Пратите нас

Image Alt

ИСО стандарди у животној средини (MZS1I8)

  /  ИСО стандарди у животној средини (MZS1I8)

ИСО стандарди у животној средини (MZS1I8)

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: 1
  • Број часова: 3+0