Пратите нас

Image Alt

Јавне набавке

  /  Јавне набавке

– Одлука и план јавних набавки [pdf]

– Правилник о јавним набавкама бр.173/2024 [pdf]

– Одлука о додели уговора – архитектонске, техничке и геодетске услуге [pdf]

– Позив за подношење понуде – измена бр. 2 – архитектонске, техничке и геодетске услуге [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – архитектонске, техничке и геодетске услуге [питање и одговор бр. 1] [питање и одговор бр. 2]

– Kонкурсна документација – услуге превоза [doc]

– Позив за подношење понуде – услуге штампе [pdf]

– Одлука о додели уговора – електрична енергија [pdf]

– Kонкурсна документација – електрична енергија [doc]

– Позив за подношење понуде – електрична енергија [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – екстра лако евро ел (са превозом) [pdf]

– Одлука о додели уговора – гасно уље – екстра лако евро ел (са превозом) [pdf]

– Извештај о стручној оцени понуда – гасно уље – екстра лако евро ел (са превозом) [pdf]

– Kонкурсна документација – гасно уље – екстра лако евро ел (са превозом) [doc]

– Позив за подношење понуде – гасно уље – екстра лако евро ел (са превозом) [pdf]

– Одлука о додели уговора – архитектонске, техничке и геодетске услуге [pdf]

– Измена Плана јавних набавки за 2019. год. [pdf]

– Конкурсна документација – архитектонске, техничке и геодетске услуге [pdf]

– Позив за подношење понуде – архитектонске, техничке и геодетске услуге [pdf]

– Одлука о додели уговора – набавка рачунара и рачунарске опреме [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – (набавка рачунара и рачунарске опреме) [pdf] [pdf]

– Kонкурсна документација – набавка рачунара и рачунарске опреме [doc]

– Позив за подношење понуде – набавка рачунара и рачунарске опреме [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – услуге превоза [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – услуге штампе [pdf]

– Одлука о додели уговора – услуге штампе [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – услуге штампе [pdf] [pdf]

– Позив за подношење понуде – услуге штампе [pdf]

– Kонкурсна документација – услуге штампе [doc]

– Одлука о додели уговора – услуге превоза [pdf]

– Позив за подношење понуде – услуге превоза [pdf]

– Kонкурсна документација – услуге превоза [doc]

– Обавештење о закљученом уговору – електрична енергија [pdf]

– Одлука о додели уговора – електрична енергија [pdf]

– Kонкурсна документација – електрична енергија [doc]

– Позив за подношење понуде – електрична енергија [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – услуге превоза [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – услуге штампе (партија Б) [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – услуге штампе (партија А) [pdf]

– Одлука о додели уговора – услуге штампе [pdf]

– Извештај о стручној оцени понуда – услуге штампе [pdf]

– Позив за подношење понуде – услуге превоза [pdf]

– Kонкурсна документација – услуге превоза [doc]

– Позив за подношење понуде – услуге штампе [pdf]

– Kонкурсна документација – услуге штампе [doc]

– Одлука о обустави поступка – услуге штампе [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – услуге штампе [pdf] [pdf]

– Kонкурсна документација – услуге штампе (измењена 30.01.2018.) [doc]

– Oбавештење о продужењу  рока за подношење понуда –  услуге штампе [pdf]

– Позив за подношење понуде – услуге штампе [pdf]

– Kонкурсна документација – услуге штампе [doc]

– План набавки за 2018. годину [pdf]

– Одлука о додели уговора – набавка рачунара и рачунарске опреме [pdf]

– Одлука о додели уговора – гасно уље – екстра лако евро ел [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – набавка рачунара и рачунарске опреме [pdf]

– Kонкурсна документација – набавка рачунара и рачунарске опреме [doc]

– Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда – набавка рачунара и рачунарске опреме [pdf]

– Kонкурсна документација – набавка рачунара и рачунарске опреме [doc]

– Позив за подношење понуде – набавка рачунара и рачунарске опреме [pdf]

– Одлука о додели уговора – електрична енергија [pdf]

– Kонкурсна документација – електрична енергија [doc]

– Позив за подношење понуде – електрична енергија [pdf]

– Одлука о додели уговора – гасно уље – екстра лако евро ел [pdf]

– Kонкурсна документација – гасно уље – екстра лако евро ел [pdf]

– Позив за подношење понуде – гасно уље – екстра лако евро ел [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору  – услуге превоза [pdf]

– Одлука о додели уговора – услуге превоза [pdf]

– Oбавештење о продужењу  рока за подношење понуда –  услуге превоза [pdf]

– Позив за подношење понуде – услуге превоза [pdf]

– Kонкурсна документација – услуге превоза [doc]

– Одлука о додели уговора – услуге штампе [pdf]

– Позив за подношење понуде – услуге штампе [odf]

– Kонкурсна документација – услуге штампе [doc]

– Обавештење о закљученом уговору  – електрична енергија [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – мобилна телефонија [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – гасно уље – екстра лако евро ел [pdf]

– Одлука о додели уговора – мобилна телефонија [pdf]

– Kонкурсна документација – мобилна телефонија (измењена 2.12.2016.) [doc]

