Пратите нас

Image Alt

Географија (ОАС 2021-2028)

  /  Географија (ОАС 2021-2028)

I година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Математичка географија (GG11O1) 6 2+2
Картографија (GG11O2) 6 3+3
Увод у географију (GG11O3) 6 2+0
Енглески језик (GG11O4) 6 2+0
Социологија (GG11I1) 6 2+0
Практикум из софтверских алата (GG11I2) 6 2+1
Академско писање (GG11I3) 6 2+1

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Квантитативне методе у географији (GG12O1) 6 2+2
Палеогеографија (GG12O2) 6 2+2
Антропогеографија (GG12O3) 6 2+2
Геологија са петрографијом (GG12O4) 6 3+2
Географија култура и зоне цивилизације (GG12I1) 6 2+0
Атласна картографија (GG12I2) 6 2+0
Географија локалне средине (GG12I3) 6 2+0

II година

III семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Хидрогеографија (GG21O1)

5

3+2

Климатологија (GG21O2)

5

3+2

Географија становништва (GG21O3)

5

3+2

Психологија (GG21O4)

6

2+0

Климатске промене (GG21I1)

6

2+0

Основе водопривреде (GG21I2)

6

2+0

Природне непогоде (GG21I3)

6

2+0

Теренска настава 1 (GG21O5)

3

0+0

IV семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Геоморфологија (GG22O1)

6

3+2

Биогеографија (GG22O2)

5

3+2

Географија земљишта (GG22O3)

4

2+2

Педагогија са дидактиком (GG22O4)

6

3+0

Заштита природе (GG22I1)

6

2+0

Спелеологија (GG22I2)

6

2+0

Даљинска детекција у географији (GG22I3)

6

2+1

Педагошка пракса (GG22O5)

3

0+0

III година

V семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Географија насеља (GG31O1)

5

3+2

Економска географија (GG31O2)

5

3+2

Регионална географија света 1 (Европа и Азија) (GG31O3)

5

3+2

Основе ГИС-а (ZS21O4)

6

2+3

Глобализација и интеграције у свету (GG31I1)

6

2+0

Аграрна географија (GG31I2)

6

2+0

Географија религија (GG31I3)

6

2+1

Теренска настава 2 (GG31O5)

3

0+0

VI семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Географија Србије (GG32O1)

5

3+2

Регионална географија света 2 (Северна и Јужна Америка) (GG32O2)

5

3+2

Географија саобраћаја (GG32O3)

5

2+2

Методика наставе географије 1 (GG32O4)

6

3+2

Школска пракса 1 (GG32O5)

3

0+0

Индустријска географија (GG32I1)

6

2+1

Географија руралног развоја (GG32I2)

6

2+1

Миграциони системи и процеси (GG32I3)

6

2+1

IV година

VII семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Политичка географија (GG41O1)

6

3+2

Географске регије Србије (GG41O2)

5

3+2

Туристичка географија Србије (GG41O3)

5

2+1

Тематска картографија (GG41O4)

5

2+2

Географија Европске уније (GG41I1)

6

2+0

Глобални урбани системи (GG41I2)

6

2+0

Географија услуга и развоја (GG41I3)

6

2+0

Теренска настава 3 (GG41O5)

3

0+0

VIII семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Регионална географија света 3 (Африка, Аустралија и поларне области) (GG42O1)

6

3+2

Животна средина и одрживи развој (GG42O2)

5

3+2

Методика наставе географије 2 (GG42O3)

6

3+2

Школска пракса 2 (GG42O4)

3

0+0

Социјална географија (GG42I1)

6

2+0

Проблеми регионалног развоја (GG42I2)

6

2+0

Туристичка географија Света (GG42I3)

6

2+0

Завршни рад – истраживачки рад (GG42O5)

1

0+0

Завршни рад (GG42O6)

3

0+0