Пратите нас

Image Alt

Еколошка етика

  /  Еколошка етика

Еколошка етика

 • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
 • Статус предмета: Изборни
 • Број ЕСПБ: 7
 • Семестар: 2
 • Број часова: 3+0

Циљ предмета

Указивање и формирање свести о еколошкој етици као важном сегменту очувања човекове животне средине.

Исход предмета

Да се схвати значај науке и етике у поимању животне средине.

Садржај предмета

Предавања:

 1. Наука, етика и животна средина: Улога науке и етике у схватању животне средине у модерном друштву.
 2. Шта је то еколошка етика: Систематичан опис моралних односа између људског друштва и њиховог природног окружења. Значај моралних норми у управљању људским понашањем према свету природе.
 3. Етичке теорије и животна средина: Упознавање студената са етичким релативизмом, традицијом природним правом, телеологији, утилитаризму, деонтологији и религији у функцији еколошке етике.
 4. Еколошка етика као примењена наукаВеза етике и економије у управљању друштвеним добрима.
 5. Одговорност прерма будућим генерацијама – одрживи развој: Популација и потрошња и еколошка етика. Одговорност према потомству. Потрошња и одрживи развој.
 6. Одговорност према свету природе: Морално достојанство у западној традицији, однос према флори и фауни.
 7. Биоцентрична етика и инхерентна вредност живота: Биоцентрична етика и страхопоштовање према животу, етика и карактер. Осврт на Тејлореову биоцентричну етику.
 8. Етика, екологија и дивљинаПојам и идеал дивљине. Мит о дивљини. Дивљина као парадикматичан пример важаности еколошких појмова за еколошку етику.
 9. Екологија и филозофија: Од екологије до етике. Екоцентрични принципи у еколошкој филозофији.
 10. Етика земље: Критика етике земље и холистичке етике. Каликотове ревизије.
 11. Дубинска екологијаПојам и суштина дубинске екологије. Метафизичка екологија. Од метафизике до етике.
 12. Еколошка правда и социјална екологијаТеорија друштвене правде. Еколошка правда и еколошки расизам.
 13. Еко-феминизамЕко-феминизам и нови развој.
 14. Израда семинара на тему еколошка етика: Методологија израде семинарског рада који подразумева тематско истраживање односа етике и екологије

Литература

Žarden R. De Džozef (2006): Ekološka etika – uvod u ekološku filozofiju, Službeni glasnik, Beograd, str. 1-460.

Dale Jamieson (2008): Ethics and the Environment: An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-235.

Robin Attfield (1999): The Ethics of the Global Environment, Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 1-232.

David Pepper (2003): ECO-SOCIALISM: From deep ecology to social justice, Taylor & Francis e-Library, pp. 1-281.