Пратите нас

Image Alt

Географија (МАС 2014-2021)

  /  Географија (МАС 2014-2021)

Обавезни предмети: Иновације у настави географије и Наставне стратегије у изучавању географије.

Изборни предмети:
Изборни блок 1 (бирају се два предмета): Методологија истраживања у физичкој географији, Методологија истраживања у друштвеној географији, Системска регионално-географска истраживања и Школска картографија.
Изборни блок 2 (бирају се два предмета): Регионална физичка географија, Теоријски системи у социоекономској географији, Карактеристичне регије света и Картографско моделовање.

Обавештење за студенте студијског програма Географија – генерација 2008-2013 (ППМ ЕСПБ БОДОВИ) [pdf]

Прва година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Иновације у настави географије 8 4+0
Методологија истраживања у физичкој географији 7 3+0
Методологија истраживања у друштвеној географији 7 3+0
Системска регионално-географска истраживања 7 3+0
Школска картографија 7 3+0

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Наставне стратегије у изучавању географије 8 4+0
Регионална физичка географија 7 3+0
Територијални системи и модели у социоекономској географији 7 3+0
Карактеристичне регије света 7 3+0
Картографско моделовање 7 3+0