Пратите нас

Image Alt

Примењена даљинска детекција (МГИС1И1)

  /  Примењена даљинска детекција (МГИС1И1)

Примењена даљинска детекција (МГИС1И1)

 • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
 • Наставник
 • Статус предмета: Изборни
 • Број ЕСПБ: 7
 • Семестар: 1
 • Број часова: 3+0

Циљ предмета

Детерминисање реалног и измењеног стања геопросторних елемената даљинском детекцијом.

Исход предмета

Задаци који се постављају пред студенте тј., процесирање сателитских снимака, условљавају крајње исходе предмета, а то су контрола и проверавање физичко-географских и социоекономских елемената геопростора. Коначни исходи предмета су инвентаризација елемената геопростора.

Садржај предмета

Теоријска настава по недељама

 1. Уводне напомене о принципу функционисања даљинске детекције.
 2. Поређење аерофото и сателитских снимака (могућности боље анализе слике).
 3. Основни поступци обраде снимака.
 4. Анализа сателитских снимака за потребе истраживања геопростора (поступци процесирања снимака).
 5. Мерења на даљинским снимцима (тачкастих, линијских и полигонских објеката).
 6. Побољшање визуелне интерпретације.
 7. Просторно филтрирање слике.
 8. Ивично побољшавање геометрије на снимцима (кориговање топологије).
 9. Примена вегетационох индекса на сателитским снимцима.
 10. Надгледана и ненадгледана класификација сателитских снимака.
 11. Примена различитих модела у анализи елемената геопростора.
 12. Примена даљинске детекције у анализи природних појава и процеса.
 13. Примена даљинске детекције у анализи друштвених појава и процеса.
 14. Примена даљинске детекције у заштити геопростора.
 15. Примена даљинске детекције у планирању и уређењу простора.

Практична настава по недељама

I до III – Конкретна примена различитих модела у анализи елемената геопростора

IV до VI – Конкретна примена даљинске детекције у анализи природних појава и процеса.

VII до IX – Конкретна примена даљинске детекције у анализи друштвених појава и процеса.

X до XII – Конкретна примена даљинске детекције у заштити геопростора.

XIII до XV – Конкретна примена даљинске детекције у планирању и уређењу простора.

Литература

Милановић М., Љешевић М. (2009): Теледетекционе методе истраживања животне средине, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд.

Horning N., Robinson J., Sterling E., Turner W., Spector S. (2015): Remote Sensing for Ecology and Conservation, Oxford, UK, Oxford University Press.

Weng Q. (2015): Remote Sensing and GIS Integration – Theories, Methods, and Applications, The McGraw Hill, New York.

Thenkabail S. P. (2016): Remote Sensing of Water Resources, Disasters, and Urban Studies, CRC Press, London/New York.

Keranen K, Kolvoord R. (2016): Making Spatial Decisions Using GIS and Lidar – a Workbook, Esri Press Academic, Redlands, California.

Милановић М., Филиповић Д. (2017): Информациони системи у планирању и заштити простора, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд

Jovanović J., Milanović M. (2018): Comparing NDVI and Corine Land Cover as Tools for Improving National Forest Inventory Updates and Preventing Illegal Logging in Serbia, Chapter from the book Vegetation, Chapter 1, INTECH Open Science, page 1-22; DOI:10.5772/intechopen.71845