Пратите нас

Image Alt

УПИС 2023/2024

  /  УПИС 2023/2024

Коначна листа пријављених кандидата -УПИС НА МАС – 2023/24.

Студијски програм Географија [pdf]

Студијски програм Туризмологија [pdf]

Студијски програм Просторно планирање [pdf]

Студијски програм Демографија [pdf]

Студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Студијски програм Географски информациони системи [pdf]

Пријемни испит за кандидате који конкуришу на студијски програм Географски информациони системи биће одржан у среду, 04. октобра 2023. године од 10 до 12 часова, Студентски трг 3/III, Библиотека.

Кандидати су у обавези да на пријемни дођу најкасније 15 минута пре почетка испита, као и да понесу пријавни број (који добијају приликом пријављивања), хемијску оловку и личну карту или пасош.

Детаљне информације у вези са конкурсом за упис на мастер академске студије могу се наћи на интернет страници Факултета www.gef.bg.ac.rs.

(03.10.2023. године)


Прелиминарна листа пријављених кандидата -УПИС НА МАС – 2023/24.

Студијски програм Географија [pdf]

Студијски програм Туризмологија [pdf]

Студијски програм Просторно планирање [pdf]

Студијски програм Демографија [pdf]

Студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Студијски програм Географски информациони системи [pdf]

Обавештавамо кандидате пријављене за упис на мастер академске студије за школску 2023/24 годину, да се данас, 03.10.2023. године до 14.00 до 15.00 часова могу обратити Факултету, уколико у објављеној Листи пријављених кандидата уоче словну или другу техничку грешку насталу приликом уношења података (погрешно унето име, презиме кандидата, број бодова и слично).

Кандидати могу такве примедбе пријавити на телефоне 011/2636-269, 011/2637-421 или лично, Студентски трг 16 и Студентски тр 3/III.

Након исправљених техничких грешака, Факултет данас у 15.00 часова објављује коначну листу пријављених кандидата.

Пријемни испит за кандидате који конкуришу на студијски програм Географски информациони системи биће одржан у среду, 04. октобра 2023. године од 10 до 12 часова, Студентски трг 3/III, Библиотека.

Кандидати су у обавези да на пријемни дођу најкасније 15 минута пре почетка испита, као и да понесу пријавни број (који добијају приликом пријављивања), хемијску оловку и личну карту или пасош.

Детаљне информације у вези са конкурсом за упис на мастер академске студије могу се наћи на интернет страници Факултета www.gef.bg.ac.rs.

(03.10.2023. године)


УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ – ТРЕЋИ РОК – КОНАЧНЕ ЛИСТЕ

Коначна јединствена ранг листa – [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Упис кандидата, у просторијама Факултета, Студентски трг 16, биће у уторак, 26. септембра 2023. године од 10 до 12 часова. Упис кандидата се обавља према жељи наведеној у пријави, по редоследу на коначној јединственој ранг листи.

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
 • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • индекс (добија се на Факултету);
 • образац ШВ-20 (попуњава се на Факултету);
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
 • решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
 • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Висина школарине за студенте – стране држављане износи 2.000,00 евра

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

1. прва рата 30.000,00 приликом уписа
2. друга рата 22.000,00 до 10.12.2023.
3. трећа рата 22.000,00 до 10.02.2024.
4. четврта рата 22.000,00 до 10.04.2024.

Страни студент плаћа школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири једнаке рате (I рата: 500 евра приликом уписа; II рата: 500 евра до 10.12.2023. године; III рата: 500 евра до 10.02.2024. године; IV рата: 500 евра до 10.04.2024. године).

Трошкови уписа, индекса, образаца, Центра за развој каријере и режијских трошкова Универзитета у Београду износе 3.000,00 динара (плаћају сви студенти приликом уписа, буџетски, самофинансирајући, страни студенти).

Молимо кандидате да се придржавају распореда уписа.

НАПОМЕНА:

Студенти који након обављеног уписа у прву годину основних академских студија буду желели да се испишу након првог, а пре завршетка другог семестра, у обавези су да плате цео износ (све четири рате) школарине за уписану школску 2023/24.годину.

