Пратите нас

Image Alt

Менаџмент туристичких дестинација (MTU2O1)

  /  Менаџмент туристичких дестинација (MTU2O1)

Менаџмент туристичких дестинација (MTU2O1)

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: 2
  • Број часова: 4+0