Пратите нас

Image Alt

Географски Факултет

  /  Опште вести   /  Први додатни рок за упис на основне академске студије за школску 2022/2023. годину – коначне ранг листе

Први додатни рок за упис на основне академске студије за школску 2022/2023. годину – коначне ранг листе

Коначне ранг листе пријављених кандидата – први додатни рок за упис на основне академске студије у школској 2022/23. години

Коначна јединствена ранг листa – први додатни рок – упис 2022/23. – [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]

Коначна јединствена ранг листа кандидата формира се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао статус студента који студира на терет буџета Републике Србије мора остварити најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова.

Упис кандидата биће 15. јула 2022. године у 10.00 часова у Студентској служби Факултета, Студентски трг 16 (зграда бившег ПМФ-а).

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

  • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
  • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
  • индекс (добија се на Факултету);
  • образац ШВ-20 (попуњава се на Факултету);
  • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
  • решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
  • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
  • доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте) и других предвиђених накнада;

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

прва рата 26.000,00 приликом уписа
друга рата 20.000,00 до 10.12.2022.
трећа рата 20.000,00 до 10.02.2023.
четврта рата 20.000,00 до 10.04.2023.

Трошкови уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти). Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.

Све предвиђене накнаде уплаћују се на рачун Факултета 840-1816666-75, уз позив на број У-07/22.