(25.09.2023. године)


УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ – ТРЕЋИ РОК – ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ

Прелиминарна јединствена ранг листa – [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Прелиминарне ранг листе формиране су на основу успеха у средњој школи (максимално 40 поена) и оствареног резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

Обавештавамо кандидате да 21. и 22. септембра 2023. године могу предати жалбе на прелиминарне ранг листе у Деканату Факултета, Студентски трг 3/III од 10.00 до 14.00 часова. Образац жалбе кандидат ће преузети и попунити приликом доласка на Факултет.

Коначне ранг листе биће објављене 25. септембра 2023. године.

Молимо кандидате да информације у вези са конкурсним роковима и уписом прате на интернет страници Факултета www.gef.bg.ac.rs

(20.09.2023. године)


КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА – ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

Коначна листа пријављених кандидата: [ Ранг листа ОАС 2023-24 ГФ ]

Пријемни испит биће одржан сутра, 20.септембра 2023. године од 12 до 14 часова, у сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III.

Кандидати су у обавези да на пријемни дођу најкасније 15 минута пре почетка испита, као и да понесу пријавни број (који добијају приликом пријављивања), хемијску оловку и личну карту или пасош.

Детаљне информације у вези са конкурсом за септембарски уписни рок могу се наћи на интернет страници Факултета www.gef.bg.ac.rs, у делу „Опште вести“ или „Упис 2023/2024“.

(19.09.2023. године)


ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА – ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

Листа пријављених кандидата: [ Ранг листа ОАС 2023-24 ГФ ]

Обавештавамо кандидате пријављене за упис у прву годину основних академских студија у школској 2023/2024. години, да се данас, 19. септембра до 14.30 часова могу обратити Факултету, уколико у објављеној Листи пријављених кандидата уоче словну или другу техничку грешку насталу приликом уношења података (погрешно унето име, презиме кандидата, број бодова из средње школе и слично).

Кандидати могу такве примедбе пријавити на телефон 011/2637-421 или лично, Студентски трг 3/III, Деканат.

Након исправљених техничких грешака, Факултет, у складу са конкурсним роковима, објављује коначну листу пријављених кандидата.

Пријемни испит биће одржан сутра, 20.септембра 2023. године од 12 до 14 часова, у сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III.

Кандидати су у обавези да на пријемни дођу најкасније 15 минута пре почетка испита, као и да понесу пријавни број (који добијају приликом пријављивања), хемијску оловку и личну карту или пасош.

Детаљне информације у вези са конкурсом за септембарски уписни рок могу се наћи на интернет страници Факултета www.gef.bg.ac.rs, у делу „Опште вести“ или „Упис 2023/2024“.

(19.09.2023. године)


КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Трећи уписни рок

Обавештавамо све заинтересоване будуће студенте да ће Географски факултет Универзитета у Београду организовати трећи уписни рок у прву годину основних академских студија за школску 2023/24. годину за слободна места:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СЛОБОДНА МЕСТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Географија

24 28

Туризмологија

/ 15

Просторно планирање

/ 15

Демографија

15 8

Геопросторне основе животне средине

2 15

УКУПНО

41 81

Пријављивање кандидата обавиће се: 18. и 19. септембра од 10 до 13 часова.

Пријемни испит биће организован: 20. септембра од 12 до 14 часова.

Збирка питања за пријемни испит Универзитета у Београду – Географског факултета за школску 2023/24. годину, који садржи НОВИХ 600 ПИТАЊА од којих ће 60 бити на пријемном испиту, може се купити у просторијама Географског факултета на Студентском тргу 3/III, сваког радног дана од 08-16 часова, канцеларија број 22.

Збирка питања се може набавити и у електронском издању, слањем захтева и доказа о уплати на следећу e-mail адресу: pripremna_nastava2023@gef.bg.ac.rs

Уплату можете извршити на број текућег рачуна 200-2711330101033-18 (пример попуњене уплатнице можете погледати ОВДЕ.)

