Пратите нас

Image Alt

Географија (МАС 2021-2028)

  /  Географија (МАС 2021-2028)

ПРВА ГОДИНА

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Пројектна настава (MGG1O) 8 3+0
Комуникација у настави (MGG1I1) 7 4+0
Методологија истраживања у физичкој географији (MGG1I2) 7 4+0
Методологија истраживања у друштвеној географији (MGG1I3) 7 4+0
Просторна организација друштва (MGG1I4) 7 4+0
Географија краса (MGG1I5) 7 4+0
Принципи и методе регионализације (MGG1I6) 7 4+0
Регионална географија и регионални развој (MGG1I7) 7 4+0
Школска картографија (MGG1I8) 7 4+0
Студијско истраживачки рад (MGG1O2) 8 0+0+6

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Школска пракса (MGG2O1) 6 6
Регионална физичка географија (MGG2I1) 7 5+0
Антропогена геоморфологија (MGG2I2) 7 5+0
Теорије и модели у социоекономској географији (MGG2I3) 7 5+0
Геополитички системи (MGG2I4) 7 5+0
Географија суседних земаља (MGG2I5) 7 5+0
Карактеристичне регије света (MGG2I6) 7 5+0
Картографска визуелизација и дизајн карте (MGG2I7) 7 5+0
Инклузија у настави (MGG2I8) 7 5+0
Студијско истраживачки рад (MGG2O 2) 4 0+0+6
Рад на тексту мастер рада (MGG2O3) 2 0+0+4
Завршни мастер рад (MGG2O 4) 4