Follow us

Image Alt

Department of Geography

  /  Department of Geography

ШЕФ ОДСЕКА др Славољуб Драгићевић, full professor

Department of Physical Geography

HEAD OF THE CHAIR – др Славољуб Драгићевић, full professor

Department of Social Geography

ШЕФ КАТЕДРЕ – др Иван Раткај, full professor

Department of Regional Geography

ШЕФ КАТЕДРЕ – др Рајко Голић, assistant professor

Катедра за дидактику и методику наставе географије

ШЕФ КАТЕДРЕ – др Слађана Анђелковић, full professor