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија на Универзитету у Београду – Географском факултету за школску 2023/24. годину [pdf]

(13.09.2023. године)


УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ – ДРУГИ РОК – КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

Коначна јединствена ранг листa – [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Коначна јединствена ранг листа кандидата формира се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао статус студента који студира на терет буџета Републике Србије мора остварити најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова.

С обзиром на то да  кандидати имају право пријаве на више студијских програма, на дан уписа може доћи до померања на листи буџетских места по студијским програмима.

Упис кандидата, у просторијама Факултета, Студентски трг 16, биће у понедељак, 11. септембра 2023. године и обавља се према жељи кандидата наведеној у пријави, по редоследу на коначној јединственој ранг листи, ПРОЗИВАЊЕМ према следећем распореду:

Редни број на коначној јединственој
ранг листи
Датум и време прозивања и уписа
од 1. до 6. 11. септембар у 10.00 сати 
од 7. до 13. 11. септембар у 11.00 сати

Скреће се пажња кандидатима који остваре право на упис (на терет буџета или као самофинансирајући студентии да се строго придржавају објављеног РАСПОРЕДА УПИСА.

Уколико прозвани кандидат није присутан, уписује се следећи присутан кандидат са коначне јединствене ранг листе. За кандидате, који према назначеном распореду уписа не буду присутни на прозивци сматраће се да су одустали.

Уколико по завршеном упису, прозивањем последњег кандидата са коначне јединствене ранг листе, остане слободних места, иста ће бити попуњена кандидатима који се налазе на коначној јединственој ранг листи, али су закаснили на прозивку.

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
 • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • индекс (добија се на Факултету);
 • образац ШВ-20 (попуњава се на Факултету);
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
 • решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
 • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Висина школарине за студенте – стране држављане износи 2.000,00 евра

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

1. прва рата 30.000,00 приликом уписа
2. друга рата 22.000,00 до 10.12.2023.
3. трећа рата 22.000,00 до 10.02.2024.
4. четврта рата 22.000,00 до 10.04.2024.

Страни студент плаћа школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири једнаке рате (I рата: 500 евра приликом уписа; II рата: 500 евра до 10.12.2023. године; III рата: 500 евра до 10.02.2024. године; IV рата: 500 евра до 10.04.2024. године).

Трошкови уписа, индекса, образаца, Центра за развој каријере и режијских трошкова Универзитета у Београду износе 3.000,00 динара (плаћају сви студенти приликом уписа, буџетски, самофинансирајући, страни студенти).

Молимо кандидате да се придржавају распореда уписа.

НАПОМЕНА:

Студенти који након обављеног уписа у прву годину основних академских студија буду желели да се испишу након првог, а пре завршетка другог семестра, у обавези су да плате цео износ (све четири рате) школарине за уписану школску 2023/24.годину.

(08.09.2023. године)


УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ – ДРУГИ РОК – ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ

Прелиминарна јединствена ранг листa – [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Прелиминарне ранг листе формиране су на основу успеха у средњој школи (максимално 40 поена) и оствареног резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

Обавештавамо кандидате да 05. и 06. септембра 2023. године могу предати жалбе на прелиминарне ранг листе у Деканату Факултета, Студентски трг 3/III од 10.00 до 14.00 часова. Образац жалбе кандидат ће преузети и попунити приликом доласка на Факултет.

Коначне ранг листе биће објављене 08. септембра 2023. године.

Молимо кандидате да информације у вези са конкурсним роковима и уписом прате на интернет страници Факултета www.gef.bg.ac.rs

(04.09.2023. године)


Коначна листа пријављених кандидата: [ Ранг листа ОАС 2023-24 ГФ ]

Пријемни испит биће одржан у понедељак, 04. септембра 2023. године од 12 до 14 часова, у сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III.

Кандидати су у обавези да на пријемни дођу најкасније 15 минута пре почетка испита, као и да понесу пријавни број (који добијају приликом пријављивања), хемијску оловку и личну карту или пасош.

Детаљне информације у вези са конкурсом за септембарски уписни рок могу се наћи на интернет страници Факултета www.gef.bg.ac.rs, у делу „Опште вести“ или „Упис 2023/2024“.

