Пратите нас

Image Alt

Студентски фондови и награде

  /  Студентски фондови и награде

Фонд за помоћ студентима
Географски факултет има фонд за помоћ студентима основних академских студија слабог материјалног стања, студентима са здравственим проблемима или студентима са посебним потребама.

Годишњe наградe за студенте
Географски факултет додељује годишњe наградe за студента генерације Факулета, за најбоље студенте по студијским групама, за најбољи завршни и мастер рад и награду за остварени успех на спортским такмичењима.
Све награде се додељују на Дан Географског факултета 21. јуна, сходно правилнику о студентским наградама.

Географски факулет сваке године одређује буџет којим финансијски помаже рад Студентског парламента и друге активности студентата.