Пратите нас

Image Alt

др Вера Глигоријевић

  /  др Вера Глигоријевић

др Вера Глигоријевић

др Вера Глигоријевић

Телефон: +381602244628

Консултације: [pdf]

email: vera.gligorijevic@gef.bg.ac.rs

Биографија

Датум и место рођења26.02.1970., Ужице

Вера Глигоријевић је рођена у Ужицу где је завршила средњу педагошку школу. Основне академске студије на Географском факултету Универзитета у Београду завршила је 1993. године а последипломске магистарске студије на смеру Економска географија 2004. Оодбраном докторске дисертације из уже научне области Демографија, 2012. године је стекла звање доктора демографије. Од 01. октобра 1994. године запослена је на Универзитету у Београду, Географски фаултет. Током радне каријере је два пута била бирана у звање асистента приправника и асистента, да би 2013. године стекла звање доцента за ужу научну област Демографија. До сада је учествовала на више научних конференција које су се одржавале у земљи и иностранству и била члан тимова за реализацију два међународна и неколико домаћих научних и стручних пројеката.

Научни и стручни радови др Вере Глигоријевић припадају ужој научној области Демографија и посвећени су питањима и проблемима из области економске демографије, теорије људског капитала и демографских аспеката породица и домаћинстава. Др Вера Глигоријевић данас предаје на две студијске групе на Географском факултету. На Студијској групи за демографију држи наставу из предмета Радна снага и запосленост, Домаћинства и породице у демографији и Људски ресурси док на Студијској групи за туризмологију држи предавања из предмета Људски ресурси у туризму.

Говори енглески језик. Удата, мајка двоје деце. У слободно време се бави планинарењем.

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Друштво демографа Србије
Српско географско друштво
Европско друштво за економску демографију ( European Society for Population Economics , ESPE)

Списак завршних и мастер радова

Gligorijević, V., Mirić, N., Vasić, P. (2014). Is skills renewal in ageing workforce possible? Evidence from Serbia. Zbornik matice srpske za društvena istraživanja, 148, 653-664.

Gligorijević, V., Vasić, P. (2013). Ljudski resursi u neformalnoj ekonomiji u Republici Srbiji. Ekonomski horizonti15 (2), 121-132.

Глигоријевић, В. (2009). Демографска обележја радне снаге у Београду почетком XXI века. Демографија, 119-132.

Gligorijevic, V., Devedzic, M., Ratkaj, I. (2014). Localization factors and development strategies of producer services: the case study of Belgrade, Serbia. Acta Geographica Slovenica, 54-1, 131-140.

Глигоријевић, В., Девеџић, М. (2011). Промене у дистрибуцији руралног становништва Србије. Зборник радова-Географски факултет Универзитета у Београду, 59,1-14.

Глигоријевић, В., Девеџић, М. (2011). Економски и демографски узроци раста самозапошљавања-специфичности земаља Југоисточне Европе. У Р. Гњато (ур.), Зборник радова Трећег конгреса српских географа, 543-553, Бања Лука: Географско друштво Републике Српске, Природно-математички факултет Универзитета у Бања Луци.

Vojković, G., Gligorijević, V. (2014). (Re)Integration perspectives in border regions of Serbia- Demographic aspects. In M.Bufon, A. Paasi and J. Minghi (Eds.), The New European Frontiers Social and Spatial (Re)Integration Issues in Multicultural and Border Regions. Cambridgе: Cambridge Scholars Publishing.