(01.09.2023. године)


ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА – ДРУГИ УПИСНИ РОК

Листа пријављених кандидата: [ Ранг листа ОАС 2023-24 ГФ ]

Обавештавамо кандидате пријављене за упис у прву годину основних академских студија у школској 2023/2024. години, да се данас, 01. септембра до 15.00 часова могу обратити Факултету, уколико у објављеној Листи пријављених кандидата уоче словну или другу техничку грешку насталу приликом уношења података (погрешно унето име, презиме кандидата, број бодова из средње школе и слично).

Кандидати могу такве примедбе пријавити на телефон 011/2637-421 или лично, Студентски трг 3/III, Деканат.

Након исправљених техничких грешака, Факултет, у складу са конкурсним роковима, објављује коначну листу пријављених кандидата.

Пријемни испит биће одржан у понедељак, 04. септембра 2023. године од 12 до 14 часова, у сали 1 Факултета, Студентски трг 3/III.

Кандидати су у обавези да на пријемни дођу најкасније 15 минута пре почетка испита, као и да понесу пријавни број (који добијају приликом пријављивања), хемијску оловку и личну карту или пасош.

Детаљне информације у вези са конкурсом за септембарски уписни рок могу се наћи на интернет страници Факултета www.gef.bg.ac.rs, у делу „Опште вести“ или „Упис 2023/2024“.

(01.09.2023. године)


КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Све информације у вези са уписом у прву годину Докторских академских студија за школску 2023/24. можете погледати ОВДЕ.

(14.07.2023. године)


КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Све информације у вези са уписом у прву годину Мастер академских студија за школску 2023/24. можете погледати ОВДЕ.

(14.07.2023. године)


КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Други уписни рок

Обавештавамо све заинтересоване будуће студенте да ће Географски факултет Универзитета у Београду организовати Други уписни рок у прву годину Основних академских студија за школску 2023/24. годину за слободна места:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЛОБОДНА МЕСТА
БУЏЕТ САМОФИНАНСИРАЊЕ
Географија 25 28
Туризмологија / 15
Просторно планирање 3 19
Демографија 17 9
Геопросторне основе животне средине 3 16
УКУПНО 48 87

Пријављивање кандидата обавиће се: 31. августа и 1. септембра од 10 до 13 часова.

Пријемни испит биће организован: 04. септембра од 12 до 14 часова.

Збирка питања за пријемни испит Универзитета у Београду – Географског факултета за школску 2023/24. годину, који садржи НОВИХ 600 ПИТАЊА од којих ће 60 бити на пријемном испиту, може се купити у просторијама Географског факултета на Студентском тргу 3/III, сваког радног дана од 08-16 часова, канцеларија број 22, од 18.08.2023. године.

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија на Универзитету у Београду – Географском факултету за школску 2022/23. годину [pdf]

(14.07.2023. године)


Додатни рок – упис

Коначна ранг листa – [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Упис кандидата рангираних на коначној ранг листи у првом додатном року 2023/24. године, биће одржан у четвртак, 13. јула 2023. године,  од 10.00 до 13.00 часова у Студентској служби Факултета, Студентски трг 16 (зграда бившег ПМФ-а).

Кандидати приликом уписа подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
 • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • индекс (добија се на Факултету);
 • образац ШВ-20 (попуњава се на Факултету);
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
 • доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте) и других предвиђених накнада.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

прва рата

30.000,00

приликом уписа

друга рата

22.000,00

до 10.12.2023.

трећа рата

22.000,00

до 10.02.2024.

четврта рата

22.000,00

до 10.04.2024.

Осим школарине, студенти имају и трошкове уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере који износе 3.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти. Наведени трошкови и трошкови школарине могу бити на једној уплатници). Студенти плаћају још и износ од 400,00 динара за ЗПУ (Здравствено потпорно удружење).

Рачун Факултета: 840-1816666-75, позив на број: UPIS-07/23

(12.07.2023. године)


Универзитет у Београду – Географски факултет организује први додатни рок за упис у прву годину основних академских студија за школску 2023/2024. годину.

