Пратите нас

Image Alt

Географски факултет

  /  Студенти   /  Конкурс за за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2023. годину

Конкурс за за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2023. годину

У циљу подстицања што бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења код њих, Универзитет у Београду студентима основних академских студија као и претходних година, додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад из сваке од групација факултета, израђен у претходној календарској години.

Радови се достављају факултету у складу са процедуром коју утврди факултет.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу да буду поднети на конкурс.

Рок за пријављивање радова на конкурс је 19. април 2024. године.

У прилогу рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су наведени следећи подаци о аутору: име и презиме, назив студијског програма, година студија, контакт адреса, електронска адреса и број телефона.
Радови се достављају продекану за наставу проф. др Снежани Ђурђић, у штампаној и електронској форми (prodekan.nastava@gef.bg.ac.rs) – непотписани, са шифром.