Пратите нас

Image Alt

Демографија (ОАС 2021-2028)

  /  Демографија (ОАС 2021-2028)

I година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Увод у демографију (DG11O1) 6 2+2
Статистика становништва 1 (DG11O2) 6 2+2
Социологија (GG11I1) 6 2+0
Примењена картографија (DG11O4) 6 3+2
Психологија (DG11IB) 6 2+2
Антропологија (DG11I2) 6 2+2

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Статистика становништва 2 (DG12O1) 6 2+2
Методологија демографског истраживања (DG12O2) 6 2+3
Основе програмирања (DG12O3) 6 2+2
Основе економије (DG12O4) 6 2+2
Природни услови и становништво (DG12I1) 6 2+1
Антропоекологија (DG12I2) 6 2+1

II година

III семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Морталитет становништва (DG21O1)

7

3+2

Увод у анализу података (DG21O2)

6

2+3

Епидемиолошки фактори развитка становништва (DG21O3)

5

2+1

Увод у ГИС (DG21O4)

6

2+3

Енглески језик (GG11O4)

6

2+0

Руски језик (PP11I2)

6

2+0

IV семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Фертилитет становништва (DG22O1)

7

3+2

Историјска демографија (DG22O2)

6

3+2

Демографија породице (DG22O3)

6

2+2

Примена статистичког софтвера у демографији (DG22O4)

6

1+3

Репродуктивно здравље (DG22I1)

6

2+1

Социјална екологија (DG22I2)

6

2+1

III година

V семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Старост и пол (DG31O1)

6

2+2

Миграције становништва (DG31O2)

6

2+2

Становништво и регионални развој (DG31O3)

6

2+2

Урбана и рурална географија (DG31O4)

6

3+2

Ревитализација сеоских насеља (DG31I1)

6

2+1

Географске регије Србије (DG31I2)

6

2+1

VI семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Родност и становништво (DG32O1)

6

2+2

Миграциони системи и процеси (GG32I3)

6

2+1

Геополитика и становништво (DG32O3)

6

2+1

Економска демографија (DG32O4)

7

2+2

Основе инфраструктуре (PP22O3)

5

2+2

Функционално урбани региони (DG32I2)

5

2+2

IV година

VII семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Демографски развитак Србије и суседних земаља 1 (DG41O1)

6

2+2

Популациона политика (DG41O2)

6

3+2

Људски капитал (DG41O3)

6

2+2

Етнодемографија (DG41O4)

6

2+2

Проблеми социјалног развоја (DG41I1)

6

2+1

Географија културе и зоне цивилизација (DG41I2)

6

2+1

VIII семестар

Назив предмета

Број ЕПСБ

Број часова

Демографски развитак Србије и суседних земаља 2 (DG42O1)

5

2+2

Пројекције становништва (DG42O2)

5

3+3

Демографски изазови савременог друштва (DG42O3)

5

3+2

Стручна пракса (DG42O4)

2

0+0

Становништво у просторном планирању (DG42I1)

7

2+2

Демографска анализа тржишта и јавне потрошње (DG42I2)

7

2+2

Завршни рад – истраживачки рад (DG42O5)

2

0+0

Завршни рад (DG42O6)

4

0+0