У додатном року могу се пријавити кандидати који су током јуна или јула 2023. године полагали пријемни испит на Географском факултету или другом факултету у саставу Универзитета у Београду, а остали су неуписани.

Пријаве се могу предати за студијске програме:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЛОБОДНА МЕСТА
БУЏЕТ САМОФИНАНСИРАЊЕ
Географија 26 28
Туризмологија / 17
Просторно планирање 3 19
Демографија 17 9
Геопросторне основе животне средине 5 16

Кандидати се могу пријавити од 07. до 12. јула 2023. године од 10.00 до 13.00 часова, у Студентској служби Факултета, Студентски трг 16 (зграда бившег ПМФ-а).

Кандидати приликом пријаве подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (који добијају на Факултету) предају фотокопије следећих докумената:

 • сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;
 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • потврду факултета оригиналу) о полагању пријемног испита и оствареним бодовима;
 • решење о нострификацији средњошколских докумената или потврду о томе да је поступак нострификације у току (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске),
 • доказ о уплати накнаде од 1.500,00 динара (материјални трошкови пријаве) на рачун Факултета: 840-1816666-75, позив на број: UPIS-07/23

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2022/23. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Коначна ранг листа биће објављена 12. јула 2023. године, на интернет страници и огласној табли Факултета, од 14.00 часова.

Упис кандидата биће 13. и 14. јула 2023. године,  од 10.00 до 13.00 часова у Студентској служби Факултета, Студентски трг 16 (зграда бившег ПМФ-а).

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
 • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • индекс (добија се на Факултету);
 • образац ШВ-20 (попуњава се на Факултету);
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
 • решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству, изузев Републике Српске);
 • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
 • доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте) и других предвиђених накнада.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

прва рата 30.000,00 приликом уписа
друга рата 22.000,00 до 10.12.2023.
трећа рата 22.000,00 до 10.02.2024.
четврта рата 22.000,00 до 10.04.2024.

Осим школарине, студенти имају и трошкове уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере који износе 3.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти. Наведени трошкови и трошкови школарине могу бити на једној уплатници). Студенти плаћају још и износ од 400,00 динара за ЗПУ (Здравствено потпорно удружење).

Рачун Факултета: 840-1816666-75, позив на број: UPIS-07/23

Школарина за стране студенте износи 2.000 евра, у динарској противвредности.

(06.07.2023. године)


Коначне листе за упис у прву годину основних академских студија за школску 2023/2024. годину:

Коначна јединствена ранг листa – [pdf]

Коначна ранг листa  по афирмативној мери [pdf]

 

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]

Коначна ранг листa  по афирмативној мери – студијски програм Географија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]

Коначна ранг листa  по афирмативној мери – студијски програм Туризмологија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]

Коначна ранг листa  по афирмативној мери – студијски програм Демографија [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Коначна ранг листa  по афирмативној мери – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

(03.07.2023. године)


Обавештавамо кандидате за упис на основне академске студије у школској 2023/24. години да ће коначна ранг листа бити објављена у понедељак, 03. јула 2023. године, током дана.

Упис кандидата биће одржан 5. и 6. јула 2023. године у просторијама Географског факултета Студентски трг 3/III према следећем распореду:

5.7.2023. 6.7.2023.
Време Ред.број на коначној ранг листи Време Ред.број на коначној ранг листи
9-10 часова 1 – 10 9-10 часова 61 – 70
10 – 11 часова 11 – 20 10 – 11 часова 71 – 80
11 – 12 часова 21 – 30 11 – 12 часова 81 – 90
12 – 13 часова 31 – 40 12 – 13 часова 91 – 100
13 – 14 часова 41 – 50 13 – 14 часова 101 – 110
14 – 15 часова 51 – 60 14 – 15 часова 111 – 117

Кандидати који су стекли  право на упис, подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
 • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • индекс (добија се на Факултету);
 • образац ШВ-20 (попуњава се на Факултету);
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
 • решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
 • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
 • доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте) и других предвиђених накнада.

С обзиром да кандидати имају право пријаве на више студијских програма, на дан уписа може доћи до померања на листи буџетских места по студијским програмима.

