Пратите нас

Image Alt

Никола Тодоровић

  /  Никола Тодоровић

Никола Тодоровић

Никола Тодоровић

Телефон: +381112637421

Консултације: [pdf]

email: nikola.todorovic@gef.bg.ac.rs

Биографија

НИКОЛА ТОДОРОВИЋ је основне студије туризмологије на Географском факултету Универзитета у Београду завршио 2014. године са просечном оценом 9,89 као студент генерације факултета. Након завршених мастер студија уписује докторске студије и под менторством редовног професора др Добрице Јовичића пријављује тему дисертације под називом Фактори усмеравања домаће тражње ка туристичким дестинацијама у Србији. На Географском факултету је првобитно ангажован као стипендиста (2016), затим запослен као истраживач-сарадник (2018), а потом и као асистент (2021). Учествовао је у реализацији пројеката Про- блеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије, Развојни програми ревитализације села Србије, Атлас Косова и Метохије, Планине Србије и Одрживи развој туризма – праксе и приступи у Србији и Словенији. Учествовао је у изради Плана управљања посетиоцима НП Ђердап. Научно је усмерен ка по- нашању потрошача у туризму – мотивацији туриста, перцепцији дестинацијског имиџа и ограничењима за предузимање путовања, при чему је посебна пажња посвећена домаћем туризму. Објавио је 20 научних радова, од чега седам у водећим домаћим часописима и три у међународним. Учествовао је у организацији две међународне конференције – MedCLIVAR (2018) и CAT-ference (2019). Био је секретар организационог одбора научног скупа Традиција и трансформација туризма као просторног феномена (2022). Члан је Српског географског друштва и Удружења туризмолога Србије, чији је и секретар. Оспособљен је за рад у програ- мима SPSS и RStudio. Поседује напредно знање немачког и енглеског језика, као и основно знање шпанског и италијанског.

Библиографија радова