(08.11.2021. године)


Извештај Комисије о избору Данице Ђуркин у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

(02.11.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Геологија [pdf]

(26.10.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

(25.10.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Демографија [pdf]

(29.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(29.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

(27.09.2021. године)


У среду, 29. септембра 2021. године у 10 часова на Студентском тргу 3/III, Дијана Ђурић браниће докторску дисертацију под називом „ГЕОЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ СЕМБЕРИЈЕ И МАЈЕВИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“

(24.09.2021. године)


У понедељак, 27. септембра 2021. године у 13 часова на Студентском тргу 3/III, Драгана Кузмановић браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНО-ФУНКЦИЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСАВСКЕ ОСОВИНЕ РАЗВОЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“

(23.09.2021. године)


У четвртак, 30. септембра 2021. године у 14 часова на Студентском тргу 3/III, Абоса Хадоуд браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАНИ ВАЛИДА  –  УРБАНО-ГЕОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈ“

(23.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(21.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(17.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(17.09.2021. године)


У четвртак, 16. септембра 2021. године у 13:00 часова на Студентском тргу 3/3, ВЛАСТА КОКОТОВИЋ КАНАЗИР браниће докторску дисертацију под називом „ДЕМОГРАФСКЕ ОДРЕДНИЦЕ РАЗВОЈА ЉУДСКОГ КАПИТАЛА У СРБИЈИ“

(10.09.2021. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 957/3

Датум: 07.09.2021. године

Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Добрица Јовичић, редовни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, председник Комисије, др Сања Павловић, ванредни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, др Милан Брадић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду број 957/2 од 07.09.2021. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

ОБАВЕШТАВА СЕ  

кандидат:   др Марина Весић

– пријављена на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Туризмологија, објављен у публикацији „Послови“ број 947/948 од 18.08.2021. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 16. септембра 2021. године у 10.00 часова, зграда Факултета у Земуну, Војвођанска 1, амфитеатар.

Тема приступног предавања је „Туризам и заштита животне средине на примеру Предела изузетних одлика Власина“.

(07.09.2021. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 958/3

Датум: 07.09.2021. године

Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Иван Раткај, редовни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, др Микица Сибиновић, ванредни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, др Емилија Манић, редовни професор Е Универзитета у Београду – Економског факултета број 958/2 од 07.09.2021. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

ОБАВЕШТАВА СЕ  

кандидат: др Никола Јоцић

– пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Друштвена географија, објављен у публикацији „Послови“ број 947/948 од 18.08.2021. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у петак, 17. септембра 2021. године у 15.00 часова, зграда Факултета у Земуну, Војвођанска 1, учионица број 8.

Тема приступног предавања је „Увод у географију религија“.

(07.09.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Дијане Ђурић [pdf]

(06.08.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марка Милошевића [pdf]

(06.08.2021. године)


Извештај Комисије о избору Милице Лукић у истраживачко звање истраживач сарадник  [pdf]

(23.07.2021. године)


У четвртак, 15. јула 2021. године у 09:30 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, ЈЕЛЕНА БАСАРИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИЗМА ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА У СРБИЈИ“

(13.07.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Драгане Кузмановић [pdf]

(29.06.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(10.06.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Абосе Хадоуд [pdf]

(10.06.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Власте Кокотовић Каназир [pdf]

(03.06.2021. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 559/3
Датум: 28.05.2021. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Иван Раткај, редовни професор Географског факултета у Београду, др Мирко Грчић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Емилија Манић, редовни професор Економског факултета у Београду број 559/2 од 28.05.2021. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

ОБАВЕШТАВА СЕ

 кандидат:   др Аљоша Будовић

– пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Друштвена географија, објављен у публикацији „Послови“ број 933 од 12.05.2021. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у уторак, 08. јун 2021. године у 12.00 часова, у згради Факултета у Земуну, Војвођанска 1, амфитеатар.

Тема приступног предавања је „Просторни размештај знањем интензивних пословних услуга у градовима“.

