Пратите нас

Image Alt

ДАС Геонауке 2021-2028

  /  ДАС Геонауке 2021-2028

I година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Физичкогеографски процеси (D11I01) 9 4+0
Друштвено-географска епистемологија (D11I02) 9 4+0
Теоријске основе регионалне географије (D11I03) 9 4+0
Методологија картографских истраживања (D11I04) 9 4+0
Методологија педагошких истраживања у настави географије
(D11I05)
9 4+0
Теорија животне средине и ГИС (D11I06) 9 4+0
Теорија и методологија ГИС-а и даљинске детекције (D11I07) 9 4+0
Инструменти планирања регионалног развоја (D11I08) 9 4+0
Теорија демографије (D11I09) 9 4+0
Теоријске основе истраживања туризма (D11I10) 9 4+0
Студијско истраживачки рад (D11O1) 3 0+8

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Квалитативна и квантитативна истраживања у физичкој географији (D12I01) 13 4+0
Методологија истраживања у друштвеној географији (D12I02) 13 4+0
Методологија регионално-географских истраживања (D12I03) 13 4+0
Картографска генерализација (D12I04) 13 4+0
Васпитање и образовање за одрживи развој (D12I05) 13 4+0
Методологија истраживања животне средине (D12I06) 13 4+0
Иновације у ГИС-у (D12I07) 13 4+0
Анализе територијалног развоја (D12I08) 13 4+0
Методе и технике демографске анализе (D12I09) 13 4+0
Принципи и методе туризмолошких истраживања (D12I10) 13 4+0
Студијско истраживачки рад (D12O1) 4 0+12

II година

III семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Методологија израде научног рада (D21O1) 10 5+0
Физичко географска истраживања (D21I01) 15 5+0
Апликативна друштвена географија (D21I02) 15 5+0
Развој и примена регионалне географије (D21I03) 15 5+0
Савременe тенденције у картографији (D21I04) 15 5+0
Савремени правци развоја теорије и праксе у настави географије (D21I05) 15 5+0
Aнализа геопростора у функцији заштите животне средине (D21I06) 15 5+0
Примена ГИС-а у истраживању геопростора (D21I07) 15 5+0
Перспективе просторног планирања (D21I08) 15 5+0
Савремени демографски проблеми и процеси (D21I09) 15 5+0
Тенденције савременог развоја туризма (D21I10) 15 5+0

IV семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Припрема и одбрана пројекта докторске дисертације (D22O1) 30 0+20

III година

V семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Истраживачки рад на докторској дисертацији (D31O1) 15 0+10
Рад на тексту дисертације (D31O2) 15 0+10

VI семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Припрема и одбрана докторске дисертације (D32O2) 30 0+20