Пратите нас

Image Alt

Геопросторне основе животне средине (МАС 2021-2028)

  /  Геопросторне основе животне средине (МАС 2021-2028)

I година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Методе процене утицаја и ризика на животну средину (MZS1I1) 7 3+0
Мониторинг и одитинг животне средине (MZS1I2) 7 3+0
Функционална заштита природе (MZS1I3) 7 3+0
Екотоксикологија (MZS1I4) 7 3+0
Одрживи развој (MZS1I5) 7 3+0
Геохемија предела (MZS1I6) 7 3+0
ГИС (MZS1I7) 7 3+0
ИСО стандарди у животној средини (MZS1I8) 7 3+0
Студијско истраживачки рад 1 (MZS1O1) 2 3+0

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Еколошки метод и геосистемна анализа (MZS201) 4 3+0
Методе израде планске и пројектне документације у животној средини (MZS2I1) 4 3+0
Економски методи евалуације животне средине (MZS2I2) 4 3+0
ГИС анализа у заштити животне средине (MZS2I3) 4 3+0
Образовање за одрживи развој (MZS2I4) 4 3+0
Основе обраде слике (MZS2I5) 4 3+0
Управљање деградираним површинама (MZS2I6) 4 3+0
Студијско истраживачки рад 2 (MZS2O 3) 2 0+0+5
Стручна пракса (MZS202) 3 6
Рад на тексту мастер рада (MZS2O 4) 2 0+0+3
Мастер рад (MZS2O5) 7 4