Пратите нас

Image Alt

др Јелена Луковић

  /  др Јелена Луковић

др Јелена Луковић

др Јелена Луковић

Телефон: +381112183537

Консултације: [pdf]

email: jelena.lukovic@gef.bg.ac.rs

Биографија

ЈЕЛЕНА ЛУКОВИЋ је основно (ОШ Максим Горки) и средњошколско образовање (Десета београдска гимназија Михајло Пупин) завршила у Београду. Студије географије на Географском факултету Универзитета у Београду уписала је 1998. године без полагања квалификационог испита, захваљујући освојеном првом месту на републичком такмичењу из географије. Магистрирала је 2008. године на Географском факултету, са тезом Промене температуре ваздуха у Србији у периоду сателитских осматрања у склопу глобалних климатских промена. Докторску тезу под називом Увођење просторне димензије у проучавању колебања климе у Србије у инструменталном периоду одбранила 2013. године. У звање ванредног професора за ужу научну област Физичка географија изабрана је 2019. године. Учествовала је на многим међународним скуповима и школама. Као гостујући истраживач (2014) и Фулбрајтов стипендиста (2015/2016) усавршавала се на Калифорнијском Универзитету Беркли, на Департману за географију, у Лабораторији за динамику климе код проф. Џона Ченга. Основно истраживачко питање којим се бави је механизам промене падавина у условима Медитеранске климе у рецентном периоду, укључујући и узроке промена сезоналности падавина у Калифорнији. Јелена Луковић је члан Српског географског друштва, Америчког геофизичког друштва (AGU) и Европске геонаучне уније (EGU). Такође је национални представник у Међународној географској унији (IGU), као и шеф Катедре за климу Универзитета у Београду у оквиру Circle U алијансе девет европских универзитета. Говори и пише енглески, руски и грчки језик.

Библиографија радова

Списак завршних и мастер радова