Пратите нас

Image Alt

Економски методи евалуације животне средине (MTU2I4)

  /  Економски методи евалуације животне средине (MTU2I4)

Економски методи евалуације животне средине (MTU2I4)

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: 2
  • Број часова: 3+0