Пратите нас

Image Alt

Географски Факултет

  /  Опште вести   /  Коначне ранг листе за упис на основне академске студије у школској 2022/23. години

Коначне ранг листе за упис на основне академске студије у школској 2022/23. години

Коначне ранг листе за упис на основне академске студије у школској 2022/23. години

Коначна јединствена ранг листa – [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Коначна ранг листa по афирмативној мери – кандидат особа са инвалидитетом [pdf]

Коначна јединствена ранг листа кандидата формира се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао статус студента који студира на терет буџета Републике Србије мора остварити најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова.

С обзиром на то да  кандидати имају право пријаве на више студијских програма, на дан уписа може доћи до померања на листи буџетских места по студијским програмима.

Упис кандидата, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, обавља се  према жељи кандидата наведеној у пријави, по редоследу на коначној јединственој ранг листи, и то ПРОЗИВАЊЕМ према следећем распореду:

Редни број на коначној јединственој

ранг листи

Датум и време прозивања и уписа

од 1. до 30.

11. јул 2022.

од 09 часова

од 31. до 60.

11. јул 2022.

од 11 часова

од 61. до 85.

11. јул 2022.

од 13 часова

од 86. до 115.

12. јул 2022.

од 09 часова

од 116. до 135.

12. јул 2022.

од 11 часова

 

Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис (на терет буџета или као самофинансирајући студенти да се строго придржавају објављеног РАСПОРЕДА УПИСА.

Уколико прозвани кандидат није присутан, уписује се следећи присутан кандидат са коначне јединствене ранг листе. За кандидате, који према назначеном распореду уписа не буду присутни на прозивци сматраће се да су одустали.

Уколико по завршеном упису, прозивањем последњег кандидата са коначне јединствене ранг листе, остане слободних места, иста ће бити попуњена кандидатима који се налазе на коначној јединственој ранг листи, али су закаснили на прозивку.

Ако се у првом конкурсном року не упише предвиђени број кандидата, Факултет ће расписати други конкурсни рок.

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

  • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
  • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
  • индекс (добија се на Факултету);
  • образац ШВ-20 (попуњава се на Факултету);
  • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
  • решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
  • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
  • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

1.

прва рата

26.000,00

приликом уписа

2.

друга рата

20.000,00

до 10.12.2022.

3.

трећа рата

20.000,00

до 10.02.2023.

4.

четврта рата

20.000,00

до 10.04.2023.

Трошкови уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти). Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.

У просторијама Факултета налазиће се шалтер ПТТ-а на којем се могу извршити предвиђене уплате.

Молимо кандидате да се придржавају распореда уписа.

НАПОМЕНА:

Студенти који након обављеног уписа у прву годину основних академских студија буду желели да се испишу пре завршетка првог семестра, у обавези су да плате прве две рате школарине за уписану школску 2022/23. годину.

Студенти који након обављеног уписа у прву годину основних академских студија буду желели да се испишу након првог, а пре завршетка другог семестра, у обавези су да плате цео износ школарине за уписану школску 2022/23. годину.