(28.05.2021. године)


У понедељак, 31. маја 2021. године у 11.00 часова, у просторијама Факултета, Војвођанска 1, МАРИНА ВЕСИЋ браниће докторску дисертацију под називом „МАНИФЕСТАЦИОНИ МОТИВИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ИНОСТРАНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ“

(27.05.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Јелене Басарић [pdf]

(14.05.2021. године)


У петак, 21. маја 2021. године у 12.30 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, ДРАГАНА ПОПОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „РЕОРГАНИЗАЦИЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КАО ФАКТОР ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

(14.05.2021. године)


Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Јасне Петрић у научно звање научни саветник [pdf]

(21.04.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Физичка географија [pdf]

(07.04.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Драгане Поповић [pdf]

(22.03.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марине Весић [pdf]

(25.02.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Физичка географија

(26.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Физичка географија

(26.01.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Ирене Манојловић [pdf]

(22.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Географски информациони системи

(19.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Општа географија

(19.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Регионална географија

(19.11.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Општа географија

(27.10.2020. године)


Извештај Комисије о избору Љиљане Михајловић у истраживачко звање истраживач сарадник

(02.10.2020. године)


У среду,  30. септембра 2020. године у 14.00 часова, у Сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III, МАРКО ФИЛИПОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом  „ДНЕВНИ МИГРАЦИОНИ СИСТЕМ БЕОГРАДА“

(29.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Картографија

(29.09.2020. године)


Препоруке за превенцију болести COVID-19 на високошколским установама
fdfd

(29.09.2020. године)


У уторак, 29. септембра 2020. године у 13.00 часова, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, АЛЕКСАНДРА ЖАЈА браниће докторску дисертацију под називом  „НЕИЗГРАЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ФУНКЦИЈИ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ“
fdfd

(25.09.2020. године)


У понедељак, 28. септембра 2020. године у 11.00 часова, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III мр ТАМАРА ЈОЈИЋ ГЛАВОЊИЋ браниће докторску дисертацију под називом  “ГЕОЕКОЛОШКО ВРЕДНОВАЊЕ   РАМСАРСКИХ ПОДРУЧЈА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ“
fdf

(23.09.2020. године)


У четвртак, 24. септембра 2020. године у 13.00 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, мр СЛОБОДАНКА МАРКОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом  „ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И СОЦИОЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ДОЊЕГ ПОДРИЊА“

(22.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Физичка географија

(22.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање

(18.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета)

(16.09.2020. године)


У уторак, 25. августа 2020. године у 10.00 часова, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, Дејан Дољак браниће докторску дисертацију под називом  „ВРЕДНОВАЊЕ ГЕОПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПЛАНИРАЊА ФОТОНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРАНА У СРБИЈИ“

(20.08.2020. године)


Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Тамаре Јојић Главоњић

(10.08.2020. године)


Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Марка Филиповића

(27.07.2020. године)


Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата мр Слободанке Марковић

Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Александре Жаје

(24.07.2020. године)


У понедељак, 20. јула 2020. године у 13:30 часова, у просторијама Факултета, Војвођанска 1, Радмила Јовановић браниће докторску дисертацију под називом  „ГЕОЕКОЛОШКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ВИНОГРАДАРСКИХ ПОДРУЧЈА У СРБИЈИ“

(16.07.2020. године)


У понедељак, 20. јула 2020. године  у 11:00 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, Аљоша Будовић браниће докторску дисертацију под називом  „ДИНАМИКА И ФАКТОРИ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ ЗНАЊЕМ ИНТЕНЗИВНИХ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА У БЕОГРАДУ“

(16.07.2020. године)


У среду, 15. јула 2020. године у 09:00 часова у Сали 2 Факултета, Студентски трг 3/III, мр Дарко Лукић браниће докторску дисертацију под називом  „УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ ПРОБЛЕМСКЕ НАСТАВЕ ВОЈНЕ ГЕОГРАФИЈЕ НА ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА КАДЕТА“

(10.07.2020. године)


Имајући у виду најновију епидемиолошку ситуацију у Београду, обавештавамо кандидате да ће упис бити обављен у предвиђеним терминима, али уз додатне, појачане мере у вези са превенцијом ширења болести COVID-19.

