Пратите нас

Image Alt

Просторно планирање (ОАС 2014-2021)

  /  Просторно планирање (ОАС 2014-2021)

Прва година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Увод у просторно планирање 6 3+1
Примењена геологија 6 2+2
Примењена климатологија 6 2+2
Картографија са топографијом 6 2+2
Енглески језик 3 2+0
Социологија 3 1+1
Психологија 3 1+1

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Примењена хидрологија 6 2+2
Динамичка геоморфологија 6 2+2
Еколошке основе просторног планирања 6 2+2
Основе просторног планирања 6 3+1
Економска географија 6 2+2
Историја просторног планирања 6 2+2

Друга година

III семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Основне методе и технике просторног планирања 6 2+2
Основе инфраструктуре 6 2+2
Урбана и рурална географија 6 2+2
Примењена демографија 6 2+2
Основе информационе технологије 6 2+2
Увод у ГИС 6 2+2

IV семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Рурално планирање 5 2+1+1
Урбана економија 6 2+2
Планирање социјалног развоја 5 3+1
Тематско картирање 6 2+2
Примена ИТ у просторном планирању 4 2+1
ГИС у просторном планирању 4 2+1
Урбана екологија 4 2+1
Природни услови и ресурси 4 2+1

Трећа година

V семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Процес израде просторног плана 6 2+2
Планирање животне средине 4 2+1
Географске регије Србије 5 2+1+1
Принципи и методе регионализације 6 3+1
Стратешко урбанистичко планирање 6 2+2
Територијална проспекција 3 2+0
Ревитализација сеоских насеља 3 2+0

VI семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Регионално планирање 6 2+2
Планирање развоја инфраструктуре 6 2+2
Урбанистичка регулација насеља 6 2+2
Урбана и рурална обнова 5 2+2
Еколошки потенцијали и ризици у просторном планирању 5 2+2
Функционална регионализација 5 2+2
Глобализација и интеграције у свету 5 2+2
Теренска настава I 2 0+0+18

Четврта година

VII семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Теорија планирања 4 2+0
Европско просторно планирање 6 2+2+1
Плански региони Србије 6 2+2+1
Планирање на локалном нивоу 6 2+2+1
Стручна пракса 2 0+0+40
Туризам и просторно планирање 6 2+2
Регионални развој и туризам 6 2+2

VIII семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Планови и програми животне средине 4 2+1+1
Функционална урбана подручја 4 2+1+1
Регионални развој и саобраћај 4 2+1+1
Теренска настава II 1 0+0+18
Регионалне политике Европске Уније и Србије 3 2+1
Приступачност и конкурентност региона 3 2+1
Напредни ГИС 6 2+3
Методе сценарија 6 2+3
Завршни рад 8 0+0+0