Пратите нас

Image Alt

Геопросторне основе животне средине (ОАС 2021-2028)

  /  Геопросторне основе животне средине (ОАС 2021-2028)

I година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Геологија животне средине (ZS11O1) 6 2+2
Картографија са топографијом (ZS11O2) 4 2+1
Хидрологија животне средине (ZS11O3) 6 2+2
Екоклиматологија (ZS11O5) 6 2+2
Екогеоморфологија (ZS11O4) 6 2+2
Енглески језик (ZS11O6) 2 2+0

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Природни услови и непогоде у животној средини (ZS12O1) 5 2+2
Основе биогеографије (ZS12O2) 5 2+2
Животна средина села и ненастањених простора (ZS12O3) 5 2+2
Историја науке о животној средини (ZS12O4) 3 2+0
Биодиверзитет (ZS12I1) 5 2+1
Практикум из софтверских алата (ZS12I2) 5 0+3
Геоекологија (ZS12I3) 5 2+1
Социологија и геопростор (ZS12I4) 5 2+1

II година

III семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова

IV семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова

III година

V семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова

VI семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова

IV година

VII семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова

VIII семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова