Пратите нас

Image Alt

Методе израде планске и пројектне документације у животној средини (MZS2I1)

  /  Методе израде планске и пројектне документације у животној средини (MZS2I1)

Методе израде планске и пројектне документације у животној средини (MZS2I1)

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 4
  • Семестар: 2
  • Број часова: 3+0