Пратите нас

Image Alt

Географски Факултет

  /  Опште вести   /  ДОДАТНИ РОК ЗА УПИС 2022/23. ГОДИНУ

ДОДАТНИ РОК ЗА УПИС 2022/23. ГОДИНУ

Универзитет у Београду – Географски факултет организује додатни рок за упис у прву годину основних академских студија за школску 2022/2023. годину.

У додатном року могу се пријавити кандидати који су током јуна или јула 2022. године полагали пријемни испит на Географском факултету или другом факултету у саставу Универзитета у Београду, а остали су неуписани.

Пријаве се могу предати за студијске програме:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СЛОБОДНА МЕСТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Географија

16

30

Туризмологија

/

23

Просторно планирање

/

20

Демографија

14

10

Геопросторне основе животне средине

1

18

Кандидати се могу пријавити 13. и 14. јула 2022. године од 10.00 до 14.00 часова, у просторијама Факултета, Београд, Студентски трг 3/III.

Кандидати приликом пријаве подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (који добијају на Факултету) предају фотокопије следећих докумената:

 • сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;
 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • потврду факултета оригиналу) о полагању пријемног испита и оствареним бодовима;
 • решење о нострификацији средњошколских докумената или потврду о томе да је поступак нострификације у току (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске).

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/22. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Коначна ранг листа биће објављена 14. јула 2022. године, на интернет страници и огласној табли Факултета, од 15.00 часова.

Упис кандидата биће 15. јула 2022. године у 10.00 часова у Студентској служби Факултета, Студентски трг 16 (зграда бившег ПМФ-а).

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
 • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • индекс (добија се на Факултету);
 • образац ШВ-20 (попуњава се на Факултету);
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
 • решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
 • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
 • доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте) и других предвиђених накнада;

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

прва рата

26.000,00

приликом уписа

друга рата

20.000,00

до 10.12.2022.

трећа рата

20.000,00

до 10.02.2023.

четврта рата

20.000,00

до 10.04.2023.

Трошкови уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти). Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.

Све предвиђене накнаде уплаћују се на рачун Факултета 840-1816666-75, уз позив на број У-07/22.