(07.07.2020. године)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Друштвена географија

(10.06.2020. године)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Просторно планирање

– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Демографија

(22.05.2020. године)


– ПРЕПОРУКЕ ИНСТИТУТА „БАТУТ“ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19 НА ФАКУЛТЕТИМА И У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА У ОКВИРУ ПОСТУПНОГ УБЛАЖАВАЊА МЕРА ВЕЗАНИХ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА БОЛЕСТИ COVID-19

(18.05.2020. године)


– Извештај Комисије о избору Андријане Мирковић у истраживачко звање истраживач сарадник

(13.05.2020. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 258
Датум: 12.05.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Мирјана Девеџић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Александар Кнежевић, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Мирјана Рашевић, научни саветник Института друштвених наука, број 213/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17) и Одлуком Управе Факултета бр. 251 од 08.05.2020. године,

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња др Наталија Мирић, пријављена на конкурс за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област ДЕМОГРАФИЈА, објављен у публикацији „Послови“ број 869, од 19.02.2020. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 21. маја 2020. године у 10.00 часова, Улица Ватрослава Јагића 5, библиотека.

Тема приступног предавања је „Фертилитет високообразованих жена-квалитативно истраживање“.

(12.05.2020. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет
Број: 257
Датум: 12.05.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Едвард Јакопин, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Ђорђевић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Молнар, ванредни професор Економског факултета у Београду, број 216/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17) и Одлуком Управе Факултета бр. 251 од 08.05.2020. године,

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидат др Бојан Врачаревић, пријављен на конкурс за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета), објављен у публикацији „Послови“ број 869 од 19.02.2020. године

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 21. маја 2020. године у 11.00 часова, Студентски трг 3/ИИИ, кабинет 15.

Тема приступног предавања је „Урбани раст и величина града“.

(12.05.2020. године)


– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Дејана Дољака

– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Аљоше Будовића

– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата мр Дарка Лукића

(11.05.2020. год.)


ОДЛУКА О НАСТАВКУ РАДА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА

ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

(08.05.2020. год.)


Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета o радњама и роковима у вези са докторским дисертацијама

(27.03.2020. год.)


Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о конкурсима и уговорима о раду на одређено време у току ванредног стања

Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о раду и одржавању наставе у току ванредног стања

(18.03.2020. год.)


Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја – конкурси и уговори о раду на одређено време

(17.03.2020. год.)


Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о раду и одржавању наставе у складу са Одлуком Владе Републике Србије и препорукама Универзитета у Београду

(16.03.2020. год.)


Закључак о усвајању препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 12. марта 2020. године, у вези са појавом корона вируса

(13.03.2020. год.)


Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја због појаве COVID-а 19 (корона вируса)

(12.03.2020. год.)Универзитет у Београду – Географски факулутет

Број: 216/3
Датум: 10.03.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Едвард Јакопин, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Ђорђевић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Молнар, ванредни професор Економског факултета у Београду, број 216/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидат др Бојан Врачаревић, пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета), објављен у публикацији „Послови“ број 869 од 19.02.2020. године

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 19. марта 2020. године у у 10.00 часова, Студентски трг 3/III, кабинет 15.

Тема приступног предавања је „Урбани раст и величина града“.

(10.03.2020. год.)


Универзитет у Београду – Географски факулутет

Број: 213/3
Датум: 10.03.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Мирјана Девеџић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Александар Кнежевић, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Мирјана Рашевић, научни саветник Института друштвених наука, број 213/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња др Наталија Мирић, пријављена на конкурс за избор једног наставника у звањe доцента за ужу научну област ДЕМОГРАФИЈА, објављен у публикацији „Послови“ број 869, од 19.02.2020. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 19. марта 2020. године у 12.00 часова, Улица Ватрослава Јагића 5.

Тема приступног предавања је „Фертилитет високообразованих жена-квалитативно истраживање“.

(10.03.2020. год.)


– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Радмиле Јовановић

(18.02.2020. год.)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Демографија

(04.02.2020. год.)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Просторно планирање

(29.01.2020. год.)


