Пратите нас

Image Alt

др Марко Јоксимовић

  /  др Марко Јоксимовић

др Марко Јоксимовић

др Марко Јоксимовић

Телефон: +381642433024

Консултације: [pdf]

email: dellmare10@gmail.com

Биографија

Датум и место рођења 10.10.1982. Беране (Црна Гора). Основну школу и Десету гимназију „Михајло Пупин“ завршио је у Београду. Студије Географије на Географском факултету Универзитета у Београду завршио је 2005. године са просечном оценом 9,06. Магистарске студије на Географском факултету, на смеру Регионална географија, уписао је школске 2005/2006. године. Одбранио је докторску дисертацију под насловом „Специфични облици туризма у функцији развоја Горњег Полимља“ у јуну 2017. године. Од септембра 2012. године запослен је на Географском факултету, на радном месту асистент а од 2018. године на радном месту доцент за ужу научну област Регионална географија. До 2022. године, објавио је 42 научна и стручна рада у зборницима са научних скупова и периодичним публикацијама од чега осам у међународним часописима са SCI и SSCI листе као и један универзитетски уџбеник. Учествовао је са радом на 18 научних скупова у земљи и иностранству. Од 2020. године, уредник је тематских поглавља у међународном часопису Sustainability. Рецензент је у научним часописима: Гласник српског географског друштва, Sustainability, Land, Heritage, Forests, Current issues in tourism, Tourism Management Perspectives, International Journal of Geo-Information, Journal of Travel & Tourism Marketing и Thermal Science. До октобра 2022., са 52 хетероцитатa у Web of Science рангиран је Хиршовим индексом (H) 5.

Аутор и коаутор је уџбеника из географије за основну школу. Члан је Српског географског друштва и уредник Зборника географског факултета.

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Српско географско друштво

 

Списак завршних и мастер радова

Учешће на пројектима

 • Природни, демографски и привредни потенцијали ревитализације села у Србији (2006-2010) – Министарство просвете и науке Републике Србије
 • Развојни програми ревитализације села Србије (2011-2015) – Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Косово и Метохија (2021- ) – Матица Српска

Референтни радови

 1. Živanović, V., Joksimović, M., Golić, R., Malinić, V., Krstić, F., Sedlak, M., Kovjanić, A. (2022). Depopulated and Abandoned Areas in Serbia in the 21st Century – From a Local to a National Problem, Sustainability, 14(17), 10765. doi: https://doi.org/10.3390/su141710765
 2. Јоксимовић, М. (2022). Географске основе специфичних облика туризма. Београд: Универзитет у Београду – Географски факултет.
 3. Joksimović, M., Gajić, M., Vujadinović, S., Milenković, J., Malinić, V. (2020). Artificial Snowmaking: Winter Sports Between State-Owned Company Policy and Tourist Demand, Journal of Hospitality and Tourism research, 45(7). doi: https://doi.org/10.1177/1096348020957072
 4. Joksimović, M., Šabić, D., Vujadinović, S., Golić, R., Gajić, M. (2019) Duration of the Snow Cover and the Need for Artificial Snow—A Challenge for Management in Ski-Centres of Serbia. In: Leal Filho W., Trbic G., Filipovic D. (eds) Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management. Springer, Cham
 5. Joksimović, M.M., Gajić, M.R., Vujadinović, S.M., Golić, R.M., Vuković, D.B. (2015). The Effect of the Thermal Component Change on Regional Climate Indicies in Serbia. Thermal Science. DOI: 10.2298/TSCI150430105J
 6. Joksimović, M., Pavlović M.A. (2014). Conditions and possibilities of direct utilisation of the thermal-mineral waters in Raska region, Serbia. Renewable and Sustainable Energy Reviews,32, pp. 107-113.
 7. Joksimović M., Golić R., Vujadinović S., Šabić D., Jovanović Popović D., Barnfield G. (2014). Restoring tourist flows and regenerating city’s image: the case of Belgrade. Current Issues in Tourism, 17(3), pp. 220-233.
 8. Vujadinović S., Šabić D., Joksimović M., Golić R., Živković Lj., Gatarić D. (2013). Asylum Seekers from Serbia and the Problems of Returnees: Why Serbia is among the world’s leading countries in number of asylum seekers. Dve domovini / Two Homelands, 37, 53-68.
 9. Šabić D., Knežević A., Vujadinović S., Golić R., Milinčić M., Joksimović M. (2013). Belgrade slums – life or survival on the margins of Serbian society? Trames – A Journal of the Humanities and Social Sciences, 17(1), 55-86.
 10. Šabić D, Vujadinović S, Milinčić M, Golić R, Stojković S, Joksimović M, Filipović D, Šećerov S. (2012). The Impact of FDI on the Transitional Economy in Serbia – Changes and Challenges. Acta Polytehnica Hungarica, 9(3), pp. 65-84.