Пратите нас

Image Alt

Географски факултет

  /  Опште вести   /  Додатни рок за упис на Географски факултет

Додатни рок за упис на Географски факултет

Универзитет у Београду – Географски факултет организује први додатни рок за упис у прву годину основних академских студија за школску 2024/2025. годину.

У додатном року могу се пријавити кандидати који су током јуна или јула 2024. године полагали пријемни испит на Географском факултету или другом факултету у саставу Универзитета у Београду, а остали су неуписани.

Пријаве се могу предати за студијске програме:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЛОБОДНА МЕСТА
БУЏЕТ САМОФИНАНСИРАЊЕ
Географија 26 30
Туризмологија 1 27
Просторно планирање 4 19
Демографија 18 10
Геопросторне основе животне средине 14 18

Пријављивање траје од 09. до 11. јула 2024. године од 10.00 до 13.00 часова, у Студентској служби Факултета, Студентски трг 12-16 (зграда бившег ПМФ-а).

Кандидати приликом пријаве подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (који добијају на Факултету) предају фотокопије следећих докумената:

 • сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;
 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • потврду факултета оригиналу) о полагању пријемног испита и оствареним бодовима;
 • решење о признавању средњошколских докумената или потврду о томе да је поступак у току (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске),
 • доказ о уплати накнаде од 3.000,00 динара (трошкови уписа, индекса, образаца) на рачун Факултета: 840-1816666-75, позив на број: UPIS-07/24

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2023/24. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Коначна ранг листа биће објављена 11. јула 2024. године,  на интернет страници и огласној табли Факултета, од 14.00 часова.

Упис кандидата је 12. јула 2023. године,  од 10.00 до 13.00 часова у Студентској служби Факултета, Студентски трг 12-16 (зграда бившег ПМФ-а).

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
 • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • индекс (добија се на Факултету);
 • образац ШВ-20 (попуњава се на Факултету);
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
 • решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству, изузев Републике Српске);
 • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
 • доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте) и других предвиђених накнада.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

прва рата 30.000,00 приликом уписа
друга рата 22.000,00 до 10.12.2024.
трећа рата 22.000,00 до 10.02.2025.
четврта рата 22.000,00 до 10.04.2025.

Осим школарине, студенти имају и трошкове уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере који износе 3.000,00 динара (материјални трошкови уписа). Наведени трошкови и трошкови школарине могу бити на једној уплатници. Студенти плаћају још и износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење, лично, на самом упису.

Рачун Факултета: 840-1816666-75, позив на број: UPIS-07/24

Школарина за стране студенте износи 2.000 евра, у динарској противвредности.