– Предлог тема за завршне радове

Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Драгана Папића [pdf]

(06.05.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Социологија [pdf]

(04.05.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Геопросторне основе животне средине [pdf]

(29.04.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Географски информациони системи [pdf]

(27.04.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Милене Цветковић [pdf]

(15.04.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Демографија [pdf]

(07.04.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(05.04.2022. године)


З А Д У Ж Б И Н А

 Ђоке Влајковића

дана 28. марта 2022. године, расписује

О Г Л А С

 ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 25/1, површине 49м2 на првом спрату дворишног објекта Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5А, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 935,75 дин/м2 без ПДВ, што укупно износи 45.851,72 дин без ПДВ (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

(29.03.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Филипа Крстића [pdf]

(28.03.2022. године)


У четвртак, 17. марта 2022. године у 13.30 часова, ЛАЗАР ДИВЈАК браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНИ АСПЕКТ ИНКЛУЗИЈЕ РОМА: ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА СТАНОВАЊА И УСЛОВА ЖИВОТА У РОМСКИМ НАСЕЉИМА У СРБИЈИ“.

Одбрана ће бити одржана у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III.

(11.03.2022. године)


З А Д У Ж Б И Н А

АЛЕКСАНДРА КОТУРОВИЋА

дана 9. марта 2022. године расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању.Почетни износ закупнине је 613,74 дин/m2 без обрачунатог ПДВ, што износи укупно 44.435,41 дин без ПДВ месечно (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

(09.03.2022. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марије Живковић [pdf]

(07.03.2022. године)


У четвртак, 10. марта 2022. године у 10 часова, ИБРАХИМ САБРИ браниће докторску дисертацију под називом „ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ ИЗ АФРИКЕ У ЕВРОПУ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЛИБИЈЕ КАО ТРАНЗИТНЕ ДРЖАВЕ“.Одбрана докторске дисертације биће одржана путем видео конференцијске линије, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III.

(04.03.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Картографија [pdf]

(28.02.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Социологија [pdf]

(28.02.2022. године)


У петак, 04. марта 2022. године у 12 часова, ИРЕНА ТРАВАР браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ИМИЏА И КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА НА ЗАДОВОЉСТВО СТРАНИХ ТУРИСТА – ПРИМЕР БЕОГРАДА“

Одбрана докторске дисертације биће одржана путем видео конференцијске линије.

(25.02.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Енглески језик [pdf]

(11.02.2022. године)


Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

10. фебруара 2022. године расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

стана број 7, површине 78м2, на трећем спрату зграде Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, следеће садржине:

Даје се у закуп стан број 7 површине 78м2 у стамбеној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, екстра зона пословања, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 628,87 динара по метру квадратном без урачунатог ПДВ.

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

(10.02.2022. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 150/3
Датум: 08.02.2022. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: 1. др Мина Петровић, редовна професорка Универзитета у Београду – Филозофског факултета, 2. др Зора Живановић, ванредна професорка Универзитета у Београду – Географског факултета, 3. др Марија Јефтић, ванредна професорка Универзитета у Београду – Географског факултета број 150/2 од 08.02.2022. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња: др Милена Токовић

– пријављена на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Социологија, објављен у публикацији „Послови“ број 967-968, од 05.01.2022. године,
– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 17. фебруара 2022. године у 11.00 часова, Географски факултет, Студентски трг 3/III, сала 1.

Тема приступног предавања је „Брендирање као проактивна развојна стратегија града: традиционални културни идентитет града vs. идентитет узбудљивог града“.

(08.02.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Геопросторне основе животне средине [pdf]

(17.01.2022. године)


Задужбина Александра Котуровића
дана 10. јануара 2022. године расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 613,74 дин/m2 без обрачунатог ПДВ, што износи укупно 44.435,41 дин без ПДВ месечно (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

Опширније можете погледати ОВДЕ.

(14.01.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Картографија  [pdf]

(12.01.2022. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(29.12.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марије Перић [pdf]

(23.12.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Физичка географија (геолошка група предмета) [pdf]

(23.12.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(03.12.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Регионална географија [pdf]

(02.12.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Лазара Дивјака [pdf]

(17.11.2021. године)


У понедељак, 15. новембра 2021. године у 12 часова на Студентском тргу 3/III, мр Марко Милошевић браниће докторску дисертацију под називом „ГЕОПРОСТОРНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ МЕГАКЛИЗИШТА СРБИЈЕ“

(08.11.2021. године)


Извештај Комисије о избору Данице Ђуркин у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

