Пратите нас

Image Alt

др Никола Јоцић

  /  др Никола Јоцић

др Никола Јоцић

др Никола Јоцић

Телефон: +381112637421

Консултације: [pdf]

email: nikola.jocic@gef.bg.ac.rs

Биографија

НИКОЛА ЈОЦИЋ је доцент на Географском факултету Универзитета у Београду, на Катедри за друштвену географију. Основне и мастер студије завршио је на Географском факултету Универзитета у Београду, а докторирао је на Универзитету Ото Фридрих у Бамбергу (Немачка). Након тога је радио као научни сарадник на Универзитету Фридрих-Александер у Ерланген-Нирнбергу (Немачка). Тренутно је ангажован у настави на основним, мастер и докторским студијама на предметима који се фокусирају на културну, урбану и економску географију, као и на географске информационе системе (ГИС). Његови истраживачки интереси обухватају урбани развој, културну географију, постсоцијалистичку транзицију и повезане процесе. Такође се бави истраживањем обновљивих извора енергије и начинима на које они могу да учествују у зеленој транзицији у специфичним социогеографским оквирима. Аутор или коаутор је једне монографије, два поглавља у монографијама међународног значаја, десет радова у часописима међународног и домаћег значаја, као и више од десет саопштења са научних скупова. Током своје каријере био је укључен у неколико међународних и националних пројеката који су се бавили актуелном проблематиком културне и урбане географије, као и истраживањем и применом обновљивих извора енергије. Активан је у питањима међународне сарадње, а кроз летње школе и екскурзије учествује у интернационализацији рада Географског факултета. Члан је уређивачког одбора научног часописа Гласник Српског географског друштва.

Библиографија радова

Списак завршних и мастер радова