Пратите нас

Image Alt

ДАС Геонауке 2014-2021

  /  ДАС Геонауке 2014-2021

Докторске академске студије – ОДЛУКА o плаћању одбране докторске дисертације [pdf]

Прва година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Физичко-географски процеси 8 4
Теоријски правци развоја друштвене географије 8 4
Теорија регионалне географије 8 4
Теорија картографије 8 4
Комуникација у настави и школска клима 8 4
Теорија животне средине и ГИС 8 4
Инструменти планирања регионалног развоја 8 4
Теорија демографије 8 4
Теоријске основе истраживања туризма 8 4
Студијски истраживачки рад 6 /

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Квалитативна и квантитативна истраживања у физичкој географији 8 4
Епистемологија друштвене географије 8 4
Методологија регионално-географских истраживања 8 4
Методологија картографских истраживања 8 4
Методологија проучавања процеса наставе географије 8 4
Методологија геопросторних истраживања животне средине и ГИС 8 4
Анализе територијалног развоја 8 4
Методе и технике демографске анализе 8 4
Принципи и методе туризмолошких истраживања 8 4
Студијски истраживачки рад 14 /

Друга година

III семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Методологија израде научног рада 7 5
Примена физичко-географских истраживања 8 5
Апликативна друштвена географија 8 5
Развој и примена регионалне географије 8 5
Савремене тенденције у картографији 8 5
Савремени правци развоја теорије и праксе у настави географије 8 5
Примена ГИС-а у истраживањима и заштити геопростора 8 5
Перспективе просторног планирања 8 5
Савремени демографски проблеми и процеси 8 5
Проблеми и тенденције савременог развоја туризма 8 5
Студијски истраживачки рад 15 /

IV семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Докторски рад 30 /

Трећа година

V семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Докторски рад 30 /

VI семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Докторски рад 30 /