(02.11.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Геологија [pdf]

(26.10.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

(25.10.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Демографија [pdf]

(29.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(29.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

(27.09.2021. године)


У среду, 29. септембра 2021. године у 10 часова на Студентском тргу 3/III, Дијана Ђурић браниће докторску дисертацију под називом „ГЕОЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ СЕМБЕРИЈЕ И МАЈЕВИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“

(24.09.2021. године)


У понедељак, 27. септембра 2021. године у 13 часова на Студентском тргу 3/III, Драгана Кузмановић браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНО-ФУНКЦИЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСАВСКЕ ОСОВИНЕ РАЗВОЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“

(23.09.2021. године)


У четвртак, 30. септембра 2021. године у 14 часова на Студентском тргу 3/III, Абоса Хадоуд браниће докторску дисертацију под називом „ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАНИ ВАЛИДА  –  УРБАНО-ГЕОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈ“

(23.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(21.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(17.09.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Туризмологија [pdf]

(17.09.2021. године)


У четвртак, 16. септембра 2021. године у 13:00 часова на Студентском тргу 3/3, ВЛАСТА КОКОТОВИЋ КАНАЗИР браниће докторску дисертацију под називом „ДЕМОГРАФСКЕ ОДРЕДНИЦЕ РАЗВОЈА ЉУДСКОГ КАПИТАЛА У СРБИЈИ“

(10.09.2021. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 957/3

Датум: 07.09.2021. године

Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Добрица Јовичић, редовни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, председник Комисије, др Сања Павловић, ванредни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, др Милан Брадић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду број 957/2 од 07.09.2021. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

ОБАВЕШТАВА СЕ  

кандидат:   др Марина Весић

– пријављена на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Туризмологија, објављен у публикацији „Послови“ број 947/948 од 18.08.2021. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 16. септембра 2021. године у 10.00 часова, зграда Факултета у Земуну, Војвођанска 1, амфитеатар.

Тема приступног предавања је „Туризам и заштита животне средине на примеру Предела изузетних одлика Власина“.

(07.09.2021. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 958/3

Датум: 07.09.2021. године

Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Иван Раткај, редовни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, др Микица Сибиновић, ванредни професор Универзитета у Београду – Географског факултета, др Емилија Манић, редовни професор Е Универзитета у Београду – Економског факултета број 958/2 од 07.09.2021. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

 ОБАВЕШТАВА СЕ  

кандидат: др Никола Јоцић

– пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Друштвена географија, објављен у публикацији „Послови“ број 947/948 од 18.08.2021. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у петак, 17. септембра 2021. године у 15.00 часова, зграда Факултета у Земуну, Војвођанска 1, учионица број 8.

Тема приступног предавања је „Увод у географију религија“.

(07.09.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Дијане Ђурић [pdf]

(06.08.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марка Милошевића [pdf]

(06.08.2021. године)


Извештај Комисије о избору Милице Лукић у истраживачко звање истраживач сарадник  [pdf]

(23.07.2021. године)


У четвртак, 15. јула 2021. године у 09:30 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, ЈЕЛЕНА БАСАРИЋ браниће докторску дисертацију под називом „ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИЗМА ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА У СРБИЈИ“

(13.07.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Драгане Кузмановић [pdf]

(29.06.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

(10.06.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Абосе Хадоуд [pdf]

(10.06.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Власте Кокотовић Каназир [pdf]

(03.06.2021. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 559/3
Датум: 28.05.2021. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Иван Раткај, редовни професор Географског факултета у Београду, др Мирко Грчић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Емилија Манић, редовни професор Економског факултета у Београду број 559/2 од 28.05.2021. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

ОБАВЕШТАВА СЕ

 кандидат:   др Аљоша Будовић

– пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Друштвена географија, објављен у публикацији „Послови“ број 933 од 12.05.2021. године,

– да ће приступно предавање бити одржано у уторак, 08. јун 2021. године у 12.00 часова, у згради Факултета у Земуну, Војвођанска 1, амфитеатар.

Тема приступног предавања је „Просторни размештај знањем интензивних пословних услуга у градовима“.

