Пратите нас

Image Alt

Стручнa службa

  /  Стручнa службa

СЕКРЕТАРИЈАТ:

Љубинка Томић – Торњански, руководилац Стручне службе
Секретар Факултета
Телефон: 011/26 37 421, локал 124
Е-mail: sekretar@gef.bg.ac.rs

Ђорђе Божовић,
самостални стручнотехнички сарадник за остале делатности
Телефон: 011/26 37 421, локал 101
Е-mail: djordje.bozovic@gef.bg.ac.rs

Јелена Ћировић,
Пословни секретар
Телефон: 011/26 37 421, локал 101
Е-mail: dekanat@gef.bg.ac.rsjelena.cirovic@gef.bg.ac.rs

Служба за правне и опште послове:
Марина Стаменковић,
Правни сарадник
Телефон: 011/26 37 421, локал 111
Е-mail: marina.stamenkovic@gef.bg.ac.rs

Милош Манојловић,
Сарадник за јавне набавке
Телефон: 011/26 37 421, локал 113
Е-mail: milos.manojlovic@gef.bg.ac.rs

Центар за међународну сарадњу и сарадњу са привредом:
Милан Радовић,
Самостални стручно-технички сарадник за међународну сарадњу – руководилац Центра
Телефон: 011/26 37 421, локал 111
Е-mail: milan.radovic@gef.bg.ac.rs

Радно време службе: 08:00 – 16:00 часова
Рад са странкама: 10:00 – 13:00 часова
Студентски трг 3/III, 11000 Београд

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Милана Јованчевић, шеф службе
Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
Телефон: 011/33 36 677 и 011/26 36 269
Е-mail: studentska_sluzba@gef.bg.ac.rsmilana.jovancevic@gef.bg.ac.rs

Јован Вуковић,
Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
Телефон: 011/33 36 677 и 011/26 36 269
Е-mail: studentska_sluzba@gef.bg.ac.rsjovan.vukovic@gef.bg.ac.rs

Марија Вујовић,
Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
Телефон: 011/33 36 677 и 011/26 36 269
Е-mail: studentska_sluzba@gef.bg.ac.rsmarija.vujovic@gef.bg.ac.rs

Радно време службе: 08:00 – 16:00 часова
Рад са странкама: 10:00 – 13:00 часова
Студентски трг 16, 11000 Београд

БИБЛИОТЕКА:

Катарина Тричковић,
Дипломирани библиотекар
Телефон: 011/26 37 421, локал 121
Е-mail: katarina.trickovic@gef.bg.ac.rs

Бојана Требињац,
Дипломирани библиотекар
Телефон: 011/26 37 421, локал 121
E-mail: bojana.trebinjac@gef.bg.ac.rs

Рад са странкама: 09:00 – 19:00 часова
Студентски трг 3/III, 11000 Београд

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ:

Драгана Батрићевић, шеф службе
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Телефон: 011/26 38 403
E-mail: dragana.batricevic@gef.bg.ac.rs

Биљана Рајковић-Лукић,
Референт за финансијско-рачуноводствене послове
Телефон: 011/26 38 403
Е-mail: biljana.lukic@gef.bg.ac.rs

Гордана Димитријевић,
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Телефон: 011/26 38 403
Е-mail: gordana.dimitrijevic@gef.bg.ac.rs

Радно време службе: 08:00 – 16:00 часова
Студентски трг 16, 11000 Београд

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА:

Одељење за одржавање објеката и опреме:
Зоран Јовић,
Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања
Телефон: 011/26 37 421, локал 111

Радно време: 08:00 – 16:00 часова
Војвођанска 1, 11000 Београд

Одељење за техничку подршку:
Дејан Сандић,
Администратор информационих система и технологија
Телефон: 011/26 37 421, локал 115
Е-mail: dejan@gef.bg.ac.rs

Радно време: 08:00 – 16:00 часова
Студентски трг 3/III, 11000 Београд

Одељење за послове безбедности и здравља на раду:
Александар Радуловић,
службеник за послове одбране, заштите и безбедности – координатор Одељења
Телефон: 011/26 37 421, локал 111
Е-mail: aleksandar.radulovic@gef.bg.ac.rs

Радно време: 08:00 – 16:00 часова
Студентски трг 3/III, 11000 Београд

ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ (ЦИД):

Ивана Ињац,
Виши стручно-технички сарадник за рад у центрима
Телефон: 011/26 37 421, локал 111
Е-mail: CID@gef.bg.ac.rsivana.injac@gef.bg.ac.rs

Војислав Деђански,
Стручно-технички сарадник за рад у центрима
Телефон: 011/ 26 37 421, локал 116
Телефон 2: 011/21 84 065
Е-mail: vojislav.dedjanski@gef.bg.ac.rs

Радно време: 08:00 – 16:00 часова
Студентски трг 3/III, 11000 Београд