Пратите нас

Image Alt

Географски факултет

  /  Опште вести   /  УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ – ДРУГИ РОК – КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ – ДРУГИ РОК – КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

Коначна јединствена ранг листa – [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Коначна јединствена ранг листа кандидата формира се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао статус студента који студира на терет буџета Републике Србије мора остварити најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова.

С обзиром на то да  кандидати имају право пријаве на више студијских програма, на дан уписа може доћи до померања на листи буџетских места по студијским програмима.

Упис кандидата, у просторијама Факултета, Студентски трг 16, биће у понедељак, 11. септембра 2023. године и обавља се према жељи кандидата наведеној у пријави, по редоследу на коначној јединственој ранг листи, ПРОЗИВАЊЕМ према следећем распореду:

Редни број на коначној јединственој
ранг листи

Датум и време прозивања и уписа

од 1. до 6.

11. септембар у 10.00 сати 

од 7. до 13.

11. септембар у 11.00 сати

Скреће се пажња кандидатима који остваре право на упис (на терет буџета или као самофинансирајући студентии да се строго придржавају објављеног РАСПОРЕДА УПИСА.

Уколико прозвани кандидат није присутан, уписује се следећи присутан кандидат са коначне јединствене ранг листе. За кандидате, који према назначеном распореду уписа не буду присутни на прозивци сматраће се да су одустали.

Уколико по завршеном упису, прозивањем последњег кандидата са коначне јединствене ранг листе, остане слободних места, иста ће бити попуњена кандидатима који се налазе на коначној јединственој ранг листи, али су закаснили на прозивку.

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

  • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
  • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
  • индекс (добија се на Факултету);
  • образац ШВ-20 (попуњава се на Факултету);
  • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
  • решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
  • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
  • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Висина школарине за студенте – стране држављане износи 2.000,00 евра

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

1.

прва рата

30.000,00

приликом уписа

2.

друга рата

22.000,00

до 10.12.2023.

3.

трећа рата

22.000,00

до 10.02.2024.

4.

четврта рата

22.000,00

до 10.04.2024.

Страни студент плаћа школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири једнаке рате (I рата: 500 евра приликом уписа; II рата: 500 евра до 10.12.2023. године; III рата: 500 евра до 10.02.2024. године; IV рата: 500 евра до 10.04.2024. године).

Трошкови уписа, индекса, образаца, Центра за развој каријере и режијских трошкова Универзитета у Београду износе 3.000,00 динара (плаћају сви студенти приликом уписа, буџетски, самофинансирајући, страни студенти).

Молимо кандидате да се придржавају распореда уписа.

НАПОМЕНА:

Студенти који након обављеног уписа у прву годину основних академских студија буду желели да се испишу након првог, а пре завршетка другог семестра, у обавези су да плате цео износ (све четири рате) школарине за уписану школску 2023/24.годину.