(28.05.2021. године)


У понедељак, 31. маја 2021. године у 11.00 часова, у просторијама Факултета, Војвођанска 1, МАРИНА ВЕСИЋ браниће докторску дисертацију под називом „МАНИФЕСТАЦИОНИ МОТИВИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ИНОСТРАНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ“

(27.05.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Јелене Басарић [pdf]

(14.05.2021. године)


У петак, 21. маја 2021. године у 12.30 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, ДРАГАНА ПОПОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом „РЕОРГАНИЗАЦИЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КАО ФАКТОР ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

(14.05.2021. године)


Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Јасне Петрић у научно звање научни саветник [pdf]

(21.04.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Физичка географија [pdf]

(07.04.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Драгане Поповић [pdf]

(22.03.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марине Весић [pdf]

(25.02.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Физичка географија

(26.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Физичка географија

(26.01.2021. године)


Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Ирене Манојловић [pdf]

(22.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Географски информациони системи

(19.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Општа географија

(19.01.2021. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Регионална географија

(19.11.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Општа географија

(27.10.2020. године)


Извештај Комисије о избору Љиљане Михајловић у истраживачко звање истраживач сарадник

(02.10.2020. године)


У среду,  30. септембра 2020. године у 14.00 часова, у Сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III, МАРКО ФИЛИПОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом  „ДНЕВНИ МИГРАЦИОНИ СИСТЕМ БЕОГРАДА“

(29.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Картографија

(29.09.2020. године)


Препоруке за превенцију болести COVID-19 на високошколским установама
fdfd

(29.09.2020. године)


У уторак, 29. септембра 2020. године у 13.00 часова, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, АЛЕКСАНДРА ЖАЈА браниће докторску дисертацију под називом  „НЕИЗГРАЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ФУНКЦИЈИ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ“
fdfd

(25.09.2020. године)


У понедељак, 28. септембра 2020. године у 11.00 часова, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III мр ТАМАРА ЈОЈИЋ ГЛАВОЊИЋ браниће докторску дисертацију под називом  “ГЕОЕКОЛОШКО ВРЕДНОВАЊЕ   РАМСАРСКИХ ПОДРУЧЈА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ“
fdf

(23.09.2020. године)


У четвртак, 24. септембра 2020. године у 13.00 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, мр СЛОБОДАНКА МАРКОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом  „ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И СОЦИОЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ДОЊЕГ ПОДРИЊА“

(22.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Физичка географија

(22.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање

(18.09.2020. године)


Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета)

(16.09.2020. године)


У уторак, 25. августа 2020. године у 10.00 часова, у библиотеци Факултета, Студентски трг 3/III, Дејан Дољак браниће докторску дисертацију под називом  „ВРЕДНОВАЊЕ ГЕОПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПЛАНИРАЊА ФОТОНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРАНА У СРБИЈИ“

(20.08.2020. године)


Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Тамаре Јојић Главоњић

(10.08.2020. године)


Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Марка Филиповића

(27.07.2020. године)


Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата мр Слободанке Марковић

 Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Александре Жаје

(24.07.2020. године)


У понедељак, 20. јула 2020. године у 13:30 часова, у просторијама Факултета, Војвођанска 1, Радмила Јовановић браниће докторску дисертацију под називом  „ГЕОЕКОЛОШКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ВИНОГРАДАРСКИХ ПОДРУЧЈА У СРБИЈИ“

(16.07.2020. године)


У понедељак, 20. јула 2020. године  у 11:00 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, Аљоша Будовић браниће докторску дисертацију под називом  „ДИНАМИКА И ФАКТОРИ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ ЗНАЊЕМ ИНТЕНЗИВНИХ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА У БЕОГРАДУ“

(16.07.2020. године)


У среду, 15. јула 2020. године у 09:00 часова у Сали 2 Факултета, Студентски трг 3/III, мр Дарко Лукић браниће докторску дисертацију под називом  „УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ ПРОБЛЕМСКЕ НАСТАВЕ ВОЈНЕ ГЕОГРАФИЈЕ НА ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА КАДЕТА“

(10.07.2020. године)


Имајући у виду најновију епидемиолошку ситуацију у Београду, обавештавамо кандидате да ће упис бити обављен у предвиђеним терминима, али уз додатне, појачане мере у вези са превенцијом ширења болести COVID-19.

