Пратите нас

Image Alt

др Славољуб Драгићевић

  /  др Славољуб Драгићевић

др Славољуб Драгићевић

др Славољуб Драгићевић

Телефон: 0602244542

Консултације: [pdf]

email: slavoljub.dragicevic@gef.bg.ac.rs

Биографија

СЛАВОЉУБ ДРАГИЋЕВИЋ је докторску дисертацију под називом Геоморфолошка анализа доминантних ерозивних процеса на примеру слива Колубаре одбранио 2006. године на Географском факултету у Београду. У звање редовног професора изабран је 2017. године. Области научно-истраживачког рада су геоморфологија и природни услови и непогоде. У досадашњем раду на Географском факултету, обављао је функције продекана за науку и међународну сарадњу, управника Института за животну средину и ГИС, шефа Одсека за географију, шефа Катедре за физичку географију и шефа Катедре за животну средину, управника Лабораторије за физичку географију. Осим рада на матичном факултету, члан је Српског географског друштва, World Association of Soil and Water Conservation, Асоцијације просторних планера Србије, Друштва геоморфолога Србије, члан управног одбора научно-стручног друштва за управљање ризицима у ванредним ситуацијама, затим образовно-научноистраживачког центра „Милутин Миланковић”, Матичног научног одбора за геонауке и астрономију, Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, уређивачког одбора више научних часописа (Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Forum geografic, Гласник Српског географског друштва, итд.). Објавио је универзитетски уџбеник и практикум, 4 научне монографије, више од 100 научних и стручних радова у међународним и домаћим часописима. Био је руководилац 19, а сарадник у реализацији 26 научних пројеката, студија и елабората, ментор и коментор у изради 8 докторских дисертација, члан комисије за израду и одбрану 15 докторских дисертација, 7 магистарских радова, ментор у изради 19 мастер радова.

Библиографија радова

Списак завршних и мастер радова