Скреће се пажња кандидатима који остваре право на упис (на терет буџета или као самофинансирајући студенти) да се строго придржавају објављеног РАСПОРЕДА УПИСА.

Уколико прозвани кандидат није присутан, уписује се следећи присутан кандидат са коначне јединствене ранг листе. За кандидате, који према назначеном распореду уписа не буду присутни на прозивци сматраће се да су одустали.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

прва рата

30.000,00

приликом уписа

друга рата

22.000,00

до 10.12.2023.

трећа рата

22.000,00

до 10.02.2024.

четврта рата

22.000,00

до 10.04.2024.

Осим школарине, студенти имају и трошкове уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере који износе 3.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти. Наведени трошкови и трошкови школарине могу бити на једној уплатници). Студенти плаћају још и износ од 400,00 динара за ЗПУ (Здравствено потпорно удружење).

Рачун Факултета: 840-1816666-75, позив на број: UPIS-07/23

Школарина за стране студенте износи 2.000 евра, у динарској противвредности.

У просторијама Факултета налазиће се шалтер ПТТ-а на којем се могу извршити предвиђене уплате.

Ако се у првом конкурсном року не упише предвиђени број кандидата, Факултет ће расписати други конкурсни рок.

Добро дошли на Географски факултет!

(30.06.2023. године)


Прелиминарне листе за упис у прву годину основних академских студија за школску 2023/2024. годину:

Прелиминарна јединствена ранг листa – [pdf]

Прелиминарна ранг листa  по афирмативној мери [pdf]

 

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]

Прелиминарна ранг листa  по афирмативној мери – студијски програм Географија [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]

Прелиминарна ранг листa  по афирмативној мери – студијски програм Туризмологија [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]

Прелиминарна ранг листa  по афирмативној мери – студијски програм Демографија [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Прелиминарна ранг листa  по афирмативној мери – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Прелиминарне ранг листе формиране су на основу успеха у средњој школи (максимално 40 поена) и оствареног резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

Обавештавамо кандидате да 28. јуна и 29. јуна 2023. године могу предати жалбе на прелиминарне ранг листе у Секретаријату Факултета, Студентски трг 3/III од 10 до 15 часова. Образац жалбе кандидат ће преузети и попунити приликом доласка на Факултет.

Коначне ранг листе биће објављене 04. јула 2023. године.

Молимо кандидате да све информације у вези са уписом и конкурсним роковима прате на интернет страници Факултета www.gef.bg.ac.rs

(26.06.2023. године)


Коначна листа пријављених кандидата: [pdf]


Пријемни испит биће одржан у понедељак, 26. јуна 2023. године од 14.30 до 16.30 часова у  сали 11 Филолошког факултета (Студентски трг 3, приземље) као и у сали 1 Географског факултета (Студентски трг 3, трећи спрат).

Распоред полагања пријемног испита: 

– кандидати са бројем пријаве од 1 до 76 полажу пријемни у сали 11 Филолошког факултета,

– кандидати са бројем пријаве од 77 до 117 полажу пријемни у сали 1 Географског факултета.

Кандидати који полажу пријемни испит у сали 11 Филолошког факултета, у обавези су да на пријемни понесу хемијску оловку, личну карту или пасош, а кандидати распоређени у салу 1 Географског факултета, осим наведеног, доносе и картон (број) пријаве, који су добили приликом пријављивања, 24. јуна.

Кандидати пријављени на конкурс, са наградама на републичком или међународном такмичењу из Географије, не полажу пријемни испит, већ им се пријемни испит вреднује максималним бројем бодова.

Молимо кандидате да на пријемни испит дођу најкасније 30 минута пре почетка теста.

Срећно на пријемном испиту!

(24.06.2023.)


Поштовани будући бруцоши,

Обавештавамо вас да пријављивање за упис у прву годину основних академских студија на Географском факултету траје још сутра, у суботу 24. јуна 2023. године.

Кандидати могу предати документацију наведену у конкурсу [pdf] у просторијама Факултета, Студентски трг 3, на трећем спрату, од 10.00 до 13.00 часова.

