Пратите нас

Image Alt

Демографија (ОАС 2014-2021)

  /  Демографија (ОАС 2014-2021)

Прва година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Увод у демографију 6 2+2
Основе статистике I 6 2+2
Картографија 6 2+2
Социологија 6 2+2
Енглески језик 3 2+0
Психологија 3 2+0
Географија културе и зоне цивилизација 3 2+0

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Антропогеографија 6 2+2
Основе статистике II 6 2+2
Природни услови и становништво 3 2+0
ГИС и становништво 9 3+3
Епидемиологија 6 2+2
Антропологија 6 2+2

Друга година

III семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Статистика становништва I 6 2+2
Геосистеми и становништво 7 2+3
Природно обнављање становништва I 6 2+2
Регионална географија света 5 2+1
Социјална географија 6 2+2
Проблеми социјалног развоја 6 2+2

IV семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Статистика становништва II 6 2+2
Картирање становништва 5 2+1
Природно обнављање становиштва II 6 2+2
Историјска демографија 7 3+2
Домаћинства и породице у демографији 6 2+2
Географија светске привреде 6 2+2

Трећа година

V семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Миграције становништва I 6 2+2
Демографске структуре I 6 2+2
Урбана и рурална географија I 6 2+2
Демоекологија 6 2+2
Ревитализација сеоских насеља 6 2+2
Становништво у просторном планирању 6 2+2

VI семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Миграције становништва II 6 2+2
Демографске структуре II 5 2+1
Урбана и рурална географија II 5 2+1
Геополитика и становништво 7 3+2
Радна снага и запосленост 4 2+0
Медицинска географија 3 2+1
Глобализација и интеграције у свету 3 2+1
Теренска настава 0+0+12

Четврта година

VII семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Демографски развитак Србије и суседних земаља I 6 2+2
Пројекције становништва 7 3+2
Етнодемографија 6 2+2
Становништво и регионални развој 6 2+2
Родност и становништво 5 2+1
Људски ресурси 5 2+1

VIII семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Демографски развитак Србије и суседних земаља II 5 2+2+1
Популациона политика 4 2+1+1
Демографски развитак света 5 2+2+1
Становништво Европске Уније 4 2+1
Репродуктивно здравље 3 2+0
Социјална екологија 3 2+0
Завршни рад 9 0+0+0