Пратите нас

Image Alt

Географски факултет

  /  Опште вести   /  Успешно реализована Педагошка и Школска пракса студената Географије

Успешно реализована Педагошка и Школска пракса студената Географије

У току другог семестра 2023./24. гoдине студенти друге године ОАС смера Географија и МАС Географије обављали су тромесечну наставничку праксу у оквиру обавезних предмета Педагошка пракса- оас и Школска пракса- мас. Студенти су имали идеалну прилику да стечена теоријска знања из области педагогије, дидактике и методике наставе географије примене у конкретним школским условима и осете школску атмосферу. Студенти су под менторством наставника географије и докторанда мср Илије Лазића имали прилику да се сусретну са свим савременим школским изазовима у учионици и да стекну практична знања и вештине за будући образовно-васпитни рад наставника географије. Кроз теоријска и практична предавања наставника-сарадника студенти на педагошкој пракси упознали су се са васпитном улогом наставника и савременим изазовима васпитања ученика у школи, док су се старији студенти кроз школску праксу оспособили за правилно методичко-дидактичко планирање и самосталну артикулацију наставног часа географије.

У планирању и реализацији Педагошке праксе учествовала је предметна професорка др Слађана Анђелковић, а у оквиру предмета Школска пракса учествовали су предметни професор др Славољуб Јовановић и асистенткиња мср Ивана Ђорђевић.