(07.07.2020. године)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Друштвена географија

(10.06.2020. године)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Просторно планирање

– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Демографија

(22.05.2020. године)


– ПРЕПОРУКЕ ИНСТИТУТА „БАТУТ“ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19 НА ФАКУЛТЕТИМА И У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА У ОКВИРУ ПОСТУПНОГ УБЛАЖАВАЊА МЕРА ВЕЗАНИХ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА БОЛЕСТИ COVID-19

(18.05.2020. године)


– Извештај Комисије о избору Андријане Мирковић у истраживачко звање истраживач сарадник

(13.05.2020. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 258
Датум: 12.05.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Мирјана Девеџић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Александар Кнежевић, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Мирјана Рашевић, научни саветник Института друштвених наука, број 213/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17) и Одлуком Управе Факултета бр. 251 од 08.05.2020. године,

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња др Наталија Мирић, пријављена на конкурс за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област ДЕМОГРАФИЈА, објављен у публикацији „Послови“ број 869, од 19.02.2020. године,

 – да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 21. маја 2020. године у 10.00 часова, Улица Ватрослава Јагића 5, библиотека.

Тема приступног предавања је „Фертилитет високообразованих жена-квалитативно истраживање“.

(12.05.2020. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет
Број: 257
Датум: 12.05.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Едвард Јакопин, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Ђорђевић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Молнар, ванредни професор Економског факултета у Београду, број 216/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17) и Одлуком Управе Факултета бр. 251 од 08.05.2020. године,

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидат др Бојан Врачаревић, пријављен на конкурс за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета), објављен у публикацији „Послови“ број 869 од 19.02.2020. године

– да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 21. маја 2020. године у 11.00 часова, Студентски трг 3/ИИИ, кабинет 15.

Тема приступног предавања је „Урбани раст и величина града“.

(12.05.2020. године)


– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Дејана Дољака

– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Аљоше Будовића

– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата мр Дарка Лукића

(11.05.2020. год.)


ОДЛУКА О НАСТАВКУ РАДА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА

ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

(08.05.2020. год.)


Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета o радњама и роковима у вези са докторским дисертацијама

(27.03.2020. год.)


Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о конкурсима и уговорима о раду на одређено време у току ванредног стања

Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о раду и одржавању наставе у току ванредног стања

(18.03.2020. год.)


Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја – конкурси и уговори о раду на одређено време

(17.03.2020. год.)


Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о раду и одржавању наставе у складу са Одлуком Владе Републике Србије и препорукама Универзитета у Београду

(16.03.2020. год.)


Закључак о усвајању препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 12. марта 2020. године, у вези са појавом корона вируса

(13.03.2020. год.)


Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја због појаве COVID-а 19 (корона вируса)

(12.03.2020. год.)Универзитет у Београду – Географски факулутет

Број: 216/3
Датум: 10.03.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Едвард Јакопин, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Ђорђевић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Молнар, ванредни професор Економског факултета у Београду, број 216/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидат др Бојан Врачаревић, пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета), објављен у публикацији „Послови“ број 869 од 19.02.2020. године

 – да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 19. марта 2020. године у у 10.00 часова, Студентски трг 3/III, кабинет 15.

Тема приступног предавања је „Урбани раст и величина града“.

(10.03.2020. год.)


Универзитет у Београду – Географски факулутет

Број: 213/3
Датум: 10.03.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Мирјана Девеџић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Александар Кнежевић, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Мирјана Рашевић, научни саветник Института друштвених наука, број 213/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња др Наталија Мирић, пријављена на конкурс за избор једног наставника у звањe доцента за ужу научну област ДЕМОГРАФИЈА, објављен у публикацији „Послови“ број 869, од 19.02.2020. године,

 – да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 19. марта 2020. године у 12.00 часова, Улица Ватрослава Јагића 5.

Тема приступног предавања је „Фертилитет високообразованих жена-квалитативно истраживање“.

(10.03.2020. год.)


– Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Радмиле Јовановић

(18.02.2020. год.)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Демографија

(04.02.2020. год.)


– Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Просторно планирање

(29.01.2020. год.)


– Предлог тема за завршне радове