Пратите нас

Image Alt

Туризмологија (ОАС 2014-2021)

  /  Туризмологија (ОАС 2014-2021)

Прва година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Увод у туризмологију 8 3+2
Физичка географија 8 3+2
Друштвено-географске основе развоја туризма 8 3+2
Пословна статистика 3 3+0
Енглески језик I-1 3 2+0

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Рачунарство 6 2+2
Социологија туризма 5 2+2
Енглески језик I-2 3 2+0
Природне основе планинског туризма 5 2+1
Природне основе бањског туризма 6 2+2
Природне основе приморског туризма 5 2+1
Природне основе наутичког туризма 5 2+1

Друга година

III семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
ГИС и туризам 6 2+3
Картографија 6 2+2
Географија Србије 5 2+1
Регионална географија света I 5 2+1
Енглески језик II-1 3 2+0
Сеоски туризам 5 2+1
Туристички дисперзиви и насеља 5 2+1

IV семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Економика туризма 6 2+2
Регионална географија света II 5 2+1
Туристичка географија 5 2+2
Културно-историјско наслеђе и туризам 6 2+2
Енглески језик II-2 3 2+0
Географија религија и туризам 5 2+1
Етнолошке основе туризма 5 2+1

Трећа година

V семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Пословање туристичких агенција 5 2+2
Саобраћајни системи и туризам 4 2+1
Туризам и заштита животне средине 5 2+1
Анимација у туризму 3 2+0
Енглески језик III-1 3 2+0
Општа и туристичка инфраструктура 5 2+1
Манифестациони туризам 5 2+1
Градски туризам 5 2+1
Туризам и просторно планирање 5 2+1

VI семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Споменичко наслеђе и туризам у Србији 5 2+1
Туристичка географија Србије 5 2+2
Менаџмент у туризму 5 2+2
Туристичка географија света 5 2+1
Енглески језик III-2 3 2+0
Екотуризам и заштита природе 5 2+2
Људски ресурси у туризму 5 2+2
Теренска настава

Четврта година

VII семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Пословно право 4 2+0
Маркетинг у туризму 6 2+2
Специфични облици туризма 6 2+2
Медицинска географија и здравствени туризам 6 2+2
Руски језик 1 3 2+0
Шпански језик 1 3 2+0
Туристичка политика 5 2+2

VIII семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Туризам и међународни привредни токови 4 3+2
Становништво и туризам 4 2+3
Хотелијерство 4 2+1+2
Руски језик 2 3 2+0
Шпански језик 2 3 2+0
Геопростор и туристички простор 4 2+2
Едукациони туризам 4 2+2
Стручна пракса 2 0+0+60
Завршни рад 9 0+0+0