Пратите нас

Image Alt

Географски Факултет

  /  Опште вести   /  Обавештење будућим бруцошима Географског факултета

Обавештење будућим бруцошима Географског факултета

Обавештење будућим бруцошима Географског факултета,

Подсећамо будуће бруцоше Географског факултета да од среде, 22. јуна 2022. године почиње пријављивање за упис, у седишту Факултета, Студентски трг 3/3. Пријављивање и предаја потребне документације трају три дана, до петка, 24. јуна 2022. године.

У згради Факултета биће постављен шалтер поште, где се могу уплатити све предвиђене накнаде.

Важнији датуми:

  • Пријављивање: од 22. до 24. јуна од 9 до 15 часова
  • Листа пријављених: 25. јун
  • Пријемни испит: 29. јун
  • Прелиминарне ранг листе: 30. јун
  • Жалбе на прелиминарне листе: 01. и 04. јул
  • Коначна ранг листа: 08. јул
  • Упис: 11. и 12. јул 2022. године

Детаљан календар уписа објављен је на интернет  страници Факултета у делу Упис 2022/2023.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист предају фотокопије следећих докумената:

− сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;

− диплома о положеном завршном односно матурском испиту;

− доказ о уплати накнаде за полагање испита у износу од 4.000,00 динара (за један  студијски програм),

− уколико кандидат конкурише за више студијских програма, додатно уплаћује по  1.000,00 динара, за сваки наведени студијски програм,

− дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици  трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из Географије,

− решење о признавању средњошколских исправа или потврда да је поступак започет (за  кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм  међународне матуре).

 

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/22. године приликом пријаве  достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на  степену студија за који конкуришу.

 

Накнада за полагање пријемног испита уплаћује се на рачун Географског факултета број 840-1816666-75, са назнаком „за пријемни испит“ и позивом на број У-07/22. Оригинална признаница се прилаже уз пријаву и осталу документацију. Кандидати који не полажу пријемни испит (добитници награда на републичким такмичењима из Географије) плаћају 4.000,00 динара.

 

Детаљан списак потребне документације (за кандидате који желе да се упишу по афирмативној мери, за припаднике српске националне мањине из суседних земаља и друго) објављен је у тексту Конкурса, делу Упис 2022/2023.

Добро дошли на Географски факулет.