Пратите нас

Image Alt

Развој геопросторних база података (МГИС1О2)

  /  Развој геопросторних база података (МГИС1О2)

Развој геопросторних база података (МГИС1О2)

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: 1
  • Број часова: 3+0

Циљ предмета

Упознати студенте са основним и примењеним знањима из области развоја геопростoрних база података и могућностима њихове практичне примене.

Исход предмета

Након положеног испита, студенти ће бити оспособљени да јасно дефинишу основне карактеристике геопросторних база података. Поседоваће основна и практична знања и вештине у области развоја и коришћења геопросторних база података.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у базе података. Системи за управљање базама података. Конвенционалне базе података. Конвенционални SQL упити. Геопросторни подаци. Геопросторне базе података. Пројектовање геопросторних база података. Имплементација и развој геопросторних база података. Архитектура геопросторних база података. Геопросторне базе података и WEB технологија. Геопросторна топологија. Геопросторне релације (DE-9IM матрица). Геопросторни SQL упити. Примена геопросторних база података. Завршни испит.

Практична настава

Креирање конвенциоалних база података. Конвенционални SQL упити. Основне функције ГИС софтвера. Одбрана вежбе. Геопросторни подаци. Извори и методе прикупљања геопросторних података. Претраживање и анализа геопросторних података. Одбрана вежбе. Креирање геопросторне базе података. Геопросторни упити. Одбрана вежбе. Креирање топологије. Проналажење и отклањање тополошких грешака. Одбрана вежбе. Одбрана семинарског рада.

Литература

Кукрика М. (2000): Географски информациони систем, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд
Shekhar S., Chawla S. (2003): Spatial Databases: A Tour, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ, USA
Галић З. (2006): Геопросторне базе података, Голден маркетинг, Техничка књига, Загреб
Peter A. Burrough, Rachael A. McDonnell (2006): Принципи географских информационих система, Грађевинска књига, Београд
Beng Chin Ooi (1990): Efficient Query Processing in Geographic Information Systems, Springer-Verlag New York, Inc. New York, NY, USA
Лазаревић Б., Марјановић З., Аничић Н., Бабарогић С. (2003): Базе података, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Београд
Chang K. (2012): Introduction to Geographical Information Systems, The McGrow Hill, New York.
Bossomaier T. R. J., Hope B. A. (2016): Online GIS and spatial metadata. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton.
Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W. (2015): Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley.
Roberts S. A. & Robertson C. (2016): Geographic Information Systems and Science – A Concise Handbook of Spatial Data Handling, Representation, and Computation. Oxford University Press, Canada.