Пратите нас

Image Alt

др Александар Ђорђевић

  /  др Александар Ђорђевић

др Александар Ђорђевић

др Александар Ђорђевић

Телефон: +381112637421

Консултације: [pdf]

email: aleksandar.djordjevic@gef.bg.ac.rs

Биографија

Датум и место рођења: 09.09.1979. Београд

Редовне студије на Географском факултету Универзитета у Београду, смер Просторно планирање, завршио је са просечном оценом 9.87 и оценом 10 на дипломском испиту. Магистарску тезу под називом Улога ГИС-а у програмирању развоја јавне комуналне инфраструктуре, пријавио је 2007. а одбранио 13. јуна 2008. године. Докторску дисертацију под насловом Картографско моделовање инраструктурних система у просторном планирању пријавио је 2008. а одбранио 21. јула 2014. године. Године 2007. засновао је радни однос на одређено време на Географском факултету у Београду као стручни сарадник, а 2008 изабран је у звање асистента. Запослен је и у Републичкој агенцији за просторно планирање са 1/3 радног времена. Члан је Асоцијације просторних планера Србије чији је потпредседник био од 2012. до 2014. Од 2010. године стални је консултант конзорцијуму Ambero-Icon i GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) као и Националној асоцијацији општина Републике Бугарске (Nacionalnoto sdruženie na obщinite v Republika Bъlgariя (NSORB)) на спровођењу пројекта Просторни развој интеррегионалне сарадње у Подунављу DONAUREGIONEN+. Уредник је три књиге и рецензент два издања.

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Асоцијацијa просторних планера Србије

Списак завршних и мастер радова

1. Ikonovic V., Djordjevic A., (2009.): 3D and 4D cartographic models and GIS in function of Sustainable development – example of Special nature reserve Uvac, Scientific Symposium with international participation-Geography and sustainable development – proceedings, MGS, Ohrid
2. Djordjevic A., (2010.): Geo-information aspect of planning of Belgrade, Geograff 8. Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana
3. Ikonovic V., Djordjevic A., (2010.): GIS zasnovano geoekološko kartiranje kao podrška efikasnijem prostornom planiranju, Medjunarodni simpozijum Geoekologija – XXI vijek teorijski i aplikativni zadaci, FF, Nikšić
4. Jansen J.M. L., Zivanovic T., Borsboom-van Beurden J., Trkulja S., Overduin T., Zivkovic Lj., Djordjevic A., (2012): Improving spatial planning by developing an indicator-based monitoring system in the Republic of Serbia. FIG Working Week 2012: Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage, Rome, Italy.
5. Müller H., Djordjevic A., (2012): Towards Sustainable Land Management in Serbia – The story of web GIS rollout. GIM International, Volume 26, Number 7, Geomares Publishing, Lemmer, The Netherlands