– Oбавештење о продужењу  рока за подношење понуда –  мобилна телефонија [pdf]

– Kонкурсна документација – мобилна телефонија (измењена 29.11.2016.) [doc]

– Oбавештење о продужењу  рока за подношење понуда –  мобилна телефонија [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – (мобилна телефонија) [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]

– Одлука о додели уговора – електрична енергија [pdf]

– Kонкурсна документација – електрична енергија (измењена 25.11.2016.) [doc]

– Oбавештење о продужењу  рока за подношење понуда –  електрична енергија [pdf]

– Kонкурсна документација – мобилна телефонија (измењена 24.11.2016.) [doc]

– Oбавештење о продужењу  рока за подношење понуда –  мобилна телефонија [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – (мобилна телефонија) [pdf]

– Kонкурсна документација – мобилна телефонија [doc]

– Позив за подношење понуде – мобилна телефонија [pdf]

– Одлука о додели уговора – гасно уље – екстра лако евро ел [pdf]

– Kонкурсна документација – гасно уље – екстра лако евро ел [doc]

– Позив за подношење понуде – гасно уље – екстра лако евро ел [pdf]

– Kонкурсна документација – електрична енергија [doc]

– Позив за подношење понуде – електрична енергија [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – (набавка рачунара и рачунарске опреме)  [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – (набавка рачунара и рачунарске опреме) [pdf]

– Kонкурсна документација – набавка рачунара и рачунарске опреме [doc]

– Позив за подношење понуде – набавка рачунара и рачунарске опреме [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – услуге штампе [pdf] [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – услуге превоза [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – електрична енергија [pdf]

– Позив за подношење понуде – услуге штампе [pdf]

– Kонкурсна документација – услуге штампе [doc]

– Kонкурсна документација – превоз [doc]

– Позив за подношење понуде – превоз [pdf]

– План набавки за 2016. годину [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – (електрична енергија) [docx]

– Kонкурсна документација – електрична енергија [docx]

– Kонкурсна документација – електрична енергија [doc]

– Позив за подношење понуде -електрична енергија [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – радови (адаптација санитарних чворова) [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору – набавка рачунара и рачунарске опреме [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – радови (адаптација санитарних чворова) [doc]

– Kонкурсна документација – радови (адаптација санитарних чворова)[pdf]

– Позив за подношење понуде – радови (адаптација санитарних чворова)[pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – набавка рачунара и рачунарске опреме [doc] [doc]

– Kонкурсна документација – набавка рачунара и рачунарске опреме [doc]

– Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда – набавка рачунара и рачунарске опреме [pdf]

– Kонкурсна документација – набавка рачунара и рачунарске опреме [doc ]

– Позив за подношење понуде – набавка рачунара и рачунарске опреме [pdf ]

– Kонкурсна документација – електро радови [doc]

– Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда – електро радови [pdf]

– Kонкурсна документација – електро радови [doc]

– Позив за подношење понуде – електро радови [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – набавка возила [pdf]

– Kонкурсна документација – набавка возила [doc]

– Позив за подношење понуде – набавка возила [pdf]

– Обавештење о обустави поступка јавне набавке [pdf]

– Kонкурсна документација – набавка возила [doc]

– Позив за подношење понуде – набавка возила [pdf]

– Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда – услуге превоза [pdf]

– Kонкурсна документација – услуге превоза [doc]

– Позив за подношење понуде – услуге превоза [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору [pdf]

– Обавештење о закљученом уговору [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – канцеларијски материјал [doc] [doc] [doc] [doc] [doc]

– Kонкурсна документација – хемијски материјал [doc]

– Позив за подношење понуде – хемијски материјал [pdf]

– Kонкурсна документација – канцеларијски материјал [doc]

– Позив за подношење понуде – канцеларијски материјал [pdf]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – лож уље [doc]

– Kонкурсна документација – лож уље [doc]

– Позив за подношење понуде – лож уље [pdf]

– Kонкурсна документација – мобилна телефонија [pdf]

– Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава [pdf]

– Kонкурсна документација – мобилна телефонија [pdf]

– Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава [pdf]

– Kонкурсна документација – адаптацијa и санацијa кровне конструкције [doc]

– Питања и одговори везани за конкурсну документацију – мобилна телефонија [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc]

– Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава [pdf]

– Kонкурсна документација – мобилна телефонија [doc]

– Позив за подношење понуде – мобилна телефонија [pdf]

– Обавештење [pdf]

– Одлука наручиоца о поднетом захтеву за заштиту права [pdf]

– Обавештење [pdf]

– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права [pdf]

– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права [pdf]

– Позив за подношење понуде – адаптацијa и санацијa кровне конструкције [pdf]

– Kонкурсна документација – адаптацијa и санацијa кровне конструкције [doc]

– Kонкурсна документација – адаптацијa и санацијa кровне конструкције – измењена [doc]

– Одлука наручиоца о поднетом захтеву за заштиту права [pdf]

– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права [pdf]

– Kонкурсна документација – адаптацијa и санацијa кровне конструкције [pdf]

– Позив за подношење понуде – адаптацијa и санацијa кровне конструкције [pdf]