Пратите нас

Image Alt

Марко Ланговић

  /  Марко Ланговић

Марко Ланговић

Марко Ланговић

Телефон: 381112637421

Консултације: [pdf]

email: marko.langovic@gef.bg.ac.rs

Биографија

МАРКО ЛАНГОВИЋ је основне академске студије на Географском факултету, студијском програму Географија, завршио је 2014. године као студент генерације. Мастер академске студије на студијском програму Географија завршио је 2015. године. Докторске академске студије уписао је школске 2015/16 са усмерењем према Физичкој географији. Докторску дисертацију под називом Просторно-временска динамика ерозије обала Јужне Мораве одбранио је 2022. године чиме је стекао звање доктор Ге- о-наука. Током студија био је стипендиста Града Београда и Фонда за младе таленте. На Географском факултету школске 2014/15 године ангажован је као демонстратор у настави, а школске 2015/16 године као сарадник у настави. У звање асистента на Катедри за физичку географију изабран је 2016. године. Научно-истраживачка интересовања Марка Ланговића у домену су физичке географије, уже научне области хидрологије. У свом истраживачком раду примењује савремене технике и методе истраживања у пољу примењене хидрологије, водних ресурса, флувијалне геомор- фологије, даљинске детекције и ГИС. До сада је био ангажован на пет иностраних и домаћих пројеката и био члан у изради пет студија. Истиче се посебно сарадња са колегама са Института за Шумарство у изради низа студија о угрожености путева од појаве поплава у различитим речним сливовима Србије. Учествовао је на 11 међународних и националних конференција и објавио више од 20 научних радова. У периоду 2016-2021. године био је технички уредник часописа Гласник српског географског друштва. Од 2017. године главни је уредник часописа БГ лист. Члан је Српског географског друштва.

Библиографија радова