Пратите нас

Image Alt

Географски Факултет

  /  Опште вести   /  Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2022/23. годину – други уписни рок

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2022/23. годину – други уписни рок

  • Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија на Универзитету у Београду – Географском факултету за школску 2022/23. годину [pdf]
  • Пријавни лист (пријавни лист се може преузети и на Факултету приликом пријављивања)
  • Изјава о коришћењу буџетског статуса
  • Изјава за припаднике српске националне мањине из суседних земаља
  • Програм афирмативнe мерe уписa лица са инвалидитетом: Упис у прву школску годину основних академских студија регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом [pdf]. Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере је 10. јун 2022. године. Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом Универзитетскoм центру за студенте са хендикепом.
  • Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине: Поред прописане документације кандидати прилажу Факултету и Изјаву да су припадници ромске националне мањине, као и препоруку Националног савета ромске националне мањине.
  • Општи услови конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2022/2023. годину [pdf]