Пратите нас

Image Alt

Туризмологија (МАС 2014-2021)

  /  Туризмологија (МАС 2014-2021)

Обавезни предмет: Туристичка валоризација.

Изборни предмети:
Изборни блок 1 (бира се један предмет): Планирање и уређење туристичких подручја, Етика у туризму и Регионални развој и туризам.
Изборни блок 2 (бирају се два предмета): Туризам Европске уније, Трендови у културном туризму, Клима и туристичка кретања и Транзитни туризам.
Изборни блок 3 (бирају се три предмета): Менаџмент туристичких дестинација, Биодиверзитет и туризам, Академско писање и Географија култура и туризам.

Прва година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Туристичка валоризација 7 3+0
Планирање и уређење туристичких подручја 7 3+0
Етика у туризму 7 3+0
Регионални развој и туризам 7 3+0
Туризам Европске уније 7 3+0
Трендови у културном туризму 7 3+0
Клима и туристичка кретања 7 3+0
Транзитни туризам 7 3+0

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Менаџмент туристичких дестинација 7 3+0
Биодиверзитет и туризам 7 3+0
Академско писање 7 3+0
Географија култура и туризам 7 3+0