Пратите нас

Image Alt

Просторно планирање (ОАС 2021-2028)

  /  Просторно планирање (ОАС 2021-2028)

I година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Увод у просторно планирање (PP11O1) 6 3+2
Примењена геологија (PP11O2) 6 2+2
Примењена климатологија (PP11O4) 6 2+2
Картографија са топографијом (PP11O3) 6 3+2
Енглески језик (GG11O4) 6 2+0
Руски језик (PP11I2) 6 2+0

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Хидрологија у просторном планирању (PP12O1) 6 2+2
Динамичка геоморфологија (PP12O2) 6 2+2
Примењена демографија (PP12O3) 6 2+2
Основе ГИС-а (PP12O4) 5 2+3
Економска географија (PP12I1) 7 2+1
Историја просторног планирања (PP12I2) 7 2+1

II година

III семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Еколошке основе просторног планирања (PP21O1)

6

2+2

Социологија (PP21O2)

5

2+1

Основи економије (PP21O3)

4

2+2

Тематско картирање (PP21O4)

5

2+2

Урбана и рурална географија (PP21O5)

5

2+2

Урбана екологија (PP21I1)

6

2+2

Природни услови и ресурси (PP21I2)

6

2+1

IV семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Основе просторног планирања (PP22O1)

5

2+2

Основне методе и технике у просторном планирању (PP22O2)

5

2+2

Основе инфраструктуре (PP22O3)

5

2+2

Урбана економија (PP22O4)

4

2+2

Урбана и рурална социологија (PP22O5)

4

2+2

Систем еколошке безбедности (PP22I1)

6

2+2

Природне непогоде (PP22I2)

6

2+2

III година

V семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Принципи и методе регионализације (PP31O1)

5

2+2

Системи за подршку планирању (PP31O2)

4

2+1

Планирање животне средине (PP31O3)

5

2+2

Стратешко урбанистичко планирање (PP31O4)

5

2+2

Рурално планирање (PP31O5)

4

2+2

Основе програмирања (DG12O3)

6

2+2

Урбана и рурална обнова (PP31I2)

6

2+2

VI семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Просторно планирање 1 (PP32O1)

5

2+2

Географске регије Србије (PP32O2)

4

2+1

Регионално планирање (PP32O3)

5

2+2

Планирање развоја инфраструктуре (PP32O4)

5

2+2

Урбанистичка регулација насеља (PP32O5)

5

2+2

Теренска настава 1 (PP32O6)

1

0+0

Плански региони Србије (PP32I1)

6

2+2

Територијална проспекција (PP32I2)

6

2+0

IV година

VII семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Просторно планирање 2 (PP41O1)

5

2+2

Теорија планирања (PP41O2)

5

2+2

Функционално урбани региони (PP41O3)

4

2+2

Планирање на локалном нивоу (PP41O4)

4

2+2

Стручна пракса (PP41O5)

3

0+0

Катастар и уређење земљишта (PP41I1)

5

2+2

Европско просторно планирање (PP41I2)

5

2+2

VIII семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Систем центара у Србији (PP4201)

4

2+2

Управљање пројектима заштите животне средине (PP4204)

4

2+2

Планирање коришћења земљишта (PP42O2)

5

2+2

Урбани дизајн (PP42O3)

5

2+2

СТУДИО (PP42O5)

4

1+3

Теренска настава 2 (PP42O6)

1

0+0

Регионалне политике Европске уније и Србије (PP42I1)

5

2+1

Регионални развој и саобраћај (PP42I2)

5

2+1

Завршни рад (PP42O8)

5

0+0

Завршни рад – истраживачки рад (PP42O7)

1

0+0