У просторијама Факултета биће постављен шалтер Поште, где се може уплатити накнада за полагање пријамног испита.

Напомињемо да ће листа пријављених бити објављена на интернет страници Факултета у суботу, 24. јуна 2023. године око 14.00 часова и да након тога, до 15.00 часова, кандидати могу ставити примедбу у случају техничке, словне грешке и слично.

Примедбе се могу упутити на телефоне: 011/2637421, 060/4615019 или лично у Деканату Факултета. Коначна листа пријављених кандидата биће објављена у суботу, 24. јуна од 15.00 часова.

Пријемни испит биће одржан у понедељак, 26. јуна 2023. године од 14.30 до 16.30 часова у  сали 11 Филолошког факултета (Студентски трг 3) као и у сали 1 Географског факултета (Студентски трг 3/III).

Пратите наш сајт. Хвала.

(23.06.2023. године)


Поштовани будући студенти,

Подсећамо вас да до петка 23. јуна 2023. године до 12 часова траје оnline пријављивање за упис у прву годину основних академских студија на Географском факултету.

Текст конкурса можете прочитати овде

Линк за оnline пријаву: https://upis2023.gef.bg.ac.rs/

Потребна документација:

 • пријава и фотокопије следећих докумената,
 • сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања,
 • диплома о положеном завршном односно матурском испиту,
 • доказ о уплати накнаде за полагање испита у износу од 4.000,00 динара (за један студијски програм); уколико кандидат конкурише за више студијских програма, додатно уплаћује по 2.000,00 динара, за сваки наведени студијски програм,
 • дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из Географије,
 • решење о признавању средњошколских исправа или потврда да је поступак започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре),
 • друга документација, у зависности којој категорији кандидат припада (за особе са инвалидитетом – мишљење надлежне комисије Универзитета у Београду; за припаднике ромске националне мањине – изјава да су припадници ромске националне мањине и препорука Националног савета ромске националне мањине; за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2022/23. године – изјава да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу – детаљније погледати у конкурсу),
 • изјава/овлашћење у вези са обрадом личних података.

Одлуком Владе РС одобрено је по једно буџетско место за упис особа са инвалидитетом, припадника ромске националне мањине и држављана РС који су у школској 2022/2023. години завршили средњу школу у иностранству.

Кандидати који одлуче да лично донесу документацију, могу то учинити у просторијама Факултета, Београд, Студентски трг 3/III, и то 24. јуна од 10.00 до 13.00 часова.

Пријемни испит биће одржан 26. јуна 2023. године, у сали 11 Филолошког факултета (Студентски трг 3) као и у сали 1 Географског факултета (Студентски трг 3/III).

Молимо кандидате за упис да прате сајт Факултета и да детаљно прочитају текст конкурса, ради благовремене и потпуне информисаности.

Основне академске студије на Географском факултету трају четири године (240 ЕСПБ) и у прву годину може да се упише 250 студената (140 буџетских и 110 самофинасирајућих), и то на студијске програме: Географија, Туризмологија, Просторно планирање, Демографија и Геопросторне основе животне средине.

Добро дошли на Географски факултет!

(20.06.2023. године)


Поштовани будући бруцоши,

У току је оnline пријављивање за упис у прву годину основних академских студија на Географском факултету.

Линк за оnline пријаву: https://upis2023.gef.bg.ac.rs/.

У тексту конкурса као и у претходним обавештењима објављеним на интернет страници Факултета: www.gef.bg.ac.rs, можете прочитати све детаље у вези са овогодишњим уписом.

Додатне информације можете добити на имејл: upis2023@gef.bg.ac.rs

или на телефоне: 011/3336677,  011/2636269, 011/2637421, 060/4615019 (од 09.00 до 15.00 часова)

Добро дошли на Географски факултет!

(13.06.2023. године)


Пријава за упис у школској 2023/2024. годину

Поштовани будући студенти,
У понедељак, 12. јуна 2023. године почиње оnline пријављивање за упис у прву годину основних академских студија на Географском факултету.
Оnline пријава трајаће до 23. јуна до 12 часова, а за упис могу конкурисати лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању, укључујући и стране држављане.
Текст конкурса можете прочитати овде.

