Пратите нас

Image Alt

ГИС у просторном и урбанистичком планирању (MPP2I2)

  /  ГИС у просторном и урбанистичком планирању (MPP2I2)

ГИС у просторном и урбанистичком планирању (MPP2I2)

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 8
  • Семестар: 2
  • Број часова: 4+0