Пратите нас

Image Alt

др Марија Антић

  /  др Марија Антић

др Марија Антић

др Марија Антић

Телефон: +381112637421

Консултације: [pdf]

email: marija.antic@gef.bg.ac.rs

Биографија

МАРИЈА АНТИЋ је редовни професор на катедри за Друштвену географију. Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Географском факултету у Београду, усмеравајући се на област друштвене географије. У звање доцента изабрана је 2012, у звање ванредног професора 2017, а у звање редовног професора 2022. године. Аутор је једног универзитетског уџбеника, две моногра- фије националног значаја, четири поглавља у монографијама националног и једног поглавља у монографији међународног значаја, као и 8 радова у часопи- сима међународног значаја, 15 радова у часописима националног значаја, 38 са- општења на домаћим и међународним конференцијама, од којих су 25 публикована у тематским зборницима. Учествовала је у 3 национална и 8 међународних научно-истраживачких пројеката, чиме је допринела повезивању са колегама из Немачке, Грчке, Велике Британије, Хрватске, Албаније и других земаља. Један је од покретача дугогодишње сарадње између Географског факултета у Бе- ограду и Географског института у Бамбергу. Кроз ову и сарадњу са Немачком асоцијацијом за академску размену је реализовано укључивање перспективних студената основних академских, мастер и докторских студија у међународне научно-истраживачке и наставне токове. Посебну професионалну пажњу усмерила је на теренска истраживања везана за широк спектар проблематике друштвене географије. Организатор је бројних теренских настава и стручних екскурзија. Ментор је и члан комисије у изради већег броја завршних и мастер радова, као и 6 докторских дисертација.

Библиографија радова

Списак завршних и мастер радова