Пратите нас

Image Alt

Студијски програм Географија (ОАС 2014-2021)

  /  Студијски програм Географија (ОАС 2014-2021)

Циљеви студијског програма: Формирање фундаменталних и апликативних знања, способности, вештина и ставова потребних за планирање, организовање и реализацију наставе географије у основним и средњим школама, као и за праћење и процењивање резултата учења географије.

Исход процеса учења: Оспособљеност географа за планирање рада, организовање и извођење наставе географије у основним и средњим школама у складу са савременим научним достигнућима у области географије и њеним интегралним научним дисциплинама које се изучавају на овом студијском програму.

Услови за упис на студијски програм: Потребан број бодова, формиран на основу успеха током завршене четворогодише средње школе и резултата који је остварен на пријемном испиту.

Обавештење за студенте студијског програма Географија – генерација 2008-2013 (ППМ ЕСПБ БОДОВИ) [pdf]

Прва година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Увод у географију 4 2+1
Картографија 1 5 2+2+1
Математичка географија 5 2+2+1
Географија култура и зоне цивилизације 4 2+1
Геологија са петрографијом 1 5 2+2+1
Енглески језик 1 3 2+0
Даљинска детекција у географији 5 2+1
Oснове рачунарства 5 2+1

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Картографија 2 5 2+2+1
Палеогеографија 5 2+2
Геологија са петрографијом 2 5 2+2+1
Енглески језик 2 3 2+0
Квантитативне методе у географији 4 2+1+1
Академско писање у географији 2 2+0
Социологија 5 2+1
Антропогеографија 5 2+1

Друга година

III семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Геоморфологија 1 4 2+1+1
Хидрологија 1 4 2+2
Климатологија 1 4 2+2
Биогеографија 1 4 2+1+1
Географија становништва 1 5 2+2+1
Географија земљишта 4 2+0
Заштита природе 6 2+2
Водопривредни проблеми 4 2+0
Основе просторног планирања 4 2+0

IV семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Геоморфологија 2 5 2+2+1
Хидрологија 2 4 2+1+1
Климатологија 2 4 2+1
Биогеографија 2 4 2+2
Географија становништва 2 4 2+1+1
Спелеологија 4 2+0
Антропогена геоморфологија 4 2+0
Природне непогоде 4 2+0
Климатске промене 4 2+0
Теренска настава I 2 0+0+30

Трећа година студија

V семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Географија насеља I 4 2+1
Аграрна географија 4 2+1
Туристичка географија Србије 3 2+1
Географија Србије I 4 2+1
Регионална географија Евроазије I 4 2+1
Основи ГИС-а 2 1+2
Психологија 3 2+0
Географија Европске уније 5 2+0
Глобализација и интеграције у свету 5 2+0

VI семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Географија насеља II 4 2+1
Индустријска географија 4 2+1
Саобраћајна географија 4 2+1
Регионална географија Евроазије II 4 2+1
Туристичка географија света 2 2+0
Географија Србије II 4 2+1
Педагогија са дидактиком 3 2+0+1
Ревитализација сеоских насеља 4 2+0
Теорије и модели становништва 4 2+0
Теренска настава II 2 0+0+30

Четврта година

VII семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Политичка географија 1 3 2+1
Методика наставе географије 1 3 2+0
Тематско картирање 3 2+2
Регионална географија Америке 3 2+1
Географске регије Србије 1 3 2+1
Животна средина 1 2 2+1
Географија светске привреде 4 2+0
Проблеми регионалног развоја света 4 2+0
Медицинска географија 4 2+0
Социјална географија 4 2+0
Школска пракса 1 3 1+0+10

VIII семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Политичка географија 2 3 2+1
Методика наставе географије 2 3 2+2
Географске регије Србије 2 3 2+1
Животна средина 2 2 2+1
Регионална географија Африке и Аустралије 3 2+1
Географија суседних земаља 2 2+1
Школска пракса 2 3 1+0+10
Теренска настава III 2 0+0+30
Теренски рад и екскурзије у настави географије 5 2+0+4
Географија локалне средине 5 2+0+4
Завршни рад 6 0+0+0