Линк за оnline пријаву: https://upis2023.gef.bg.ac.rs/ биће активан од понедељка 12. јуна од 12 часова.

Потребна документација:

– пријава и фотокопије следећих докумената,

– сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања,

– диплома о положеном завршном односно матурском испиту,

– доказ о уплати накнаде за полагање испита у износу од 4.000,00 динара (за један студијски програм); уколико кандидат конкурише за више студијских програма, додатно уплаћује по 2.000,00 динара, за сваки наведени студијски програм,

– дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из Географије,

– решење о признавању средњошколских исправа или потврда да је поступак започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре),

– друга документација, у зависности којој категорији кандидат припада (за особе са инвалидитетом – мишљење надлежне комисије Универзитета у Београду; за припаднике ромске националне мањине – изјава да су припадници ромске националне мањине и препорука Националног савета ромске националне мањине; за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2022/23. године – изјава да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу – детаљније погледати у конкурсу),

– изјава/овлашћење у вези са обрадом личних података.

O детаљима поступка утврђивања права на упис на студије применом афирмативне мере, погледати на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs. Уколико се при упису утврди неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени електронским путем (фалсификати), тим кандидатима неће бити омогућен упис и биће поднета кривична пријава.

Кандидати који одлуче да лично донесу документацију, могу то учинити у просторијама Факултета, Београд, Студентски трг 3/III, и то 24. јуна од 10.00 до 13.00 часова.

Накнада за полагање пријемног испита уплаћује се на адресу Географског факултета, Београд, Студентски трг 3/III, рачун број 840-1816666-75, са назнаком „за пријемни испит“ (позив на број се генерише приликом пријаве, нпр.UPIS2023-29).

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Висина школарине за студенте – стране држављане износи 2.000,00 евра.

Пријемни испит биће одржан 26. јуна 2023. године. О месту полагања пријемног испита кандидати ће бити благовремено информисани, на сајту Факултета.

Молимо кандидате за упис да прате сајт Факултета и да детаљно прочитају текст конкурса, ради благовремене и потпуне информисаности.

Основне академске студије на Географском факултету трају четири године (240 ЕСПБ) и у прву годину може да се упише 250 студената (140 буџетских и 110 самофинасирајућих), и то на студијске програме: Географија, Туризмологија, Просторно планирање, Демографија и Геопросторне основе животне средине.

(09.06.2023. године)


Конкурс за упис студената на основне академске студије у школској 2023/24. години – [pdf]


Збирка питања за пријемни испит Универзитета у Београду – Географског факултета за школску 2023/24. годину, који садржи НОВИХ 600 ПИТАЊА од којих ће 60 бити на пријемном испиту, може се купити у просторијама Географског факултета на Студентском тргу 3/III, сваког радног дана од 08-16 часова, канцеларија број 22.

Збирка питања се може набавити и у електронском издању, слањем захтева и доказа о уплати на следећу e-mail адресу: pripremna_nastava2023@gef.bg.ac.rs

Уплату можете извршити на број текућег рачуна 200-2711330101033-18 (пример попуњене уплатнице можете погледати ОВДЕ.)

Желимо Вам пуно среће и успеха на пријемном испиту.

(28.02.2023. година)


Драги будући студенти Географског факултета,

Обавештавамо вас да је објављен Информатор Универзитета у Београду – Географског факултета за упис у школску 2023/24. годину.

Информатор садржи основне информације о пет акредитованих студијских програма на основним академским студијама у трајању од четири године (Географија, Просторно планирање, Туризмологија, Демографија и Геопросторне основе животне средине), као и податке о мастер академским и докторским академским студијама које организује Факултет.
У брошури можете прочитати и детаљне информације о условима уписа, организационој структури Факултета, активностима Студентског парламента и могућностима за мобилност студената током школовања.

У посебном издању, ускоро ће бити објављена Збирка питања за пријемни испит за школску 2023/24. годину.

Информатор можете погледати кликом на слику: