Пратите нас

Image Alt

Демографија (МАС 2014-2021)

  /  Демографија (МАС 2014-2021)

Обавезни предмети: Демографија у систему наука о становништву, Репродукција и старење становништва и Просторна мобилност становништва.

Изборни предмети:
Изборни блок 1 (бира се један предмет): Етнодемографска питања и проблеми и Демографски аспекти функционалне организације геопростора.
Изборни блок 2 (бирају се два предмета): Становништво – фактор регионализације, Политика о становништву и перспективе и Становништво и економски развој.

Прва година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Демографија у систему наука о становништву 7 3+0
Репродукција и старење становништва 7 3+0
Просторна мобилност становништва 7 3+0
Етнодемографска питања и проблеми 7 3+0
Демографски аспекти функционалне организације геопростора 7 3+0

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Становништво – фактор регионализације 8 4+0
Политика о становништву и перспективе 8 4+0
Становништво и економски развој 8 4+0