Пратите нас

Image Alt

Географски факултет

  /  Опште вести   /  УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У 2024/25. – ПРВИ УПИСНИ РОК –

УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У 2024/25. – ПРВИ УПИСНИ РОК –

Коначна јединствена ранг листa – [pdf]

 

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

– Коначна ранг листa – афирмативна мера

– Коначна ранг листa – Пројекат „Србија за Србе из региона

Упис кандидата биће одржан 8. јула 2024. године у просторијама Географског факултета, Београд, Студентски трг 3/III према следећем распореду:

08.07.2024. године

Време

Редни број на КОНАЧНОЈ ЈЕДИНСТВЕНОЈ ранг листи

9-10 часова

1 – 12

10 – 11 часова

13 – 24

11 – 12 часова

25 – 37

12 – 13 часова

38 – 50

13 – 14 часова

51 – 63

14 – 15 часова

64 – 76

 од 15 часова

77 – 94

Кандидати који су стекли  право на упис, подносе:

  • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
  • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
  • индекс (добија се на Факултету);
  • образац ШВ-20 (попуњава се на Факултету);
  • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
  • решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству, изузев Републике Српске);
  • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
  • доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте) и других предвиђених накнада.

С обзиром да кандидати имају право пријаве на више студијских програма, на дан уписа може доћи до померања на листи буџетских места по студијским програмима.

Скреће се пажња кандидатима који остваре право на упис (на терет буџета или као самофинансирајући студенти) да се строго придржавају објављеног РАСПОРЕДА УПИСА.

Уколико прозвани кандидат није присутан, уписује се следећи присутан кандидат са коначне јединствене ранг листе. За кандидате, који према назначеном распореду уписа не буду присутни на прозивци сматраће се да су одустали.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

прва рата

30.000,00

приликом уписа

друга рата

22.000,00

до 10.12.2023.

трећа рата

22.000,00

до 10.02.2024.

четврта рата

22.000,00

до 10.04.2024.

Осим школарине, студенти имају и трошкове уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере који износе 3.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти. Наведени трошкови и трошкови школарине могу бити на једној уплатници).

Рачун Факултета: 840-1816666-75, позив на број: UPIS-07/24

Приликом уписа, студенти лично плаћају и износ од 400,00 динара за ЗПУ (Здравствено потпорно удружење).

Школарина за стране студенте износи 2.000 евра, у динарској противвредности.

У просторијама Факултета налазиће се шалтер ПТТ-а на којем се могу извршити предвиђене уплате.

Ако се у првом конкурсном року не упише предвиђени број кандидата, Факултет ће расписати други конкурсни рок.

Добро дошли на Географски факултет!