Пратите нас

Image Alt

Наталија Батоћанин

  /  Наталија Батоћанин

Наталија Батоћанин

Наталија Батоћанин

Телефон: +381 66 910 9525

Консултације: [pdf]

email: natalija.batocanin@gef.bg.ac.rs

Биографија

НАТАЛИЈА БАТОЋАНИН је завршила Десету београдску гимназију Михајло Пупин. Потом је уписала 2013. године Рударско-геолошки факултет, студијски програм Геологија, модул Петрологија и геохемија. Основне академске студије завршила је 2016. године са просечном оценом 9,54. Завршни рад под насловом Петролошке карактеристике мермерног оникса Лозовика одбранила је 20.09.2016. на катедри за Петрологију и геохемију са оценом 10. По завршетку основних студија уписује Мастер студије, смер Петрологија и геохемија, и завршава са просечном оценом 9,75. Мастер рад под називом Литолошке јединице миоцена код Коцељеве одбранила је 26.9.2018. на катедри за Петрологију и гео- хемију са оценом 10, након чега је уписала докторске студије на Рударско-гео- лошком факултету Универзитета у Београду. Током студија, похађала је многе сертификованe курсеве: “Facies of freshwater carbonates”, “The chain of processes forming porphyry type and epithermal ore deposits” “Tectonostratigraphy and Basin Evolution in the Mediterranean realm” итд . Запослена је на Географском факултету од 2019. године. Главни фокус истраживања су јој: петрологија (првенствено седиментних стена), геохемија стабилних и радиогених изотопа, геологија квар- тара, палеогеографија. Ангажована је на пројекту Министарства просвете под бројем 451-03-68/2022-14/200126. Током студија, била је корисник стипендије Министарства просвете. Такође, као корисник CEEPUS стипендије боравила је месец дана на Универзитету у Кракову и месец дана у Загребу. Добитник је награде Српског геолошког друштва за најбољи рад младих геолога у 2019. години.

Библиографија радова